SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Uvítáme veškeré Vaše připomínky (pište na adresu spov@belotin.cz). Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Ještě do 10. října můžete hlasovat o Stromu roku 2016!

Odkaz na stánky národního kola ankety Nadace Partnerství, na níž se můžete seznámit se způsobem hlasování (DMS nebo hlasovacími archy) a svým hlasem ovlivnit výběr stromu, který bude naši zemi zastupovat v mezinárodní soutěži. Zvýšíte tak naději na odborné ošetření vítězných stromů nebo podporu výsadby v jejich okolí.

 

Soubor ke staženíVesnicí roku 2016 je valašská obec Kašava ze Zlínského kraje

Na druhém místě se umístila obec Prysk z Libereckého kraje, na třetím obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Cenu veřejnosti získala obec Velké Hoštice z Moravskoslezského kraje a Koláčovou cenu obec Sebranice z Pardubického kraje. Více se dozvíte z osmého čísla Zpravodaje venkova.
 

Soubor ke stažení5. října: Konference "Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců" v PS Parlamentu ČR

Ke stažení předběžný program konference, kterou pořádá Platforma pro sociální bydlení, z. s. ve spolupráci s EAPN ČR a se záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Přihlášky na http://www.eapncr.org/aktuality/konference-o-socialnim-bydleni.
 

Soubor ke staženíDen malých obcí 3. 11.2016 v Prostějově a 8.11.2016 v Praze

Ke stažení pozvánka. Více na www.denmalychobci.cz.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 8/2016

V 8. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- Vesnicí roku 2016 je valašská Kašava. Obec ze Zlínského kraje vyhrála již popáté
- Projekt Pošta Partner se mění na základě dohody České pošty s organizacemi hájícími města a obce
- Program Národní konference Venkov 2016 – Litoměřice 20. – 21. října
- Večer venkova na Zemi Živitelce nabídl i „ochutnávku“ regionů
- Díky anketě jsme vytvořili zásobník námětů, říká Dušan Lederer, starosta Větřkovic a předseda moravskoslezského SPOV
- Přehled aktivit NS MAS kvůli vleklému zpoždění hodnocení strategií CLLD
- Nový projekt SMO: Centra společných služeb (CSS): Obce chtějí společně nejvíc řešit dotace
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_8-2016
 

ČlánekPrezentace ze semináře "Tvorba kvalitní zeleně v sídle a v krajině – závazek pro příští generace"

Ke stažení prezentace ze semináře SPOV ČR a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, který se uskutečnil 29. září v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.
 

ČlánekPrezentace ze semináře "Podpora rozvoje venkova" 26. srpna 2016

Ke stažení prezentace ze semináře Spolku pro obnovu venkova a MMR ČR na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Obsahují základní informace o dotacích poskytovaných MMR a MZe, o sociálním zemědělství, soutěži Vesnice roku 2016 a pozvánku na Národní konferenci venkov 2016 20.-21. října 2016 v Litoměřicích.
 

Soubor ke stažení20. září v Parlamentu seminář "Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky"

Ke stažení pozvánka na seminář Národního centra pro rodinu a Asociace center pro rodinu, který se uskuteční pod záštitou poslankyň Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Pavly Golasowské, Jitky Chalánkové a Niny Novákové v úterý 20. 9. 2016 od 10 do 15 hodin v místnosti č. 48 Poslanecké sněmovny (vstup z Malostranského náměstí). Vložné se nevybírá, je ale nutné se přihlásit zde.
 

Soubor ke stažení26. srpna České Budějovice: seminář "Podpora rozvoje venkova"

Ke stažení pozvánka na tradiční seminář, který pořádají Spolek pro obnovu venkova ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s dalšími partnery. Seminář se koná v pátek 26. 8. 2016 od 9:30 hodin na výstavišti v Českých Budějovicích, pavilon Z, 1. patro. Dále připomínáme seminář Spolku pro obnovu venkova a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu: "Tvorba kvalitní zeleně v sídle a v krajině - závazek pro příští generace", který se uskuteční v pondělí 29. 8. 2016 od 10 hodin také v pavilonu Z.

 

Soubor ke staženíVolební valná hromada SPOV Středočeského kraje

Ke stažení pozvánka na valnou hromadu SPOV Středočeského kraje, která se uskuteční 13. září 2016 ve 14 hodin v budově Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze.
 

Výsledky soutěže "Obec přátelská rodině 2015"

Vítězi jednotlivých velikostních kategoriích 8. ročníku této soutěže se staly: Městys Dub a obec Věžnice (I. kategorie), Nové Hrady (II. kategorie), Chrast (III. kategorie), Valašské Meziříčí (IV. kategorie) a Praha 8 (V. kategorie). Vyhlašovatelem soutěže je Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí.
 

13. srpna: Do Prahy na Den pro rodinu!

V sobotu 13. srpna 2016 se od 14 hodin v Praze koná den speciálně určený rodinám, které jsou založeny na manželství muže a ženy a vychovávají děti. Organizátory jsou Výbor na obranu rodičovských práv a Mladí křesťanští demokraté. Je připraven bohatý program pro děti i dospělé.
 

Soubor ke staženíZasaďte se o umístění výstavy Má vlast cestami proměn ve vaší obci

Ke stažení nabídka výstavy o příznivých proměnách opomíjených míst a objektů v naší krajině. Původní výstava Vyšehradu je rozdělena na několik kolekcí, které v současné době putují v rámci měst a obcí jednotlivých krajů. V každém kraji je však stále několik volných termínů, kdy je možné výstavu uspořádat. Na obsazenost jednotlivých termínů pro všechny kolekce se můžete podívat na http://www.cestamipromen.cz/putovani. Další informace na info@aefcz.eu, popř. telefonicky (Mgr. Anna Pavlíková Kutějová - tel. 602307150).
 

Soubor ke staženíNárodní konference VENKOV 2016 se uskuteční 20.-21. října

Rezervujte si výše uvedený termín na konferenci v Litoměřicích. Díky podpoře Ministerstva zemědělství se výrazně sníží vložné, takže se bude moci účastnit každý, kdo žije na venkově nebo ho problematika jeho obnovy a rozvoje zajímá. V pátek 29. 7. 2016 se uskuteční v Litoměřicích setkání předsedy SPOV ČR Eduarda Kavaly s partnery – Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Národní sítí MAS ČR, Asociací soukromých zemědělců – a Ministerstvem zemědělství nad první představou o programu konference, která by letos měla navázat na Evropský venkovský parlament 2015 v hornorakouském Schärdingu.

 

Článek23. září: Noc sokoloven

Po noci s Andersenem (knihovny), noci kostelů a noci památek se vloni poprvé uskutečnila Noc sokoloven. Předseda Kavala vyzývá obce - členy SPOV ČR, aby se letos připojily.