SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekK problematice plánovaných změn v oblasti venkovského školství

SPOV ČR zásadně nesouhlasí s koncepčním záměrem reformy systému financování regionálního školství, kterou v současnosti předložilo MŠMT a považuje ji jednoznačně za způsob likvidace venkovského školství, vzdělanosti obyvatel venkova a tím i kvality života na venkově.
 

ČlánekTéma chatu 17. ledna 2012: Národní koncepce rodinné politiky

Zveme členy Spolku i příznivce rodiny na další diskusní chatu k problematice rodiny. Začátek chatu je v 9 hodin, trvání zhruba 1,5 hodiny. Ke stažení jako východisko k diskusi jsou Národní koncepce rodinné politiky, schválená usnesením vlády č. 1305 ze dne 12. října 2005, úžeji pojatá Národní koncepce podpory rodin s dětmi, schválená usnesením vlády č. 1451 ze dne 19. listopadu 2008, která ji nahradila, a Souhrnná zpráva o jejím plnění z roku 2010. Na chat můžete vstoupit zde.
 

ČlánekEduard Kavala zůstává předsedou Spolku pro obnovu venkova

Valná hromada SPOV ČR zvolila 20. prosince 2011 9 členů předsednictva. Další členy předsednictva tvoří zástupci jmenovaní krajskými organizacemi. Po valné hromadě zvolilo předsednictvo novým předsedou Mgr. Eduarda Kavalu, 1. místopředsedkyní Ing. Janu Juřenčákovou a 2. místopředsedou JUDr. Radana Večerku.
 

Soubor ke staženíPublikace Venkovské stavby 2011

Pokračováním vloni založené edice Tvář venkova je publikace "Venkovské stavby 2011", představená na valné hromadě Spolku pro obnovu venkova 20.12.2011. Kniha má čtyři části. V první jsou představeny obce, které zvítězily v soutěži "Vesnice roku v Programu obnovy venkova" v jednotlivých krajích. Druhá část je věnována obnoveným a novým sakrálním stavbám. Třetí část ukazuje příklady obnovených lidových domů, rekonstrukcí venkovských staveb a nového využití historických staveb. Čtvrtá část je věnována novým rodinným domům, stavbám občanské vybavenosti a úpravám veřejných ploch. Autorem je Jan Kruml.
 

ČlánekVnitro navrhuje zredukovat počet stavebních a matričních úřadů

Ministerstvo vnitra navrhuje zredukovat počet stavebních úřadů. Nyní je v obcích přes 600 stavebních úřadů, v budoucnu by mohly zůstat pouze v obcích s rozšířenou působností. Těch je lehce přes 200. Vyplývá to z analýzy ministerstva vnitra o aktuálním stavu veřejné správy, kterou vzala vláda 14. prosince 2011 na vědomí (ke stažení zde).
 

ČlánekJe novela stavebního zákona jednosměrnou ulicí k rušení stavebních úřadů?

Ke stažení návrh novely a materiály Ministerstva pro místní rozvoj, předložené vládě k projednání 21. prosince 2011 (2. bod programu), a původní stanovisko SPOV ČR.
 

Soubor ke staženíVýsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011

Materiál Národní sítě MAS ČR, která získala na konci listopadu od Ministerstva zemědělství ČR informace o hodnocení MAS v roce 2011. Hodnocení MAS se uskutečnilo v červnu a září, a jeho dílčí výsledky zveřejnilo ministerstvo zemědělství v říjnu (viz aktuality na eAGRI Venkov).
 

ČlánekVítězové Vesnice roku 2011 navštívili Senát, Poslaneckou sněmovnu a Pražský hrad

Vítěze krajských kol soutěže Vesnice roku 2011 přijal v úterý 6. prosince na Pražském hradě prezident republiky Václav Klaus, v Senátu jeho předseda Milan Štěch a v Poslanecké sněmovně předsedové výborů Stanislav Polčák a Pavol Lukša.
 

FotogalerieSlavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2011

Fotogalerie ze slavnostního setkání v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a z přijetí u prezidenta v úterý 6. prosince 2011.
 

Soubor ke staženíSeznam poboček České pošty transformovaných v 1. pol. 2012

Dne 24. listopadu byl SPOV ČR přizván na jednání Komory obcí SMO ČR s generálním ředitelem České pošty ing. Petrem Zatloukalem. Hlavním diskutovaným tématem byl způsob transformace ČP – za pomoci partnerů (COOP apod.) např. zavedením tzv. výdejních míst. Na jednání generální ředitel ČP závazně přislíbil, že jakoukoliv změnu stávajícího stavu bude ČP předem konzultovat se starosty dotčených obcí a předal všem zúčastněným seznam poboček, u nichž se v prvním pololetí roku 2012 počítá se změnou, který si můžete stáhnout kliknutím na název tohoto článku.
 

Starostové obcí u prezidenta Václava Klause

Vítěze krajských kol soutěže Vesnice roku 2011 přijal 6. prosince na Pražském hradě prezident. Vesnicí roku je obec Komňa na Uherskohradišťsku. Ke stažení reportáž ČT v dnešních Událostech, doplněná o vstupy do obcí - vítězů posledních 16 let soutěže.
 

Jak vidí RUD velká města

Reportáž ČT v Událostech v předvečer projednání novely zákona o rozpočtovém určení daní ve vládě se vstupy předsedy vlády Nečase, ministra financí Kalouska a předsedy poslaneckého klubu TOP 09 - STAN Gazdíka a navazující diskuse v pořadu Události, komentáře 6.12.2011 s Gazdíkem, předsedou poslaneckého klubu ODS Stanjurou a primátorem Ostravy Kajnarem.

 

ČlánekZáznam chatu na téma Komplexní řešení demografického problému - vize a realita

Hostem chatu k Programu obnovy rodiny 6.12.2011 na výše uvedené téma byl Ing. Ivo Patta. Příští chat, zaměřený na Národní koncepci rodinné politiky, se uskuteční třetí lednové úterý tj. 17.1.2012 v 9 hodin.
 

ČlánekOčekávaný stavební zákon prošel Legislativní radou vlády

Zpráva převzatá z webu Ministerstva pro místní rozvoj.