SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíZahájení výstavy Má vlast cestami proměn přesunuto na sobotu 20. června 2020

Ke stažení aktuální program slavnosti a zahájení výstavy na Vyšehradě. Více informací na: kolmanova@aefcz.eu.
 

Nový facebook Nejkrásnější místa venkova

Nemůžeme-li v letošním roce ukazovat krásná místa prostřednictvím soutěže Vesnice roku, přispívejme na tyto fb stránky. Obce mají co ukazovat a jak je vidět, je o to zájem. Vyzvěte své členy a obce k zaslání příspěvků na e-mail: spov.kampan@seznam.cz. Rádi tyto příspěvky, fotografie či videa přidáme. Odkaz na nový facebook.
 

Soubor ke staženíObčanská vybavenost po roce 1990

Ke stažení 6. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance. Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soubor ke staženíNK Venkov 2020 pod záštitou ministra zemědělství

Národní konference Venkov 2020 – Národní venkovský parlament se uskuteční 21. – 23. září ve Žďáru nad Sázavou. Rezervujte si tento termín!

 

Dojde k sjednocení pozic Senátu, Poslanecké sněmovny a vlády?

Odkaz na historii tisku č. 263 k návrhu zákona senátora Nytry (ODS) a dalších senátorů napříč politickým spektrem, o zmírnění dopadů zákona č. 159/2020 Sb. do rozpočtů územních samosprávných celků, projednaného v prvém čtení dne 20.5.2020. Senát jej tehdy přikázal výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jako garančnímu, a dále k projednání také výboru pro územní rozvoj a životní prostředí a ústavně právnímu výboru. Senát schválil projednání ve zkrácené lhůtě do 30 dnů (do 19.7.2020, výbory Senátu mají tento návrh projednat do 19.6.2020 - pozn. redakce). Poslankyně Vostrá (KSČM) na jednání Poslanecké sněmovny 26.5.2020 navrhla usnesení, aby vláda do 16.6.2020 předložila návrh řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru v obcích do 3000 obyvatel a návrh finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 minimálně v rozsahu 15 mld. Kč. Tento návrh jako jediný ze 4 návrhů, předložených v této souvislosti, Poslanecká sněmovna schválila.
 

Sněmovna ve středu 27. května přehlasovala Senát

a schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, podle původního návrhu Poslanecké sněmovny. Pro senátní návrh hlasovalo z přítomných 186 poslanců, pro 67, proti 15. Pro původní návrh Poslanecké sněmovny hlasovalo 171 poslanců, proti nikdo. Odkaz na stenozáznam z části jednání, kdy probíhalo hlasování.
 

Jak to dopadlo 26. května v Poslanecké sněmovně Parlamentu

PS nejprve odsouhlasila návrh poslance Veselého (ČSSD) na doplnění programu o bod "Kompenzace za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výpadku kompenzačního bonusu", a to před projednáváním novely zákona o kompenzačním bonusu, vrácené Senátem. Po rozsáhlé rozpravě (odkaz na stenozáznam na webu PS) bylo hlasováno o návrzích usnesení, zavazujících vládu k řešení výpadku příjmů ze sdílených daní, poslanců Tomáše Martínka (Piráti), Martina Kupky (ODS), Ondřeje Veselého (ČSSD) a Miloslavy Vostré (KSČM), jejíž návrh byl přijat ve znění: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení: a) návrhu řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 u obcí do 3 000 obyvatel, b) návrhu finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výpadkem daňových příjmů minimálně v rozsahu 15 miliard Kč, a to v termínu do 16. 6. 2020." Přihlášeno bylo 189 poslanců a poslankyň, pro 143, proti nikdo. Následující jednání o Senátem vrácené novele zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, bylo ukončeno ve 22:17 hodin s tím, že bude pokračovat ve středu 27. května.
 

Soubor ke staženíSpolečná reakce předsedů SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR na otevřený dopis ministryně financí Schillerové

Předsedové Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR připomínají, že ministerstvo financí dříve uvádělo, že nechystá žádnou úpravu rozpočtového určení daní, která by šla v neprospěch obcí a měst. Kompenzační bonus byl sice od počátku koncipován jako vratka, ale tako skutečnost nebyla nikde prezentována (v důvodové zprávě zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, není explicitně uvedeno, že část dopadů ponesou rozpočty krajů a obcí). Argumentují, že i při plném nahrazení prostředků RUD dotačními toky, nepůjde o totožné finanční prostředky s ohledem na jejich správu. Prostředky, plynoucí samosprávám z RUD, představují zákonný nárok pro každou obec či kraj. Oproti tomu samospráva nemůže ve svých rozpočtech počítat s dotacemi, neboť jsou nenárokové. Prostředky RUD jsou užívány samosprávami v souladu se zákonem o obcích, zákonem o krajích, příp. zákonem o Hlavním městě Praze. Dotační toky však podléhají řadě byrokratických povinností. Ke stažení plný text dopisu.
 

