SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíI vážná hudba patří na venkov. Spoluvytváří naše chování.

Tuto sobotu 13. července 2019 bude v Chanovicích na zámku koncertovat Kubelíkovo trio: Shizuka Ishikawa – housle, Karel Fiala – violoncello a Kvita Bilynská – klavír.
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Vesnice v letech 1948-1990

Ke stažení 3. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance číslo 2/2019 Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Venkovské stavby

Ke stažení 2. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance číslo 2/2019 Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Lidová architektura

Ke stažení 1. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance číslo 1/2019 Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soustřeďme se na historická jádra vesnic, o která jde především!

Video "Přestavba vesnic Jižní Moravy", jehož autorem je emeritní předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Ing. Jan Kruml, je dokumentem i hodnocením stavebního vývoje, k němuž na venkově dochází. Jeho cílem je zvýšit angažovanost i odpovědnost občanů, zastupitelů, projektantů a pracovníků stavebních úřadů o udržení charakteristického rázu našich vsí pro další generace. Pokud chceme žít ve vesnici pospolité, s místními tradicemi a s živým společenstvím, pak sami posuďte, co ji činí pěknou a co jí škodí.
 

Vláda projednala věcný záměr nového stavebního zákona

Vláda ČR projednala 24. června 2019 věcný záměr stavebního zákona. Odkaz na web vlády ČR, kde je možné stáhnout návrh usnesení vlády, vlastní materiál a vypořádání připomínek. Podle přijatého usnesení ze dne 24. června 2018 č. 448 vláda schválila věcný záměr stavebního zákona a uložila ministryni pro místní rozvoj vypracovat a vládě do 31. ledna 2020 předložit návrh stavebního zákona, v němž budou obsaženy připomínky obsažené ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády k věcnému záměru.
 

Soubor ke staženíPrezentace z jednání Přípravného výboru IROP 2021-2027

3. jednání Přípravného výboru Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, konaného dne 12. června 2019, se za SPOV ČR účastnil JUDr. Radan Večerka. Ke stažení prezentace MMR z tohoto jednání.
 

Šance pro pět tisíc třetích dětí. Podpora neziskovek nebo rodin?

Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vyplývá, že z cca dvaceti tisíc potratů ročně připadá pět tisíc na třetí děti, které obvykle čekají ženy se středoškolským a vyšším vzděláním. Třetí dítě je jakýmsi zlomem, kdy se řada párů rozhoduje pod ekonomickým tlakem. Hnutí Pro život ČR přichází s návrhem, pro který nyní získává podporu na politické úrovni. Zaměřuje se na dvě základní věci, které vícečetné rodiny trápí: bydlení a auto. K financování navrhuje využít Evropských fondů. V případě bydlení by podle návrhu každá rodina při narození třetího a dalšího dítěte měla nárok na příspěvek ve výši 200 000 Kč. Týkalo by se to pouze rodin, které nepobírají sociální dávky na bydlení. To proto, aby pomoc směřovala k ekonomicky aktivním rodinám. V oblasti hypoték navrhuje zákonem umožnit možnost mimořádného otevření fixační doby v případě narození třetího a dalšího dítěte. Obdobně jako stát pomáhá zdravotně postiženým při koupi auta, mohl by při koupi auta přispívat rodinám s třemi a více dětmi.
 

Soubor ke stažení27. května v Senátu: Evropské trendy v mezigeneračním dialogu

Takto zaměřenou XVIII. mezinárodní konferenci o rodinné politice pořádá Národní centrum pro rodinu ve spolupráci se Senátorským klubem KDU-ČSL a nezávislí Senátu Parlamentu ČR, Rodinným svazem ČR, rakouským Institutem pro manželství a rodinu a bavorskou nadací Hannse Seidela. Přihláška nutná zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGMZiUnra3S1b2kxgCUmGxajuDq-ued_gzWUG6oUofYpY1ug/viewform
 

Soubor ke staženíSobota 18. května 2019 na Vyšehradě: Zahájení výstavy "Má vlast cestami proměn – Příběhy domova"

Ke stažení program slavnostního zahájení 11. ročníku národní putovní výstavy, pořádané Asociací Entente Florale CZ – Souznění, Karlovarským krajem a partnery. Partnerem je také Spolek pro obnovu venkova ČR.
 

Připojte se k petici proti odebrání agendy stavebních úřadů obcím

Sdružení místních samospráv České republiky nesouhlasí se záměrem Ministerstva pro místní rozvoj ČR odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím a městům. Ministerstvo navrhuje státem zřídit samostatný stavební úřad, zahrnující agendu dosavadních speciálních stavebních úřadů, vnitřně strukturovaný na útvary prvoinstanční, odvolací a přezkumné agendy. Současně navrhuje zrušit stavební úřady v obcích, které nejsou obcemi s rozšířenou působností. Členové předsednictva SPOV ČR na jednání 7. května 2019 s návrhem ministerstva nesouhlasili. Negativní stanovisko k odebrání agendy z přenesené působnosti obcí a krajů zaujal také Svaz měst a obcí ČR. Vyjádřili je rovněž představitelé Asociace krajů. Odkazujeme na web SMS ČR, kde jsou ke stažení petiční archy.
 

ČlánekNejsme postižení, jsme prostě chudí


Článek emeritního starosty obce Jiřetín pod Jedlovou, místopředsedy Spolku pro obnovu venkova ČR a senátora Josefa Zosera, napsaný v reakci na jednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR 24. dubna 2019 (usnesení výboru z tohoto jednání si můžete stáhnout zde). Mimo jiné v něm navrhuje možnost využití místních akčních skupin při rozhodování o prioritách jejich územního obvodu a o jejich realizaci v rámci státem podporovaných projektů - viz tučný text v části Ministerstva i kraj jsou poněkud "z ruky".
 

Národní pochod pro život a rodinu 2019 ve fotografiích

V sobotu 27. dubna se v Praze konal 19. Národní pochod pro život a rodinu, manifestace všech, kdo věří, že každé počaté dítě má dostat šanci. Deset tisíc lidí z celé České republiky podpořilo požadavek, aby vláda využila evropské fondy na podporu rodin se třemi a více dětmi. Pět tisíc českých žen se dvěma dětmi žijící ve funkčních vztazích jsou nejpočetnější skupinou, která podstupuje umělý potrat.
 

Třetí dítě – odvaha někdy nestačí

Nový videospot Hnutí Pro život ČR upozorňuje v rámci kampaně "Nesoudíme. Pomáháme" na převážně ekonomické důvody, které vedou pět tisíc rodin ročně k podstoupení potratu třetího dítěte. Na natočení spotu se podíleli herci Andrea Růžičková Kerestešová, Aleš Balda a Filip Jančík.... Prostřednictvím webu Hnutí Pro život ČR se dostanete i na další videa.