SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíNávrh program obnovy rodiny pro schůzi Spolku 7. června 2011

Návrh programu byl vyvěšen na webu Spolku 29. ledna 2011 jako podklad pro jednání schůze Spolku 1. února 2011. K projednání na této schůzi pro její rozsáhlý program nedošlo. Byla k němu otevřena internetové diskuse v rubrice Obnova rodiny, na jejímž podkladě došlo k upřesnění textu programu a doplnění o návrh aktivit Spolku v nejbližším období. Ke stažení je výsledný materiál, který bude předložen červnové schůzi Spolku.
 

Výbor regionů: V oblasti sociálních inovací je potřeba podporovat i malé projekty

Zástupci evropských regionů a měst chtějí, aby finanční prostředky z fondů EU byly v příštím sedmiletém programovacím období ve zvýšené míře vynakládány i na podporu nových přístupů k řešení palčivých problémů se sociální tématikou, a to i malým projektům.
 

ČlánekO titul Vesnice roku bude soutěžit 305 obcí

Do 17. ročníku prestižní soutěže se přihlásilo 305 obcí ze třinácti krajů České republiky. Soutěž vyzdvihuje aktivity podporující nejen zvelebení obce, ale i místní tradice a vesnický společenský život.
 

Soubor ke staženíNárodní strategický plán LEADER 2014+

Ke stažení koncepční dokument, který bude předložen členské schůzi 7.6.2011 s cílem přijmout tento dokument jako společné poziční východisko Národní sítě MAS ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR pro přípravu politik rozvoje venkova pro období po roce 2014 jak na evropské, tak na národní úrovni.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 5/2011

V 5. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:
- Konference SPOV „Od programu obnovy vesnice k LEADERu“: Program obnovy vesnice našemu venkovu pomohl a stále pomáhá
- Přímá volba starostů má podporu, je ale nutná? Názory se liší
- Když se jedná o penězích, začnou převládat emoce. Rozhovor s předsedou SPOV ČR Eduardem Kavalou
- Budeme respektovat vyjádření samospráv, slíbilo ministerstvo dopravy ohledně rušení železnic
- Svaz měst a obcí vyzval ministerstva k vytvoření strategie pro venkov
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_05-2011

 

ČlánekSeminář k 20. výročí vzniku Programu obnovy venkova

K příležitosti dvacátého výročí Programu obnovy venkova (POV) se v pondělí 2. května uskutečnil v prostorách Poslanecké sněmovny slavnostní seminář. Pozvání na něj přijala řada významných hostů. Mezi jinými promluvili k plénu i ti, kteří se o schválení POV velkou měrou zasloužili a pomohli mu získat stabilitu. Setkání, jemuž nechyběl nádech nostalgie ani optimistický pohled do budoucna, pořádal Spolek pro obnovu venkova ČR.
 

ČlánekAnalýza potřeb venkova – dotazníková akce SMO ČR do 15.5.2011

Svaz měst a obcí ČR se pro potřeby dalšího vyjednávání o zaměření finanční pomoci v rámci evropských programů obrací na obce, svazky obcí, mikroregiony a místní akční skupiny s žádostí o vyplnění dotazníku, jehož vyhodnocení umožní z určitého úhlu pohledu vyhodnotit jejich aktuální situaci, názory a potřeby. Spolek pro obnovu venkova ČR tuto aktivitu podporuje a žádá své členy, aby se do ankety zapojili.
 

Soubor ke staženíInformace k připravované úpravě pravidel projektů spolupráce na školení v Přerově 9.5. a v Praze 13.5.2011

S ohledem na neúprosně se blížící červnový termín podání projektů spolupráce MAS v 13. kole PRV zveřejňujeme pozvánku na školení k novým pravidlům. Přihlášky na školení je nutno zaslat do 4.5. (Přerov) a do 10.5.2011 (Praha) na e-mail jana.bartosova@szif.cz.
 

ČlánekBe In 2011 Buďte in – školení pro mladé zdarma 12.-15.5.2011. Přihlášky do 5.5.2011!

Zveme Vás na školení, kde se můžete dozvědět více o tom, jak zrealizovat projekt participativní demokracie (akce 1.3 programu Mládež v akci), popř. projekt setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku (akce 5.1 programu Mládež v akci). Více na www.mladezvakci.cz.
 

