SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíIX. Mezinárodní festival „Na vodě“ na přehradě Lučina v k.ú. Tvarožné Lhoty 2. a 3. září. 2011

Přípravy jsou v plném proudu, pestrý a bohatý program ke stažení zde. Na všem zcela dobrovolně a bez nároku na jakoukoli odměnu pracuje početná skupinka mladých a nadšených lidí. Neodrazuje je ani nepříznivá ekonomická situace, naopak věří, že se podaří dosáhnout výtěžku, určeného pro stavbu sirotčince na misiích v jihozápadní Tanzánii. Více na http://www.festivalnavode.cz.
 

ČlánekOdmítáme omezování regionální železniční dopravy

Odmítáme omezování regionální železniční dopravyxxx Jako z jiných časech či ve snu, si musí připadat venkov České republiky, když na něj dopadá "Damoklův meč" aktivit Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC), jejichž cílem je zastavení veřejné železniční osobní dopravy na řadě regionálních tratí a zrušení těchto tratí.
 

Postup SŽDC, s.o., ohrožuje provoz na Švestkové dráze z Lovosic do Mostu

Odkaz na článek na webu Klubu přátel lokálek, o.s. Ke stažení připojujeme společné stanovisko SPOV ČR a SMS ČR ze dne 9.3.2011 "Odmítáme zastavení veřejné osobní dopravy na železnici a rušení tratí ze strany SŽDC, s.o.".
 
 

ČlánekMPSV vyhlásilo již 4. ročník soutěže Obec přátelská rodině

MPSV vyhlásilo již 4. ročník soutěže Obec přátelská rodiněxxx

Přihlášky je možné zasílat do konce července. Odborníci poté vyhodnotí formulář, jenž je součástí přihlášky, a navštíví obce, jež postoupí do 2. kola. Vítěze vyhlásí ministr práce a sociálních věcí v listopadu 2011. Více informací soutěži včetně soutěžních podmínek, přihlašovacího formuláře a loga soutěže lze najít na webu www.obecpratelskarodine.cz.

 

Článek9. ročník Dne řemesel v Chanovicích v sobotu 2.7.2011

Po celý den v zámeckém areálu a ve skanzenu předvádění tradičních rukodělných řemesel, spojené s trhem. Kováři, tkalci, řezbáři, košíkáři, perníkářky, bylinkáři, šperkaři, truhláři, přadleny, kameníci, podkováři, zbrojíři, tesaři, cukráři, hrnčíři, keramici, sekerníci, pivovarníci, skláři, brouskaři, trdelníci, soukeníci, hračkáři, taškáři a další. Pozvány jen kvalitní dílny pracující tradičními českými postupy, z tradičních českých materiálů a vycházející z tradičních českých vzorů lidového řemesla. Celkem cca osmdesát pět dílen z celé ČR. Včetně Nositelů tradice lidových řemesel vyznamenaných ministrem kultury ČR, kterých je v celé ČR jen čtyřicet dva.
 

ČlánekEuroparlament schválil zastropování zemědělských dotací

Europoslanci na svém plenárním zasedání, které probíhá tento týden ve Štrasburku, schválili zavedení horní hranice přímých plateb pro zemědělce, a to v závislosti na velikosti farmy. Česká republika, která proti takovému opatření dlouhodobě vystupuje, je zklamána. Doufá ale, že se jí podaří přesvědčit Radu ministrů, aby s návrhem nesouhlasila.
 

Soubor ke staženíOdborný seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“ 26.8.2011 v ČB

Seminář se koná v rámci doprovodného programu 38. ročníku výstavy Země živitelka 2011 v pavilonu Z – 1. patro výstaviště v Českých Budějovicích.

 

ČlánekNávrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon o rodině, přijat

21. června 2001 ve večerních hodinách schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Podle schváleného návrhu zákona soud svěří dítě do střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem.
 

ČlánekČR finišuje v přípravě národních priorit kohezní politiky

Česká republika už má jasno v tom, co bude v příštím programovém období, které začne v roce 2014, hradit z prostředků z evropských fondů. Kromě podpory konkurenceschopnosti ekonomiky se budou unijní peníze podílet na zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, podpoře sociálního začleňování a integrovaného rozvoje území.
 

ČlánekCelostátní setkání obcí, škol obnovy venkova a podobných vzdělávacích institucí a aktivit 2011 splnilo svá očekávání

Dvoudenní celostátní setkání se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. června 2011 v obcí Horní Ředice na Holicku ve východních Čechách. V rámci témat setkání v roce 20. výročí vzniku národního Programu obnovy vesnice „Sociální problematika na venkově“ a „Od Programu obnovy vesnice k LEADERu“ byla společně posouzena nová situace v osvětové a vzdělávací oblasti obnovy venkova po vzniku místních akčních skupin, vedle sociální problematiky se také řešila problematika školství.
 

ČlánekPrezentace ze setkání v obci Horní Ředice 16.-17.6.2011

Ke stažení prezentace z celostátního setkání obcí, škol obnovy venkova a podobných vzdělávacích institucí a aktivit – témata „Od Programu obnovy vesnice k LEADERu“ a „Sociální problematika na venkově“. Fotogalerie zde.
 

ČlánekCelostátní setkání škol obnovy venkova 2011 na Pardubicku

Malebná obec Horní Ředice na Holicku je ve dnech 16. a 17. června 2011 hostitelem celostátního setkání obcí, škol obnovy venkova a podobných vzdělávacích institucí a aktivit. Téma setkání v roce 20. výročí vzniku Programu obnovy vesnice „Od Programu obnovy vesnice k LEADERu“ otevírá prostor pro společné posouzení nové situace v osvětové a vzdělávací oblasti obnovy venkova po vzniku místních akčních skupin.
 

Soubor ke staženíProgram obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR

schválený schůzí Spolku 7. června 2011 a aktivity Spolku, které vzala schůze na vědomí
 

Studentské práce

Rozšířená spolupráce Spolku s vysokými školami přináší pro venkov nové podněty. Postupně narůstající počet studentských prací, představených Spolku, vedl ke zřízení samostatné rubriky, kde je budeme zveřejňovat. První příspěvky tvoří prezentace bakalářských prací Evy Březinové a Evy Vybíralové z Mendelovy univerzity v Brně na schůzi Spolku 6.7.2011.

 

ČlánekNovela zákona o rodině prošla druhým čtením

V úterý 14. června 2011 byla ve sněmovně projednávána ve druhém čtením novela zákona o rodině, která posiluje institut střídavé péče. V obsáhlé rozpravě, jejíž kompletní přepis najdete ve stenoprotokolech zde vystoupila celá řada poslanců.