SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekNa stopě budoucnosti – motto Evropské soutěže obnovy vesnice 2012

Dvanáctý ročník soutěže bude vyhlášen v polovině roku 2011 a bude završen na podzim 2012 slavnostním vyhlášením vítězů v Langeneggu v Rakousku.
 

Článek21. června 2011 se v obci Sviadnov koná konference Bez integrace nemá venkov šance?,

kterou pořádá Krajská organizace SPOV Moravskoslezského kraje a ARR, a.s. s dalšími partnery. Tématem konference je problematika čerpání finančních prostředků na rozvojové projekty obcí v příštím programovacím období Evropské unie, a to formou integrovaných přístupů k řešení projektů. Přihlásit se k účasti je možno formulářem na www.arr.cz do 16. června 2011. Program zde.
 

Bioakademie 30. června - 1. července se v Lednici na Moravě

v prostorách Zahradnické fakulty je věnována regionalitě ve spojení s biopotravinami, rozvojem regionu a zmírňováním dopadů klimatické změny. Pravidelnými účastníky jsou ekologičtí zemědělci, zpracovatelé a prodejci biopotravin, zástupci neziskových organizací, výzkumných institucí, státní správy a samosprávy. Ke stažení program konference a detailní rozpis jednotlivých workshopů. Registrační formulář na www.pro-bio.cz/bioak. Více informací informací Milan Kouřil, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, tel. 724 395 536, milan.kouril@pro-bio.cz.
 

S Retrem na venkov 70. a 80. let minulého století

V sobotním pořadu (4.6.2011 v 21:05) ČT 24 komentovali tehdejší reálie starosta obce Bělotín Eduard Kavala a jeho obyvatelé paní učitelka Božena Rovenská, manželé Dostalíkovi – tehdy samostatně hospodařící rolníci, sociolog Pavel Klvač, architekt Jan Kruml, fotograf Jindřich Štreit a další.
 

Čítanka kolektivizace

Odkaz na vzdělávací projekt Ústavu pro studium totalitních režimů. Ambicí této webové čítanky je pomoci učitelům zkvalitnit výuku soudobých dějin na základních a středních školách. Není však určena pouze učitelům dějepisu, literatury a studentům, ale také všem, kteří se o problematiku transformace české a moravské vesnice v minulém století zajímají.
 

ČlánekKozí mejdan bude od pátku 12. srpna odpoledne do pondělního rána 15. srpna 2011

Kozí mejdan bude od pátku 12. srpna odpoledne do pondělního rána 15. srpna 2011xxx

Je věnován kozám a svobodomyslnému způsobu života.

Koná se za každého počasí. Vstupné je dobrovolné a ceny lidové. Chcete-li prožít víkend bez tlaku šoubyznysu, komerce, stánkařů a ochranky, přesto při muzice a setkání s dalšími lidmi ve volné přírodě, tak přijeďte do Milkovic. Milkovice je statek na samotě s chovem koz a oslů u Libáně okr. Jičín (mezi Kopidlnem a Sobotkou a zámky Dětenice a Staré Hrady).

Další informace na www.kozy.cz.

 

Soubor ke staženíHrdý Čech není jenom ten, kdo skáče u fotbalu

„Každá svévolná moc je nebezpečná a my jsme dovolili té ekonomické, aby se nám úplně vymkla z rukou“, říká Erazim Kohák v rozhovoru, který je ke stažení v podobě naskenovaného novinového článku. Druhá část rozhovoru je ke stažení zde.
 

Článek16.-17. června 2011 v obci Horní Ředice celostátní setkání obcí, škol obnovy venkova a podobných vzdělávacích institucí a aktivit

pořádá s podporou MMR obec ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Pardubického kraje. Téma: Sociální problematika na venkově, Od Programu obnovy vesnice k LEADERu. Ve čtvrtek 16.6. je exkurze, přednášky začínají v 16 hodin a končí v pátek 17.6. v 15 hodin. Přihlásit se můžete mailem nebo telefonicky do do 10.6.2011 (Marie Schillerová, info@regioprogram.cz, tel. 603 471 712). Ke stažení pozvánka.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 6/2011

V 6. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:
- O titul Vesnice roku letos soutěží 305 obcí
- SPOV odmítá snížení příspěvku státu na osobní železniční dopravu v regionech
- LEADERFEST 2011 ve Štramberku: Setkání Leaderů evropského venkova. Akce ukázala výsledky snažení MAS. Jarmark představil místní výrobce.
- Jak dnes budeme plánovat, tak zítra budeme „leaderovat“. Rozhovor s Jiřím Kristem, místopředsedou NS MAS
- Jan Kruml k 20. výročí POV: Věnujme venkovu i nadále naše srdce, um a píli
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_06-2011

 

ČlánekMůžete vyhrát eurovíkend

Zapojujete občany do rozvoje vaší obce, města, mikroregionu nebo kraje? Spolupracujete s neziskovými organizacemi? Pak přihlaste svůj úřad do soutěže O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie.  Kromě prezentace svých zkušeností se můžete inspirovat nápady od svých kolegů a možná i vyhrajete ocenění ministra nebo eurovíkend pro 2 osoby a další ceny.
 

Soubor ke staženíNávrh program obnovy rodiny pro schůzi Spolku 7. června 2011

Návrh programu byl vyvěšen na webu Spolku 29. ledna 2011 jako podklad pro jednání schůze Spolku 1. února 2011. K projednání na této schůzi pro její rozsáhlý program nedošlo. Byla k němu otevřena internetové diskuse v rubrice Obnova rodiny, na jejímž podkladě došlo k upřesnění textu programu a doplnění o návrh aktivit Spolku v nejbližším období. Ke stažení je výsledný materiál, který bude předložen červnové schůzi Spolku.
 

Výbor regionů: V oblasti sociálních inovací je potřeba podporovat i malé projekty

Zástupci evropských regionů a měst chtějí, aby finanční prostředky z fondů EU byly v příštím sedmiletém programovacím období ve zvýšené míře vynakládány i na podporu nových přístupů k řešení palčivých problémů se sociální tématikou, a to i malým projektům.
 

ČlánekO titul Vesnice roku bude soutěžit 305 obcí

Do 17. ročníku prestižní soutěže se přihlásilo 305 obcí ze třinácti krajů České republiky. Soutěž vyzdvihuje aktivity podporující nejen zvelebení obce, ale i místní tradice a vesnický společenský život.
 

Soubor ke staženíNárodní strategický plán LEADER 2014+

Ke stažení koncepční dokument, který bude předložen členské schůzi 7.6.2011 s cílem přijmout tento dokument jako společné poziční východisko Národní sítě MAS ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR pro přípravu politik rozvoje venkova pro období po roce 2014 jak na evropské, tak na národní úrovni.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 5/2011

V 5. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:
- Konference SPOV „Od programu obnovy vesnice k LEADERu“: Program obnovy vesnice našemu venkovu pomohl a stále pomáhá
- Přímá volba starostů má podporu, je ale nutná? Názory se liší
- Když se jedná o penězích, začnou převládat emoce. Rozhovor s předsedou SPOV ČR Eduardem Kavalou
- Budeme respektovat vyjádření samospráv, slíbilo ministerstvo dopravy ohledně rušení železnic
- Svaz měst a obcí vyzval ministerstva k vytvoření strategie pro venkov
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_05-2011