SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíDo zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru, doplněny návrhy Senátu ohledně kompenzací obcím

Pozměňovací návrhy, schválené Senátem 11. června 2020, jsou v části sedmé zákona. Celý zákon, schválený Poslaneckou sněmovnou 16. června 2020 (ze 180 přihlášených poslanců bylo pro 179, 1 se zdržel), najdete v připojeném souboru. Prezident republiky jej podepsal 19. června 2020. Kompenzační příspěvek obcím převede ministerstvo financí do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti zákona krajům, které je převedou do 5 pracovních dnů na účty obcí.
 

Prohlédněte si kompletní výstavu na Vyšehradě do 19. 6. 2020

Slavnostní zahájení 12. ročníku putovní výstavy Má vlast cestami proměn 20. června 2020 je z důvodů mimořádných opatření jen pro zvané. Tradiční program začíná v 11 hodin a končí v 17 hodin koncertem v bazilice sv. Petra a Pavla. Více informací na: kolmanova@aefcz.eu.
 

Kompenzační bonus - dopad na obce a kraje

Na společném jednání předsednictva SPOV ČR a SMS ČR 9. června bylo dohodnuto, že obě organizace podpoří senátní návrh zákona o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 S, o kompenzačním bonusu, do rozpočtů územně samosprávných celků (podrobné informace viz odkaz na senátní tisk 263). Zákon je v Senátu ve druhém čtení. Výbory pro hospodářství, zemědělství a dopravu a ústavně právní výbor návrh již projednaly a navrhly úpravu výše kompenzace podle nového vládního návrhu u obcí z 1000 na 1200 Kč/obyvatele a nad rámec vládního návrhu u krajů, se kterými vláda v této formě nepočítá, na 500 Kč/obyvatele. Předpokládá se schválení v plénu Senátu a postoupení Poslanecké sněmovně tak, aby o něm mohla Poslanecká sněmovna bezprostředně potom hlasovat. Tento postup by umožnil také rychlejší nabytí účinnosti než cestou vládního návrhu.

Na podporu schválení senátního návrhu v Poslanecké sněmovně svolávají oba spolky shromáždění zástupců obcí na Malostranské náměstí v Praze v úterý 16. června 2020 od 12,30 hod.

Doporučujeme vzít s sebou vlajky obce a akci v tento den podpořit vyvěšením vlajky obce na budově radnice.
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Čekárny

Ke stažení 8. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance. Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Veřejná i soukromá zeleň vesnic

Ke stažení 7. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance. Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Obce by podle návrhu vlády mohly dostat 1200 korun na obyvatele

Vláda navrhne Poslanecké sněmovně, aby obce dostaly od státu příspěvek 1200 korun na obyvatele jako kompenzaci za nižší příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet, obce a kraje. Celkové náklady budou 12,8 miliardy. Malé obce do 3000 obyvatel dostanou na program oprav škol a školek dalších 3,1 miliardy Kč. Odkaz na www.ceskenoviny.cz.
 

Nový facebook Nejkrásnější místa venkova

Nemůžeme-li v letošním roce ukazovat krásná místa prostřednictvím soutěže Vesnice roku, přispívejme na tyto fb stránky. Obce mají co ukazovat a jak je vidět, je o to zájem. Vyzvěte své členy a obce k zaslání příspěvků na e-mail: spov.kampan@seznam.cz. Rádi tyto příspěvky, fotografie či videa přidáme. Odkaz na nový facebook.
 

Soubor ke staženíObčanská vybavenost po roce 1990

Ke stažení 6. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance. Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soubor ke staženíNK Venkov 2020 pod záštitou ministra zemědělství

Národní konference Venkov 2020 – Národní venkovský parlament se uskuteční 21. – 23. září ve Žďáru nad Sázavou. Rezervujte si tento termín!

 

Dojde k sjednocení pozic Senátu, Poslanecké sněmovny a vlády?

