SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekPrezentace ze setkání v obci Horní Ředice 16.-17.6.2011

Ke stažení prezentace z celostátního setkání obcí, škol obnovy venkova a podobných vzdělávacích institucí a aktivit – témata „Od Programu obnovy vesnice k LEADERu“ a „Sociální problematika na venkově“. Fotogalerie zde.
 

ČlánekCelostátní setkání škol obnovy venkova 2011 na Pardubicku

Malebná obec Horní Ředice na Holicku je ve dnech 16. a 17. června 2011 hostitelem celostátního setkání obcí, škol obnovy venkova a podobných vzdělávacích institucí a aktivit. Téma setkání v roce 20. výročí vzniku Programu obnovy vesnice „Od Programu obnovy vesnice k LEADERu“ otevírá prostor pro společné posouzení nové situace v osvětové a vzdělávací oblasti obnovy venkova po vzniku místních akčních skupin.
 

Soubor ke staženíProgram obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR

schválený schůzí Spolku 7. června 2011 a aktivity Spolku, které vzala schůze na vědomí
 

Studentské práce

Rozšířená spolupráce Spolku s vysokými školami přináší pro venkov nové podněty. Postupně narůstající počet studentských prací, představených Spolku, vedl ke zřízení samostatné rubriky, kde je budeme zveřejňovat. První příspěvky tvoří prezentace bakalářských prací Evy Březinové a Evy Vybíralové z Mendelovy univerzity v Brně na schůzi Spolku 6.7.2011.

 

ČlánekNovela zákona o rodině prošla druhým čtením

V úterý 14. června 2011 byla ve sněmovně projednávána ve druhém čtením novela zákona o rodině, která posiluje institut střídavé péče. V obsáhlé rozpravě, jejíž kompletní přepis najdete ve stenoprotokolech zde vystoupila celá řada poslanců.
 

ČlánekNa stopě budoucnosti – motto Evropské soutěže obnovy vesnice 2012

Dvanáctý ročník soutěže bude vyhlášen v polovině roku 2011 a bude završen na podzim 2012 slavnostním vyhlášením vítězů v Langeneggu v Rakousku.
 

Článek21. června 2011 se v obci Sviadnov koná konference Bez integrace nemá venkov šance?,

kterou pořádá Krajská organizace SPOV Moravskoslezského kraje a ARR, a.s. s dalšími partnery. Tématem konference je problematika čerpání finančních prostředků na rozvojové projekty obcí v příštím programovacím období Evropské unie, a to formou integrovaných přístupů k řešení projektů. Přihlásit se k účasti je možno formulářem na www.arr.cz do 16. června 2011. Program zde.
 

Bioakademie 30. června - 1. července se v Lednici na Moravě

v prostorách Zahradnické fakulty je věnována regionalitě ve spojení s biopotravinami, rozvojem regionu a zmírňováním dopadů klimatické změny. Pravidelnými účastníky jsou ekologičtí zemědělci, zpracovatelé a prodejci biopotravin, zástupci neziskových organizací, výzkumných institucí, státní správy a samosprávy. Ke stažení program konference a detailní rozpis jednotlivých workshopů. Registrační formulář na www.pro-bio.cz/bioak. Více informací informací Milan Kouřil, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, tel. 724 395 536, milan.kouril@pro-bio.cz.
 

S Retrem na venkov 70. a 80. let minulého století

V sobotním pořadu (4.6.2011 v 21:05) ČT 24 komentovali tehdejší reálie starosta obce Bělotín Eduard Kavala a jeho obyvatelé paní učitelka Božena Rovenská, manželé Dostalíkovi – tehdy samostatně hospodařící rolníci, sociolog Pavel Klvač, architekt Jan Kruml, fotograf Jindřich Štreit a další.
 

Čítanka kolektivizace

Odkaz na vzdělávací projekt Ústavu pro studium totalitních režimů. Ambicí této webové čítanky je pomoci učitelům zkvalitnit výuku soudobých dějin na základních a středních školách. Není však určena pouze učitelům dějepisu, literatury a studentům, ale také všem, kteří se o problematiku transformace české a moravské vesnice v minulém století zajímají.
 

ČlánekKozí mejdan bude od pátku 12. srpna odpoledne do pondělního rána 15. srpna 2011

Kozí mejdan bude od pátku 12. srpna odpoledne do pondělního rána 15. srpna 2011xxx

Je věnován kozám a svobodomyslnému způsobu života.

Koná se za každého počasí. Vstupné je dobrovolné a ceny lidové. Chcete-li prožít víkend bez tlaku šoubyznysu, komerce, stánkařů a ochranky, přesto při muzice a setkání s dalšími lidmi ve volné přírodě, tak přijeďte do Milkovic. Milkovice je statek na samotě s chovem koz a oslů u Libáně okr. Jičín (mezi Kopidlnem a Sobotkou a zámky Dětenice a Staré Hrady).

Další informace na www.kozy.cz.

 

Soubor ke staženíHrdý Čech není jenom ten, kdo skáče u fotbalu

„Každá svévolná moc je nebezpečná a my jsme dovolili té ekonomické, aby se nám úplně vymkla z rukou“, říká Erazim Kohák v rozhovoru, který je ke stažení v podobě naskenovaného novinového článku. Druhá část rozhovoru je ke stažení zde.
 

Článek16.-17. června 2011 v obci Horní Ředice celostátní setkání obcí, škol obnovy venkova a podobných vzdělávacích institucí a aktivit

pořádá s podporou MMR obec ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Pardubického kraje. Téma: Sociální problematika na venkově, Od Programu obnovy vesnice k LEADERu. Ve čtvrtek 16.6. je exkurze, přednášky začínají v 16 hodin a končí v pátek 17.6. v 15 hodin. Přihlásit se můžete mailem nebo telefonicky do do 10.6.2011 (Marie Schillerová, info@regioprogram.cz, tel. 603 471 712). Ke stažení pozvánka.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 6/2011

V 6. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:
- O titul Vesnice roku letos soutěží 305 obcí
- SPOV odmítá snížení příspěvku státu na osobní železniční dopravu v regionech
- LEADERFEST 2011 ve Štramberku: Setkání Leaderů evropského venkova. Akce ukázala výsledky snažení MAS. Jarmark představil místní výrobce.
- Jak dnes budeme plánovat, tak zítra budeme „leaderovat“. Rozhovor s Jiřím Kristem, místopředsedou NS MAS
- Jan Kruml k 20. výročí POV: Věnujme venkovu i nadále naše srdce, um a píli
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_06-2011

 

ČlánekMůžete vyhrát eurovíkend

Zapojujete občany do rozvoje vaší obce, města, mikroregionu nebo kraje? Spolupracujete s neziskovými organizacemi? Pak přihlaste svůj úřad do soutěže O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie.  Kromě prezentace svých zkušeností se můžete inspirovat nápady od svých kolegů a možná i vyhrajete ocenění ministra nebo eurovíkend pro 2 osoby a další ceny.