SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekKandidáti do předsednictva Spolku, jednání a zastupování na valné hromadě

Na schůzi Spolku pro obnovu venkova ČR 1. listopadu t.r. ve Vyškově bylo dohodnuto, že návrhy kandidátů do předsednictva budou podobně jako na poslední volební valné hromadě v roce 2008 zveřejněny na webu Spolku. K tomuto účelu může kterýkoliv člen Spolku zaslat návrhy svých kandidátů, stejně jako každý člen Spolku může ohlásit svou kandidaturu s krátkou představou o své práci v předsednictvu. Návrhy zasílejte do 20. listopadu 2011 na adresu kkapkova@tiscali.cz nebo spov@belotin.cz.
 

ČlánekJe změna RUD klíčový úkol Spolku?

Na základě závěrů říjnové a listopadové schůze Spolku pro obnovu venkova ČR byl do jeho webové prezentace dopracován modul "Hlasování", který umožňuje členům a sympatizantům Spolku i návštěvníkům webových stránek vyjádřit v odpovědi ve formě ano - ne stanovisko k danému problému či otázce.
 

Chceme tu zůstat? Aneb Podpora zdravé rodinné rodiny v rukou komunálních politiků

Ke stažení prezentace ze semináře Národního centra pro rodinu a Spolku pro obnovu venkova ČR v refektáři Emauzského kláštera v Praze 24. října 2011.

 

Soubor ke staženíKe stažení první číslo dvouměsíčníku VENKOV

V informačním periodiku Programu rozvoje venkova, vydávaném Ministerstvem zemědělství, si přečíst:
- Rozhovor s ministrem zemědělství
- Aktuální stav implementace PRV
- Příklad podpory začínajícího zemědělce
- Budoucnost venkova – výstava Země živitelka
- Vesnice s titulem Oranžová stuha
- Pozemkové úpravy pomáhají obcím
- Nejlepší společná zařízení
- Pozvání na Národní konferenci Venkov 2011
Periodikum, které vychází v tištěné podobě, lze stáhnout také na adresách www.eagri.cz/venkov a www.denik.obce.cz.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 11/2011

V 11. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:
- Téma: Nové výzkumy a analýzy venkova v podání univerzit a pohled klíčových aktérů z praxe
- Rozhovor s Jozefem Jančem, manažerem MAS Moravský kras a místopředsedou NS MAS: Vždycky se zamýšlím hlavně nad smysluplností a udržitelností projektu
- Hodnocení místních akčních skupin 2011: většina REGIONŮ se zlepšila
- Kam budou směřovat dotace EU po roce 2014? Bude větší koordinace dotací do venkova a krajů
- Oranžovou stuhu má Řepeč, zelenou Drmoul, nejlepší knihovnu Veselice ve Vavřinci, strom roku Skalička, slavilo se ve Vesnici roku 2011 Komni
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_11-2011

 

ČlánekEvropská konference "Město potřebuje venkov potřebuje město" 23. – 25. 11. 2011 v bavorském Freisingu

Cílem konference, uspořádané Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice ve spolupráci s německou spolkovou pracovní společností Venkov a Bavorským státním ministerstvem výživy, zemědělství a lesnictví, je pojmenování různosti a narůstajících protikladů města a venkova a proklamace důležitosti nové spolupráce a na ní postavených strategií, které by ulehčily vyvážený rozvoj městských a venkovských regionů. Pozvání se týká všech Evropanů, kteří mají osobní, politický nebo profesní zájem o venkov a jeho budoucnost a prospěšnou spolupráci města a venkova.

 

ČlánekNárodní konference Venkov 2011 bude na Sedlčansku a Prčicku 14. - 16. listopadu 2011

Součástí konference jsou tematické workshopy: Rozvoj a ekonomika venkova; Venkov, tradici a rodina; Zemědělství a životní prostředí a Veřejná osobní doprava na venkově. Na konferenci byla vyčleněna zvláštní rubrika spolkového webu (viz druhá pozice v levém sloupci webu) a k těmto tématům vytvořena diskusní fóra.
 

