SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíSMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR vyzývají ministryni Dostálovou ke stažení stavebního zákona

Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR vyzvaly ve společném dopise z 6. ledna 2020 (tzv. tříkrálové výzvě) ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, aby stáhla kontroverzní návrh nového stavebního zákona. Stávající návrh stavebního zákona považují zástupci samospráv za natolik špatný, že je podle nich potřeba ho stáhnout a předložit návrh zcela nový.
 

Praha 21. ledna: Pozemkové úpravy a krajinné plánování

Odkaz na program semináře Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s., a Českomoravské komory pro pozemkové úpravy. Akce proběhne na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Speciální vložné pro starosty obcí: 250 Kč. V současné době je seminář obsazen. Pokud máte o seminář ještě zájem, napište, prosím, na kancelar@szkt.cz. Pořadatel Vás zařadí mezi náhradníky nebo Vás bude informovat o opakování semináře.
 

ČlánekInformace pro obce ohledně vyplnění výkazu konsolidace

V roce 2019 je majetkový a rozhodovací podíl obcí – členů Spolku pro obnovu venkova 1/842 = 0,12 % (nevýznamný podíl).
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Nešvary v rodinných domech po roce 1990

Ke stažení 5. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance. Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Fórum udržitelného rozvoje 22. listopadu 2019

Odkaz na přehlednou informaci o letošním fóru, tradiční akci Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Fórum je jednou z největších platforem pro setkávání a diskuzi o tématech všech tří dimenzí udržitelného rozvoje (sociální, ekonomické a environmentální) napříč veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Cílem letošní konference bylo představit potenciál nastupujících technologií a jejich dopadu na různé sféry lidského života i přírody. Na konci informace jsou odkazy na prezentace klíčových řečníků.
 

Apel 1 500 vědců: Nová společná zemědělská politika EU musí směřovat k udržitelnosti

Odkaz na závažný článek na webu Kulturní noviny cz. Přináší výtah z dokumentu odborníků ze zemí EU, poukazujícího na možnosti využití/nevyužití evropských prostředků ve prospěch biologické rozmanitosti, lidského zdraví, života na venkově a zmírňování důsledků změny klimatu.

 

Článek26. 11. 2019: Otevřené město aneb Jak na rovnost žen a mužů

Konference se uskuteční v budově Kanceláře veřejné ochránkyně práv v Brně, Údolní 39 se zaměřením na roli, kterou mohou města a obce sehrát ve prospěch rovného postavení žen a mužů a kvality života ve městech s příklady dobré praxe z Rakouska a ČR. Podmínkou účasti je registrace na https://forms.gle/hnBH9wrNKYoR6B6M7.

 

Jan Florian v Síni slávy rozvoje venkova

 
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR podruhé vyhlašovali "Síň slávy – poctu za rozvoj venkova". Oficiálního uznání se v letošním roce dostalo Ing. arch. Janu Florianovi za celoživotní přínos českému venkovu - nastartování národního Programu obnovy venkova, propagaci soutěže Vesnice roku a osobní nasazení při vzniku evropského Programu rozvoje venkova včetně zahájení programu LEADER v České republice. Ocenění převzal 18. října 2019 z rukou předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslava Nenutila za přítomnosti Veroniky Vrecionové, předsedkyně SPOV ČR a poslankyně Evropského parlamentu, Stanislava Polčáka, předsedy SMS ČR a poslance Evropského parlamentu, Pavla Drahovzala, místopředsedy SMO ČR a ředitele Národního divadla Jana Buriana. Národní zemědělské muzeum v Praze pak bude nově ve svých prostorách každoročně vystavovat fotografie oceněných.

 

 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Vesnice po roce 1990

Ke stažení 4. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance. Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu. Je věnován příkladným úpravám v duchu Programu obnovy venkova, výsledků naší soutěže a našich snah o obnovu venkova.
 

Soubor ke staženíZávěry Národní konference Venkov 2019 v Teplé

Ke stažení závěry podle pracovních skupin a podle hlasování v plénu konference.
 

Závěry Národní konference Venkov 2019 v Teplé

Odkaz na výsledky hlasování účastníky konference v rámci ankety "12 problémů českého venkova" na webu konference. Bylo hlasováno o 5 problémech/opatřeních z každé pracovní skupiny. 12 problémů/opatření, které získaly nejvíce hlasů v plénu všech účastníků konference, představuje hlavní závěry konference. Poznatky získané z ankety budou východiskem pro další činnost Spolku pro obnovu venkova ČR a partnerských organizací a také podkladem pro jednání s jednotlivými ministerstvy.
 

Českou vesnicí roku 2019 se stala Lipová na Děčínsku

Na přehlídce Jarmark venkova v Luhačovicích byla Vesnicí roku 2019 vyhlášena obec Lipová na Děčínsku v Ústeckém kraji. Druhá se umístila Ratiboř ze Vsetínska ve Zlínském kraji a třetí příčku obsadily Libovice z Kladenska ve Středočeském kraji. V obci ve Šluknovském výběžku žije zhruba 600 obyvatel. Více o soutěži na www.vesniceroku.cz.
 

Soubor ke staženíSetkání členů TOŠ – trvalá obnova školy v Chanovicích

Přes 50 ředitelek a ředitelů škol z celé ČR získalo nové informace a vyměnilo si praktické zkušenosti ze své práce v zámeckém areálu v Chanovicích (okr. Klatovy).