SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

29. ledna 2018

6. 2. 2018: Brainstorming k tématům rodina, chudoba a vyloučení

Brainstorming se uskuteční v rámci pravidelné schůze Spolku v úterý 6. února 2018 v 9 hodin v Kolovratském paláci Senátu Parlamentu ČR. Účast přislíbila náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Ing. Marie Bílková a Mgr. et Mgr. Jitka Modlitbová (Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování MPSV). Vyměníme si také zkušenosti z veřejně prospěšných prací. Zveme všechny zájemce o danou problematiku.
 
V tomto směru obsahoval text vládního prohlášení z 18. prosince 2017 ambici vlády předložit "úpravu, která podmíní poskytování dávky plněním určité povinnosti ze strany klienta, s cílem postupně závislost na dávkách snížit a odstranit" a zahájit "dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti" a po dohodě s nimi "navrhnout takové změny, aby práce s klientem byla skutečně účinná". Podle textu prohlášení "spolupráce mezi státem a samosprávami bude digitalizována a údaje sdíleny". Hlavním problémem, bez jehož řešení se v dané oblasti nepohneme, je podle názoru spolku špatné nastavení současného systému dávek, kdy je pro dlouhodobě nezaměstnané s velkými dluhy a nízkým vzděláním (těch je naprostá většina) výhodnější střídat krátkodobá zaměstnání s dávkami z pracovního úřadu, které jsou ve svém součtu téměř totožné s čistým výdělkem (po odečtění exekucí) a v době podpory "na černo" pracovat. Spolek má také vlastní Program obnovy rodiny (viz rubrika "Obnova rodiny" v levém sloupci webu). Starosty obcí také zajímají záměry resortu s podporou veřejně prospěšných prací v situaci nízké nezaměstnanosti. V diskusi bude příležitost otevřít všechna tato témata.