SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Žádosti o dotace na Program prevence kriminality na rok 2012 můžete podat do 15. února 2012 krajským úřadům

Odkaz na web Ministerstva vnitra ČR. Příjemcem dotace může být kraj nebo obec. Dotace může dosáhnout až 90 % celkových nákladů projektu neinvestičního nebo investičního charakteru za podmínek stanovených v zásadách, vydaných tímto ministerstvem.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 1/2012

V 1. čísle roku 2012 si například můžete přečíst:
- Návrh reformy financování regionálního školství může zlikvidovat venkovské školy, obává se SPOV
- Nepřipusťme tunelování venkova, vyzývá staronový předseda Spolku Eduard Kavala
- Spolupráce s Českou republikou? Ta je úplně největší a nejlepší. Říká Malvína Gondová, ředitelka slovenské Národní sítě rozvoje venkova
- NS MAS připravuje kampaň „Je nás šest milionů“ na podporu MAS v příštím plánovacím období EU
- Rozpočtové určení daní nesmí potopit další koaliční válka!
- Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí stovky milionů v dotačních výzvách
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_1-2012

 

Soubor ke staženíKoncepční záměr reformy systému financování regionálního školství

Ke stažení podklad pro odbornou diskusi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 28.11.2011, zveřejněný na jeho webu. Spolek pro obnovu venkova ho 3.1.2012 odmítl – viz zde. Společné prohlášení školské komise SMO ČR a pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR k reformě ze dne 5.1.2012 jsou k dispozici na webu SMO (včetně podrobnějších připomínek ke stažení) a webu SMS.
 

Konference pro muže Tváří v tvář 4. února 2012 v Třinci

Pozvánka na sedmý ročník Konference pro muže od 13 do 99 let, která se koná v Třinci v kině Kosmos 4.2.2012 od 7:30 do cca 16:30 hodin. Letošní téma je FAIR PLAY. Přednášky, chlapský zpěv, společný oběd, diskuse a mnohem víc. Uzávěrka přihlášek 29.1.2012. Připravuje a zve Farní sbor SCEAV v Třinci.
 

ČlánekPozvánka na Regiontour 2012

Veletrh cestovního ruchu Regiontour 2012 se koná ve dnech 12. – 15. ledna 2012 v areálu brněnského výstaviště. Spolek pro obnovu venkova ČR se bude po celou dobu konání veletrhu prezentovat v pavilonu P, společně s Folklorním sdružením ČR a Národní sítí místních akčních skupin ČR.
 

ČlánekK problematice plánovaných změn v oblasti venkovského školství

SPOV ČR zásadně nesouhlasí s koncepčním záměrem reformy systému financování regionálního školství, kterou v současnosti předložilo MŠMT a považuje ji jednoznačně za způsob likvidace venkovského školství, vzdělanosti obyvatel venkova a tím i kvality života na venkově.
 

ČlánekTéma chatu 17. ledna 2012: Národní koncepce rodinné politiky

Zveme členy Spolku i příznivce rodiny na další diskusní chatu k problematice rodiny. Začátek chatu je v 9 hodin, trvání zhruba 1,5 hodiny. Ke stažení jako východisko k diskusi jsou Národní koncepce rodinné politiky, schválená usnesením vlády č. 1305 ze dne 12. října 2005, úžeji pojatá Národní koncepce podpory rodin s dětmi, schválená usnesením vlády č. 1451 ze dne 19. listopadu 2008, která ji nahradila, a Souhrnná zpráva o jejím plnění z roku 2010. Na chat můžete vstoupit zde.
 

ČlánekEduard Kavala zůstává předsedou Spolku pro obnovu venkova

Valná hromada SPOV ČR zvolila 20. prosince 2011 9 členů předsednictva. Další členy předsednictva tvoří zástupci jmenovaní krajskými organizacemi. Po valné hromadě zvolilo předsednictvo novým předsedou Mgr. Eduarda Kavalu, 1. místopředsedkyní Ing. Janu Juřenčákovou a 2. místopředsedou JUDr. Radana Večerku.
 

Soubor ke staženíPublikace Venkovské stavby 2011

Pokračováním vloni založené edice Tvář venkova je publikace "Venkovské stavby 2011", představená na valné hromadě Spolku pro obnovu venkova 20.12.2011. Kniha má čtyři části. V první jsou představeny obce, které zvítězily v soutěži "Vesnice roku v Programu obnovy venkova" v jednotlivých krajích. Druhá část je věnována obnoveným a novým sakrálním stavbám. Třetí část ukazuje příklady obnovených lidových domů, rekonstrukcí venkovských staveb a nového využití historických staveb. Čtvrtá část je věnována novým rodinným domům, stavbám občanské vybavenosti a úpravám veřejných ploch. Autorem je Jan Kruml.
 

ČlánekVnitro navrhuje zredukovat počet stavebních a matričních úřadů

Ministerstvo vnitra navrhuje zredukovat počet stavebních úřadů. Nyní je v obcích přes 600 stavebních úřadů, v budoucnu by mohly zůstat pouze v obcích s rozšířenou působností. Těch je lehce přes 200. Vyplývá to z analýzy ministerstva vnitra o aktuálním stavu veřejné správy, kterou vzala vláda 14. prosince 2011 na vědomí (ke stažení zde).
 

ČlánekJe novela stavebního zákona jednosměrnou ulicí k rušení stavebních úřadů?

Ke stažení návrh novely a materiály Ministerstva pro místní rozvoj, předložené vládě k projednání 21. prosince 2011 (2. bod programu), a původní stanovisko SPOV ČR.
 

Soubor ke staženíVýsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011

Materiál Národní sítě MAS ČR, která získala na konci listopadu od Ministerstva zemědělství ČR informace o hodnocení MAS v roce 2011. Hodnocení MAS se uskutečnilo v červnu a září, a jeho dílčí výsledky zveřejnilo ministerstvo zemědělství v říjnu (viz aktuality na eAGRI Venkov).
 

ČlánekVítězové Vesnice roku 2011 navštívili Senát, Poslaneckou sněmovnu a Pražský hrad

Vítěze krajských kol soutěže Vesnice roku 2011 přijal v úterý 6. prosince na Pražském hradě prezident republiky Václav Klaus, v Senátu jeho předseda Milan Štěch a v Poslanecké sněmovně předsedové výborů Stanislav Polčák a Pavol Lukša.
 

FotogalerieSlavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2011

Fotogalerie ze slavnostního setkání v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a z přijetí u prezidenta v úterý 6. prosince 2011.