SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

16. února 2020

25. února v Praze a a 3. března v Olomouci 53. Dny malých obcí,

které se tradičně uskuteční v Kongresovém sálu výstaviště PVA Praha-Letňany a na Výstavišti FLORA Olomouc – začátek vždy v 9:00 hod. Níže najdete, co bude na programu a kdo se účastní.
 
Účastníci budou svědky vyhlášení nového ročníku soutěže Vesnice roku 2020 a seznámí se s podmínkami soutěže.

Ministerstvo pro místní rozvoj představí aktuální situaci rekodifikace stavebního práva, principy nového programového období EU a národní programy podpory regionálního rozvoje. Účast přislíbila ministryně Klára Dostálová.

Zajímavý blok programu připravila Národní sportovní agentura, která rozjíždí svou činnost a představí svou vizi podpory sportu v regionech včetně podpory venkovského sportu. Účast přislíbil předseda NSA Milan Hnilička.

Oblast životního prostředí se tentokrát zaměří na odpadové hospodářství. Diskutovat se bude o návrhu zákona o odpadech a roli obcí při nakládání s odpady. Účastní se ředitel odboru odpadového hospodářství na MŽP Jan Maršák.

Blok Ministerstva financí bude reprezentovat ředitel odboru financování územních rozpočtů Miroslav Matej, který bude informovat o nejčerstvějších výsledcích hospodaření obcí za rok 2019 včetně výhledu na rok 2020. Bude také hovořit o dotacích a prevenci porušování rozpočtové kázně.

Aktuální poznatky z dozoru a kontroly nad samosprávnou činností obcí přednese v programovém bloku Ministerstva vnitra Marie Kostruhová, ředitelka odboru, která zároveň uvede nejčastější příklady porušování zákona při správě obcí.

V návaznosti na program konference vystoupí hlavní partneři Česká pošta, s.p., společnost BONITA, dětská hřiště a ČEZ ESCO.

Více na www.denmalychobci.cz. Přímý odkaz na registraci: www.denmalychobci.cz/do/reg.