Soubor ke staženíČerný den pro obce a kraje 26. června 2020

vyhlásily společně Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkovy ČR v den, kdy se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR očekává pojednání Senátem vrácené novely zákona zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tyto organizace již dříve - zatím neúspěšně – požadovaly vhodnou zákonnou úpravu tak, aby náklady na kompenzační bonusy nebyly kryty v rámci rozpočtového určení daní na vrub rozpočtů obcí a krajů.
 

Podpoří stát živnostníky i obce? Rodí se v Senátu kompromis?

Senátor Zdeněk Nytra (ODS) s dalšími senátory napříč politickým spektrem předložil samostatný zákon k problematice kompenzačního bonusu pod názvem "Návrh zákona, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků" (tisk č. 263).

Z odkazu se dostanete na web Senátu k informacím o znění navrhovaného zákona a o jeho projednávání. První čtení proběhlo 20. května 2020.
 

Briefing k senátnímu návrhu k problematice kompenzačního bonusu

Odkaz na web Senátu s videozáznamem tiskového briefingu 20. května 2020, na kterém vystoupili: Martin Červíček (ODS), Tomáš Goláň (BEZPP), Zdeňka Hamousová (ANO), Zbyněk Linhart (STAN) a Jiří Carbol (KDU-ČSL).

Představený zákon by obcím a krajům kompenzoval předpokládaný výpadek z rozpočtového sdílení daní ve výši 15 mld. Kč. V úvodním vystoupení Martin Červíček m.j. uvedl, že Senát minulý týden novelu zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, projednával a pokusil se situaci vyřešit tím, že vrátil návrh do Poslanecké sněmovny a avizoval, že by byl velmi rád, aby došlo k nějaké náhradě ve výpadku toho rozpočtového určení daní. Nicméně paní ministryně Schillerová uvedla, že to je nepřijatelný návrh, že velmi pravděpodobně schválen v Poslanecké sněmovně nebude.

Proto senátoři připravili samostatný zákon, zmírňující dopady do rozpočtů územních samosprávných celků. Kompenzace obcí je stanovena podle počtu obyvatel krát 1000 Kč na jednoho obyvatele v roce 1990, u krajů 400 Kč na obyvatele.
 

Zatím 438 podpisů petice starostů, aby náklady na kompenzační bonusy nebyly kryty na vrub rozpočtů obcí

Podepsaní představitelé obcí nesouhlasí s tím, aby se kompenzační bonusy pro OSVČ, vyplácené podle zákona č. 159/2020 Sb. formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, hradily ve výši cca 25% z očekávaných rozpočtů obcí. Vláda by je měla krýt ze státního rozpočtu. Podle hrubého odhadu by obce byly připraveny o 11 miliard a kraje o 4 miliardy (celkem 1/3 nákladů na všechny poskytnuté bonusy). Petici zorganizoval starosta obce Velatice na Brněnsku Jan Grolich. Organizátoři chtějí seznam podepsaných starostů a zastupitelů předat v Poslanecké sněmovně osobně příští týden před projednáváním Senátem vrácené novely tohoto zákona (mělo by to být 26. května). Odkaz na www.petice.com, kde můžete petici podepsat.
 

ČlánekPožádejte "své" poslance o podporu pozměňovacích návrhů Senátu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb.

Novelu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát mimo jiné reaguje na ve sněmovně nepřijatý pozměňovací návrh předsedy poslaneckého klubu KDU ČSL Ing. Jana Bartošky, který, podobně jako Společná výzva vládě a parlamentu ČR "Zachraňme společně investice v obcích, městech a regionech" předsedů Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Národní sítě místních akčních skupin ČR a hejtmanů Pardubického, Libereckého a Zlínského kraje nesouhlasí s přenesením nákladů na prominutí části daní na kraje a obce (viz výpočet SMS ČR pro jednotlivé obce). Návrh Senátu definuje v legislativně upraveném pozměňovacím návrhu, že kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě, hrazeným ze státního rozpočtu. Bude projednán na 49. schůzi Poslanecké sněmovny jako druhý bod programu v úterý 26. května 2020.
 

ČlánekDoporučené publikace z let 2018 - 2019

Spolku pro obnovu venkova ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ústavu územního rozvoje v Brně