SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekSeminář k 20. výročí vzniku Programu obnovy venkova

K příležitosti dvacátého výročí Programu obnovy venkova (POV) se v pondělí 2. května uskutečnil v prostorách Poslanecké sněmovny slavnostní seminář. Pozvání na něj přijala řada významných hostů. Mezi jinými promluvili k plénu i ti, kteří se o schválení POV velkou měrou zasloužili a pomohli mu získat stabilitu. Setkání, jemuž nechyběl nádech nostalgie ani optimistický pohled do budoucna, pořádal Spolek pro obnovu venkova ČR.
 

ČlánekAnalýza potřeb venkova – dotazníková akce SMO ČR do 15.5.2011

Svaz měst a obcí ČR se pro potřeby dalšího vyjednávání o zaměření finanční pomoci v rámci evropských programů obrací na obce, svazky obcí, mikroregiony a místní akční skupiny s žádostí o vyplnění dotazníku, jehož vyhodnocení umožní z určitého úhlu pohledu vyhodnotit jejich aktuální situaci, názory a potřeby. Spolek pro obnovu venkova ČR tuto aktivitu podporuje a žádá své členy, aby se do ankety zapojili.
 

Soubor ke staženíInformace k připravované úpravě pravidel projektů spolupráce na školení v Přerově 9.5. a v Praze 13.5.2011

S ohledem na neúprosně se blížící červnový termín podání projektů spolupráce MAS v 13. kole PRV zveřejňujeme pozvánku na školení k novým pravidlům. Přihlášky na školení je nutno zaslat do 4.5. (Přerov) a do 10.5.2011 (Praha) na e-mail jana.bartosova@szif.cz.
 

ČlánekBe In 2011 Buďte in – školení pro mladé zdarma 12.-15.5.2011. Přihlášky do 5.5.2011!

Zveme Vás na školení, kde se můžete dozvědět více o tom, jak zrealizovat projekt participativní demokracie (akce 1.3 programu Mládež v akci), popř. projekt setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku (akce 5.1 programu Mládež v akci). Více na www.mladezvakci.cz.
 

ČlánekSlavnostní setkání krajů na Vyšehradě v sobotu 7. května 2011

V první májovou sobotu proběhne již potřetí na staroslavném Vyšehradě slavnostní setkání krajů Má vlast.  Zahrnuje výstavu příkladných proměn vesnic a měst spojenou s bohatým kulturní programem, výsadbou potomka památného stromu a ochutnávkou krajových specialit. Hlavním smyslem akce je podporovat zvelebování naší země pochvalou a poděkováním. Vyšehrad se opět stane místem setkání lidí z různých koutů země a prostorem pro nová přátelství.
 

Soubor ke staženíMezinárodní konference European Economic Governance 29.4.2011

Konferenci pořádá v Senátu The Club of Prague ve spolupráci s European Alpbach Forem a Výborem pro záležitosti EU Senátu ČR. Podmínkou účasti je on-line registrace.
Před sedmi lety, 1. května 2004, vstoupila Česká Republika do Evropské unie. Během uplynulých let se podoba Evropy změnila. 1. května 2007 přistoupily k EU Rumunsko a Bulharsko, ratifikací lisabonské smlouvy byly definovány kompetence jednotlivých evropských institucí. Dilema mezi rozvolněním EU a její federalizací je po lisabonské smlouvě ještě vyhrocenější.
Před dvěma lety vypukla celosvětová finanční a následná ekonomická krize, která znovu oživila otázku po lepších formách vládnutí v oblasti finančních trhů. Může vyšší míra regulací zabránit budoucím finančním krizím a nebo bude taková regulace sama zdrojem dalších krizí? Odpovědi na tyto otázky bude hledat výše uvedená konference.
 

Soubor ke staženíDo třetice v Parlamentu 2. června 2011 – tentokráte na konferenci o obnovitelných zdrojích energie ve městech a obcích

Po seminářích Spolku pro obnovu venkova - k rozpočtovému určení daní v Senátu 19. dubna a k 20. výročí Programu obnovy venkova v Poslanecké sněmovně 2. května - doporučujeme všem členům Spolku konferenci Ligy ekologických alternativ "TOP-projekty OZE ve městech a obcích (inspirace, perspektivy, bariéry)", spojenou s vyhlášením vítězů 2. ročníku Evropské ligy obnovitelné energie, která se uskuteční 2. června od 10 do 17 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu, v Praze 1, Sněmovní ul. 4. Účast na konferenci zdarma, podmínkou je elektronická přihláška. Na exkurzi 3. června dopoledne je vložné 500,- Kč, přihláška zde. Informace na webu, tel. 723 573 738, e-mail lea3@seznam.cz
 

ČlánekBudoucnost české krajiny - jaká bude a jaká by mohla být?

