SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

29. ledna 2018

6. 2. 2018: Brainstorming k tématům rodina, chudoba a vyloučení

Brainstorming se uskuteční v rámci pravidelné schůze Spolku v úterý 6. února 2018 v 9 hodin v Kolovratském paláci Senátu Parlamentu ČR. Účast přislíbila náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Ing. Marie Bílková a Mgr. et Mgr. Jitka Modlitbová (Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování MPSV). Vyměníme si také zkušenosti z veřejně prospěšných prací. Zveme všechny zájemce o danou problematiku.
 
V tomto směru obsahoval text vládního prohlášení z 18. prosince 2017 ambici vlády předložit "úpravu, která podmíní poskytování dávky plněním určité povinnosti ze strany klienta, s cílem postupně závislost na dávkách snížit a odstranit" a zahájit "dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti" a po dohodě s nimi "navrhnout takové změny, aby práce s klientem byla skutečně účinná". Podle textu prohlášení "spolupráce mezi státem a samosprávami bude digitalizována a údaje sdíleny". Hlavním problémem, bez jehož řešení se v dané oblasti nepohneme, je podle názoru spolku špatné nastavení současného systému dávek, kdy je pro dlouhodobě nezaměstnané s velkými dluhy a nízkým vzděláním (těch je naprostá většina) výhodnější střídat krátkodobá zaměstnání s dávkami z pracovního úřadu, které jsou ve svém součtu téměř totožné s čistým výdělkem (po odečtění exekucí) a v době podpory "na černo" pracovat. Spolek má také vlastní Program obnovy rodiny (viz rubrika "Obnova rodiny" v levém sloupci webu). Starosty obcí také zajímají záměry resortu s podporou veřejně prospěšných prací v situaci nízké nezaměstnanosti. V diskusi bude příležitost otevřít všechna tato témata.
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).