SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Znovu k problematice rušení pošt na ČT 24

vystoupil 24.2.2011 v 7.50 hodin, tj. ve 115 minutě pořadu ve Studiu 6, předseda SPOV ČR Mgr. Kavala.

 

ČlánekJednání pracovních skupin monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova v březnu 2011

Jednání Pracovních skupin MV PRV k přípravě Pravidel pro opatření I.1.1, I.1.3, I.3.1, III.1.1, III.1.3. a IV.2.1 na 13.kolo příjmu žádostí , které proběhne v červnu 2011 se můžete po dohodě s místopředsedou Spolku a členem MV JUDr. Radanem Večerkou zúčastnit i Vy! Jednání Pracovních skupin bude směřovat k přípravě návrhu pro zasedání Monitorovacího výboru PRV, jehož termín je předběžně plánován na první polovinu dubna 2011.

 

Soubor ke staženíMMR ČR deklarovalo, že nepřipravuje rušení ani jediného stavebního úřadu

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova na své 4. schůzi 22.2.2011 po vystoupení náměstka ministra pro místní rozvoj ČR Miroslava Kalouse a po rozpravě vzala na vědomí jeho informaci o novele stavebního zákona, která nepředpokládá v paragrafovém znění rušení stavebních úřadů. Na téže schůzi k petici „Nelikvidujte venkov“, týkající se rušení venkovských pošt, komise po vystoupení zástupce petičního výboru Petra Pakosty, náměstka ministra vnitra Jiřího France a představitelů České pošty, s.p., v usnesení žádá generální ředitelství České pošty, s.p., aby s důrazem na citlivý a individuální přístup v případě rušení či transformace poboček České pošty tento záměr projednalo s předstihem nejméně šesti měsíců se zástupci příslušných samospráv.
 

ČlánekStarostové Libereckého kraje jednali za účasti SMO ČR s ministrem pro místní rozvoj o stavebních úřadech

Starostové Libereckého kraje jednali za účasti Svazu měst a obcí ČR v čele s předsedou Ing. Oldřichem Vlasákem a poslanci PSP ČR za Liberecký kraj Petrem Skokanem a Václavem Horáčkem s ministrem pro místní rozvoj Ing. Jankovským o stavebních úřadech. Jednání se uskutečnilo 21.2.2011 odpoledne v komplexu Babylon v Liberci. Ministr na jednání přislíbil, že v zákoně nebude obsaženo plošné rušení stavebních úřadů na obecních úřadech I. stupně, ale že MMR provede průzkumnou studii a poté doporučí krajům určitou optimalizaci stavebních úřadů.
 

Soubor ke staženíKe skladebnosti území působnosti stavebních úřadů a působnosti úřadů obcí s rozšířenou působností

Ke stažení kartogram, zpracovaný na základě dopisu ministra pro místní rozvoj ze dne 14.2.2011 (viz předešlý článek), v němž uvádí: „Je 175 obcí, které přísluší ke stavebnímu úřadu patřícímu do jiného správního obvodu obce s rozšířenou působností než samotná obec.“ Ve veřejně dostupných registrech jsme se zatím dopátrali jen 163 takovýchto obcí, jejichž přehled v excelovém souboru je ke stažení zde.
 

Soubor ke staženíMinistr pro místní rozvoj Kamil Jankovský ke stavebním úřadům

Odpověď pana ministra ze dne 14. února 2011 na písemný dotaz předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduarda Kavaly ze dne 6. ledna 2011 na kritéria, podle kterých ministr připravuje návrh stavebních úřadů, které chce novelou stavebního zákona zrušit.

 

ČlánekProblematika rušení pošt v České televizi

Předseda Spolku pro obnovu venkova Mgr. Eduard Kavala v reportáži Moniky Bezuchové a ve studiu ČT na téma Česká pošta v pořadu Události v regionech 16. února 2011. Odkaz na internetový vstup je zde. Vystoupení začíná v 7:40 minutě pořadu.

 

ČlánekO stavebních úřadech a veřejně prospěšných pracech s Dr. Jitkou Seitlovou

Ve středu 16. února 2011 se sešel v Brně předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala se zástupkyní veřejného ochránce práv Dr. Jitkou Seitlovou. Ve více než dvouhodinové diskusi prošli problémy, které dnes trápí venkov.
 

ČlánekVenkovský cestovní ruch – vzdělávací kurz spojený s exkurzí

Obecně prospěšná společnost Úhlava pořádá v průběhu března a dubna tohoto roku bezplatné čtyřdenní vzdělávací kurzy, určené všem zájemcům o problematiku cestovního ruchu na venkově – jak současným podnikatelům, zájemcům o podnikání, pracovníkům turistických informačních center i dalším lidem, které tato problematika zajímá. Kurzy začínají 2.3. ve Švihově, 9.3. v Běšinech a 16.3. v Chanovicích.

 

Soubor ke staženíSpolek požádal MPSV o účast na jednání Spolku 5.4.2011

Předmětem diskuse má být problematika změn v institutu veřejně prospěšných prací.
 

Soubor ke staženíOdborný seminář Českého spolku pro péči o životní prostředí

Ke stažení pozvánka na seminář Odpady ve vztahu k podpoře využívání obnovitelných a druhotných zdrojů v energetice, který se uskuteční ve čtvrtek 24. února 2011 od 13.30 hod. v budově Ministerstva životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice.
 

Soubor ke staženíZástupci samospráv jednali s Českou poštou o budoucnosti pobočkové sítě

V diskuzi o budoucnosti poštovních služeb na celém území státu musí samospráva zůstat rovnocenným partnerem. Svaz měst a obcí ČR s Českou poštou již v roce 2009 uzavřel dohodu o partnerství, která zaručuje poskytování pravidelných informací o připravovaných změnách. Na dalším jednání k projektu optimalizace pobočkové sítě se sešli 8. února 2011 zástupci Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a České pošty.
 

Nejasnosti a emoce provázejí debaty o možném rušení některých stavebních úřadů

V pražské mutaci pořadu ČT 24 Události v regionech 7. 2. 2011 (v jeho 18:53 minutě) o tomto problému se starostou města Bochov Miroslavem Egertem, náměstkem primátora Karlových Varů Jiřím Klsákem a hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Novotným, který předpokládá, že se problémem bude zabývat Asociace krajů. Pokud se prosadí novela stavebního zákona, ubude některým stavebním úřadům práce - podle mluvčí MMR Jany Jabůrkové nebude potřeba stavební povolení na tolik staveb jako v dnešní době a s tím může dojít k nějaké redukci. Neexistuje žádný seznam stavebních úřadů, určených ke zrušení.

 

ČlánekDnes jsou tomu tři roky, co náhle odešel Ivan Dejmal

Ing. Ivan Dejmal (17.10.1946 – 6.2.2008) byl zakládajícím členem Spolku pro obnovu venkova a jeho prvním předsedou. Vzpomínáme.