SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekMuzeum lidových staveb Kouřim, sobota 18. července, 11 hodin: Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2020

Po třech úspěšných ročnících Dnů lidové architektury Středočeského kraje v Muzeu lidových staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci (2017), v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem (2018) a v obci Lhotka u Mělníka (2019) proběhne letos už jejich 4. ročník, který bude zároveň již 8. ročníkem celostátních Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. Hlavním centrem letošních Dnů lidové architektury se stane Muzeum lidových staveb v Kouřimi jihozápadně od Kolína, kde bude tento den zahájena výstava "Lidová architektura Středočeského kraje", doprovázená bohatým programem.

 

Soubor ke staženíDeklarace 4. Evropského venkovského parlamentu 2019

Během 4. Evropského venkovského parlamentu v obci Candás Asturias ve Španělsku ve dnech 6. až 9. listopadu 2019 se sešlo více než 300 účastníků z 38 evropských zemí. Mezi účastníky byli obyvatelé venkova, zástupci organizací občanské společnosti, výzkumu, národních vlád a institucí Evropské unie. Čtvrtý Evropský venkovský parlament zveřejnil 9. listopadu 2019 Deklaraci obyvatel venkova, přijatou v Candás. Za hlavní poselství lze považovat spolupráci na společné skutečně venkovské agendě se všemi zúčastněnými stranami. Ke stažení konečná verze deklarace.
 

ČlánekNárodní konference VENKOV 2020

Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s dalšími partnery a s podporou Ministerstva zemědělství pořádá ve dnech 21. -23. září 2020 ve Žďáru nad Sázavou každoroční Národní konferenci VENKOV 2020. Aktuální verzi programu a podrobnější informace včetně on-line přihlášky naleznete na www.konferencevenkov.cz/2020.
 

Soubor ke staženíDo zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru, doplněny návrhy Senátu ohledně kompenzací obcím

Pozměňovací návrhy, schválené Senátem 11. června 2020, jsou v části sedmé zákona. Celý zákon, schválený Poslaneckou sněmovnou 16. června 2020 (ze 180 přihlášených poslanců bylo pro 179, 1 se zdržel), najdete v připojeném souboru. Prezident republiky jej podepsal 19. června 2020. Kompenzační příspěvek obcím převede ministerstvo financí do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti zákona krajům, které je převedou do 5 pracovních dnů na účty obcí.
 

Prohlédněte si kompletní výstavu na Vyšehradě do 19. 6. 2020

Slavnostní zahájení 12. ročníku putovní výstavy Má vlast cestami proměn 20. června 2020 je z důvodů mimořádných opatření jen pro zvané. Tradiční program začíná v 11 hodin a končí v 17 hodin koncertem v bazilice sv. Petra a Pavla. Více informací na: kolmanova@aefcz.eu.
 

Kompenzační bonus - dopad na obce a kraje

Na společném jednání předsednictva SPOV ČR a SMS ČR 9. června bylo dohodnuto, že obě organizace podpoří senátní návrh zákona o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 S, o kompenzačním bonusu, do rozpočtů územně samosprávných celků (podrobné informace viz odkaz na senátní tisk 263). Zákon je v Senátu ve druhém čtení. Výbory pro hospodářství, zemědělství a dopravu a ústavně právní výbor návrh již projednaly a navrhly úpravu výše kompenzace podle nového vládního návrhu u obcí z 1000 na 1200 Kč/obyvatele a nad rámec vládního návrhu u krajů, se kterými vláda v této formě nepočítá, na 500 Kč/obyvatele. Předpokládá se schválení v plénu Senátu a postoupení Poslanecké sněmovně tak, aby o něm mohla Poslanecká sněmovna bezprostředně potom hlasovat. Tento postup by umožnil také rychlejší nabytí účinnosti než cestou vládního návrhu.

Na podporu schválení senátního návrhu v Poslanecké sněmovně svolávají oba spolky shromáždění zástupců obcí na Malostranské náměstí v Praze v úterý 16. června 2020 od 12,30 hod.

Doporučujeme vzít s sebou vlajky obce a akci v tento den podpořit vyvěšením vlajky obce na budově radnice.
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Čekárny

Ke stažení 8. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance. Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soubor ke staženíVesničko má přestavovaná – Veřejná i soukromá zeleň vesnic

Ke stažení 7. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance. Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Obce by podle návrhu vlády mohly dostat 1200 korun na obyvatele

Vláda navrhne Poslanecké sněmovně, aby obce dostaly od státu příspěvek 1200 korun na obyvatele jako kompenzaci za nižší příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet, obce a kraje. Celkové náklady budou 12,8 miliardy. Malé obce do 3000 obyvatel dostanou na program oprav škol a školek dalších 3,1 miliardy Kč. Odkaz na www.ceskenoviny.cz.
 

Nový facebook Nejkrásnější místa venkova

Nemůžeme-li v letošním roce ukazovat krásná místa prostřednictvím soutěže Vesnice roku, přispívejme na tyto fb stránky. Obce mají co ukazovat a jak je vidět, je o to zájem. Vyzvěte své členy a obce k zaslání příspěvků na e-mail: spov.kampan@seznam.cz. Rádi tyto příspěvky, fotografie či videa přidáme. Odkaz na nový facebook.
 

Soubor ke staženíObčanská vybavenost po roce 1990

Ke stažení 6. díl seriálu o venkovské zástavbě v časopisu Obec & finance. Zveřejňujeme jej se souhlasem autora Ing. Jana Krumla a redakce tohoto časopisu.
 

Soubor ke staženíNK Venkov 2020 pod záštitou ministra zemědělství

Národní konference Venkov 2020 – Národní venkovský parlament se uskuteční 21. – 23. září ve Žďáru nad Sázavou. Rezervujte si tento termín!

 

Dojde k sjednocení pozic Senátu, Poslanecké sněmovny a vlády?

Odkaz na historii tisku č. 263 k návrhu zákona senátora Nytry (ODS) a dalších senátorů napříč politickým spektrem, o zmírnění dopadů zákona č. 159/2020 Sb. do rozpočtů územních samosprávných celků, projednaného v prvém čtení dne 20.5.2020. Senát jej tehdy přikázal výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jako garančnímu, a dále k projednání také výboru pro územní rozvoj a životní prostředí a ústavně právnímu výboru. Senát schválil projednání ve zkrácené lhůtě do 30 dnů (do 19.7.2020, výbory Senátu mají tento návrh projednat do 19.6.2020 - pozn. redakce). Poslankyně Vostrá (KSČM) na jednání Poslanecké sněmovny 26.5.2020 navrhla usnesení, aby vláda do 16.6.2020 předložila návrh řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru v obcích do 3000 obyvatel a návrh finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 minimálně v rozsahu 15 mld. Kč. Tento návrh jako jediný ze 4 návrhů, předložených v této souvislosti, Poslanecká sněmovna schválila.
 

Sněmovna ve středu 27. května přehlasovala Senát

a schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, podle původního návrhu Poslanecké sněmovny. Pro senátní návrh hlasovalo z přítomných 186 poslanců, pro 67, proti 15. Pro původní návrh Poslanecké sněmovny hlasovalo 171 poslanců, proti nikdo. Odkaz na stenozáznam z části jednání, kdy probíhalo hlasování.