ČlánekChat k návrhu Občanského zákoníku 15. listopadu 2011 v 9 hodin

Dalšího diskusního chatu se účastní spoluautorka zákona Doc. JUDr. Michaela Zuklínová-Hendrychová, CSc. z katedry občanského práva Právnické fakulty UK Praha, vedoucí týmu rodinného práva (zákoník zahrne i oblast současně řešenou zákonem o rodině) a Mgr. František Korbel, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu. Na chat vstoupíte zde.
 

ČlánekZáznam chatu k Programu obnovy rodiny ze dne 18.10.2011: Příště diskuse k Občanskému zákoníku

Východiskem chatu bylo téma "Tvorba prorodinných aktivit obce v kontextu přidané a mínusové hodnoty života na venkově". Na programu příštího chatu 15.11.2011 bude diskuse k novému Občanskému zákoníku, současně projednávanému ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
 

ČlánekPrůměrné ceny infrastruktury aktualizovány

Ústav územního rozvoje v Brně vydal aktualizaci publikace „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury“. Publikace je k dispozici na stránkách ústavu po kliknutí zde. Dále je uveden přehled publikací dosud vydaných v ediční řadě VESNICE a dalších, využitelných pro obnovu vesnic a rozvoj venkova.
 

ČlánekPřihlášku na konferenci "Sakrální památky 2011" v Krásné Lípě na Děčínsku 20.11.2011 můžete podat do úterý 18. října!

Konference je výjimečně bezplatná. Je zaměřena na obnovu, péči a využití sakrálních památek v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu a turistiky. Zabývá se také otázkou, jak přilákat do regionu více turistických návštěvníků a tím zlepšit příjmy z cestovního ruchu. Další informace a elektronickou přihlášku naleznete na www.sakralni-pamatky.cz, dotazy na 775 855 303 (Martin Zika) nebo na adrese sakralnipamatky@seznam.cz.
 

Soubor ke staženíKonference k Programu obnovy rodiny 7.- 8.11. v Malenovicích

Ke stažení pozvánka na dvoudenní konferenci ke spolkovému Programu obnovy rodiny v Malenovicích (7 km od Frýdlantu nad Ostravicí). Přihlásit se můžete do 1. listopadu zde. Další informace poskytne Ing. Jana Liberdová, tel. 558 694 262, kl. 205, mobil 606 234 807, e-mail sov@tranovice.org.
 

ČlánekMezinárodní sympozium Sociální obnova vesnice v St. Pölten 10.11.2011

Mezinárodní sympozium Sociální obnova vesnice v St. Pölten 10.11.2011xxx Symposium "Sociální obnova vesnice - milník na cestě k vzorovým sociálním regionům ve venkovských oblastech Evropy" pořádá země Dolní Rakousko společně s Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice za účasti politiků a odborníků z Dolního Rakouska, Saska a Kraje Vysočina. Simultánní tlumočení do češtiny zajištěno. Vložné se nevybírá. Zúčastnit se můžete i Vy, když se přihlásíte do 28. října (tel. 0043 2952 4848, fax 0043 2952 4848-5, e-mail office@dorf-stadterneuerung.at).
 

ČlánekOslava Vesnice roku 2011 ve vítězné obci Komňa ve čtvrtek 6. října

Dvanáct krajských zlatých vítězů ze třinácti se ve čtvrtek 6. října potkalo v obci Komňa, jež si vysloužila titul Vesnice roku 2011. Společnost jim však dělali i nositelé Oranžových a Zelených stuh, kteří se probojovali do nejužšího finále o první, druhé a třetí místo. Nejvyšší ocenění spolupráce obce a zemědělských subjektů si odnesla obec Řepeč.
 

ČlánekKnihovnu roku 2011 mají v obci Vavřinec-Veselice v Jihomoravském kraji, okresu Blansko

Významné ocenění si v úterý 4. října 2011 přivezli z pražského Klementina starosta obce Vavřinec, pan Miloslav Novotný a paní knihovnice Olga Hájková. Ta má na starosti Místní veřejnou knihovnu v místní části Veselice. V kategorii "Základní knihovna" si Vavřinec vysloužil absolutní vítězství, diplom, krásnou kytici a šek na 70 tisíc korun.