Odkaz na historii tisku č. 263 k návrhu zákona senátora Nytry (ODS) a dalších senátorů napříč politickým spektrem, o zmírnění dopadů zákona č. 159/2020 Sb. do rozpočtů územních samosprávných celků, projednaného v prvém čtení dne 20.5.2020. Senát jej tehdy přikázal výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jako garančnímu, a dále k projednání také výboru pro územní rozvoj a životní prostředí a ústavně právnímu výboru. Senát schválil projednání ve zkrácené lhůtě do 30 dnů (do 19.7.2020, výbory Senátu mají tento návrh projednat do 19.6.2020 - pozn. redakce). Poslankyně Vostrá (KSČM) na jednání Poslanecké sněmovny 26.5.2020 navrhla usnesení, aby vláda do 16.6.2020 předložila návrh řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru v obcích do 3000 obyvatel a návrh finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 minimálně v rozsahu 15 mld. Kč. Tento návrh jako jediný ze 4 návrhů, předložených v této souvislosti, Poslanecká sněmovna schválila.
 

Sněmovna ve středu 27. května přehlasovala Senát

a schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, podle původního návrhu Poslanecké sněmovny. Pro senátní návrh hlasovalo z přítomných 186 poslanců, pro 67, proti 15. Pro původní návrh Poslanecké sněmovny hlasovalo 171 poslanců, proti nikdo. Odkaz na stenozáznam z části jednání, kdy probíhalo hlasování.
 

Jak to dopadlo 26. května v Poslanecké sněmovně Parlamentu

PS nejprve odsouhlasila návrh poslance Veselého (ČSSD) na doplnění programu o bod "Kompenzace za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výpadku kompenzačního bonusu", a to před projednáváním novely zákona o kompenzačním bonusu, vrácené Senátem. Po rozsáhlé rozpravě (odkaz na stenozáznam na webu PS) bylo hlasováno o návrzích usnesení, zavazujících vládu k řešení výpadku příjmů ze sdílených daní, poslanců Tomáše Martínka (Piráti), Martina Kupky (ODS), Ondřeje Veselého (ČSSD) a Miloslavy Vostré (KSČM), jejíž návrh byl přijat ve znění: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení: a) návrhu řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 u obcí do 3 000 obyvatel, b) návrhu finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výpadkem daňových příjmů minimálně v rozsahu 15 miliard Kč, a to v termínu do 16. 6. 2020." Přihlášeno bylo 189 poslanců a poslankyň, pro 143, proti nikdo. Následující jednání o Senátem vrácené novele zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, bylo ukončeno ve 22:17 hodin s tím, že bude pokračovat ve středu 27. května.
 

Soubor ke staženíSpolečná reakce předsedů SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR na otevřený dopis ministryně financí Schillerové

Předsedové Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR připomínají, že ministerstvo financí dříve uvádělo, že nechystá žádnou úpravu rozpočtového určení daní, která by šla v neprospěch obcí a měst. Kompenzační bonus byl sice od počátku koncipován jako vratka, ale tako skutečnost nebyla nikde prezentována (v důvodové zprávě zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, není explicitně uvedeno, že část dopadů ponesou rozpočty krajů a obcí). Argumentují, že i při plném nahrazení prostředků RUD dotačními toky, nepůjde o totožné finanční prostředky s ohledem na jejich správu. Prostředky, plynoucí samosprávám z RUD, představují zákonný nárok pro každou obec či kraj. Oproti tomu samospráva nemůže ve svých rozpočtech počítat s dotacemi, neboť jsou nenárokové. Prostředky RUD jsou užívány samosprávami v souladu se zákonem o obcích, zákonem o krajích, příp. zákonem o Hlavním městě Praze. Dotační toky však podléhají řadě byrokratických povinností. Ke stažení plný text dopisu.
 

Soubor ke staženíČerný den pro obce a kraje 26. června 2020

vyhlásily společně Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkovy ČR v den, kdy se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR očekává pojednání Senátem vrácené novely zákona zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tyto organizace již dříve - zatím neúspěšně – požadovaly vhodnou zákonnou úpravu tak, aby náklady na kompenzační bonusy nebyly kryty v rámci rozpočtového určení daní na vrub rozpočtů obcí a krajů.