ČlánekSlavnostní setkání krajů na Vyšehradě v sobotu 7. května 2011

V první májovou sobotu proběhne již potřetí na staroslavném Vyšehradě slavnostní setkání krajů Má vlast.  Zahrnuje výstavu příkladných proměn vesnic a měst spojenou s bohatým kulturní programem, výsadbou potomka památného stromu a ochutnávkou krajových specialit. Hlavním smyslem akce je podporovat zvelebování naší země pochvalou a poděkováním. Vyšehrad se opět stane místem setkání lidí z různých koutů země a prostorem pro nová přátelství.
 

Soubor ke staženíMezinárodní konference European Economic Governance 29.4.2011

Konferenci pořádá v Senátu The Club of Prague ve spolupráci s European Alpbach Forem a Výborem pro záležitosti EU Senátu ČR. Podmínkou účasti je on-line registrace.
Před sedmi lety, 1. května 2004, vstoupila Česká Republika do Evropské unie. Během uplynulých let se podoba Evropy změnila. 1. května 2007 přistoupily k EU Rumunsko a Bulharsko, ratifikací lisabonské smlouvy byly definovány kompetence jednotlivých evropských institucí. Dilema mezi rozvolněním EU a její federalizací je po lisabonské smlouvě ještě vyhrocenější.
Před dvěma lety vypukla celosvětová finanční a následná ekonomická krize, která znovu oživila otázku po lepších formách vládnutí v oblasti finančních trhů. Může vyšší míra regulací zabránit budoucím finančním krizím a nebo bude taková regulace sama zdrojem dalších krizí? Odpovědi na tyto otázky bude hledat výše uvedená konference.
 

Soubor ke staženíDo třetice v Parlamentu 2. června 2011 – tentokráte na konferenci o obnovitelných zdrojích energie ve městech a obcích

Po seminářích Spolku pro obnovu venkova - k rozpočtovému určení daní v Senátu 19. dubna a k 20. výročí Programu obnovy venkova v Poslanecké sněmovně 2. května - doporučujeme všem členům Spolku konferenci Ligy ekologických alternativ "TOP-projekty OZE ve městech a obcích (inspirace, perspektivy, bariéry)", spojenou s vyhlášením vítězů 2. ročníku Evropské ligy obnovitelné energie, která se uskuteční 2. června od 10 do 17 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu, v Praze 1, Sněmovní ul. 4. Účast na konferenci zdarma, podmínkou je elektronická přihláška. Na exkurzi 3. června dopoledne je vložné 500,- Kč, přihláška zde. Informace na webu, tel. 723 573 738, e-mail lea3@seznam.cz
 

ČlánekBudoucnost české krajiny - jaká bude a jaká by mohla být?

Vystoupením Ing. arch. Martina Říhy z 5. dubna 2011 na besedě Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj (STUŽ) k implementaci Evropské úmluvy o krajině zahajujeme jarní diskusi k péči o krajinu.

 

ČlánekVelikonoční vyhlídka z chanovické rozhledny 23. a 24. dubna 2011 od 13.30 do 16.30 hodin

Velikonoční vyhlídka z chanovické rozhledny 23. a 24. dubna 2011 od 13.30 do 16.30 hodinxxx
Symbolický základní kámen rozhledny na vrchu Chlumu (608 m.n.m.) v Chanovicích, okr. Klatovy (mapa) byl položen 17. června 2006. Byla kolaudována a následně otevřena v létě 2010. Celkem na vyhlídku rozhledny musíte vyšlápnout 136 schodů. Vrchol kopce Chlum byl pro stavbu zvolen pro jeho polohu v blízkosti obce a na hraně Chanovského hřebene, z kterého je možné pozorovat celé panoráma Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku. Vidět je i do vnitrozemí na Blatnou a Písek a na Brdy. Stavba je realizována na ploše 5 x 5 m bez nutnosti kácení lesního porostu. Více o obci na www.chanovice.cz.
 

Soubor ke staženíProhlášení ze semináře „Stav přípravy nového rozpočtového určení daní" dne 19. 4. 2011 v Senátu PČR

Ke stažení prohlášení ze semináře. Fotogalerii naleznete zde.