Vystoupením Ing. arch. Martina Říhy z 5. dubna 2011 na besedě Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj (STUŽ) k implementaci Evropské úmluvy o krajině zahajujeme jarní diskusi k péči o krajinu.

 

ČlánekVelikonoční vyhlídka z chanovické rozhledny 23. a 24. dubna 2011 od 13.30 do 16.30 hodin

Velikonoční vyhlídka z chanovické rozhledny 23. a 24. dubna 2011 od 13.30 do 16.30 hodinxxx
Symbolický základní kámen rozhledny na vrchu Chlumu (608 m.n.m.) v Chanovicích, okr. Klatovy (mapa) byl položen 17. června 2006. Byla kolaudována a následně otevřena v létě 2010. Celkem na vyhlídku rozhledny musíte vyšlápnout 136 schodů. Vrchol kopce Chlum byl pro stavbu zvolen pro jeho polohu v blízkosti obce a na hraně Chanovského hřebene, z kterého je možné pozorovat celé panoráma Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku. Vidět je i do vnitrozemí na Blatnou a Písek a na Brdy. Stavba je realizována na ploše 5 x 5 m bez nutnosti kácení lesního porostu. Více o obci na www.chanovice.cz.
 

Soubor ke staženíProhlášení ze semináře „Stav přípravy nového rozpočtového určení daní" dne 19. 4. 2011 v Senátu PČR

Ke stažení prohlášení ze semináře. Fotogalerii naleznete zde.

 

ČlánekProgram semináře Stálé komise senátu pro rozvoj venkova a Spolku pro obnovu venkova ČR k RUD 19.4.2011

Seminář s názvem „Stav přípravy nového rozpočtového určení daní (akce na pozvánku) se uskuteční v úterý 19. dubna 2011 od 10.00 hodin v Jednacím sále Senátu Parlamentu (příchod hostů od 9 hodin z Valdštejnské ulice přes recepci A).
 

SMS ČR podporuje Osoblažskou výzvu „Za důstojnost venkovských samospráv“

Sdružení místních samospráv ČR zveřejnilo 7.3.2011 na svém webu kompletní znění výzvy starostů okresu Bruntál, týkající se diskriminace venkovských obcí v RUD, malé pozornosti vlády venkovským samosprávám a oblastem s vysokou mírou nezaměstnanosti zejména v pohraničí (VPP, společensky účelná pracovní  místa aj.). Souhlasíte-li s tím, svůj souhlas můžete stvrdit (spolu se jménem, názvem obce a kontaktními údaji) na email osoblazska.vyzva@smscr.cz.
 

Soubor ke staženíNízkoenergetické domy 19. dubna od 18 hodin v Úpici

Ke stažení pozvánka na akci Ekocentra při Království – Jestřebí hory, o. p. s. – ve „sluníčkové učebně“ ZŠ Úpice – Lány. Ing. Petra Drhlík vysvětlí rozdíl mezi nízkoenergetickým, běžným a pasivním domem, porovná jejich výhody a nevýhody z hlediska pořizovacích nákladů stavby a nákladů na běžný provoz domácnosti.
 

ČlánekStručná informace o dubnové schůzi SPOV ČR

Informace se týká veřejně prospěšných prací, spolupráce s COOP, transformace České pošty, jednání u kulatého stolu na Ministerstvu zemědělství, valné hromady SPOV v Jihočeském kraji, novely stavebního zákona, rušení regionálních železničních tratí, jednání monitorovacího výbor PRV 4. dubna, Programu obnovy rodiny a Leader festu 2011 17. a 18. května ve Štramberku. Úplný záznam ze schůze 5. dubna 2011 bude vyvěšen v rubrice informace o SPOV – Záznamy z jednání.
 

ČlánekPo návštěvě Cioloşe vládne mírný optimismus

Jedna z hlavních obav české vlády při vyjednávání podoby společné zemědělské politiky po roce 2013 se možná nenaplní. Komisař pro zemědělství Dacian Cioloş během své včerejší návštěvy Česka uvedl, že i v případě zastropování dotací pro velké farmy by členské země neměly o celkový objem peněz na podporu zemědělců přijít.