SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekProgram semináře Stálé komise senátu pro rozvoj venkova a Spolku pro obnovu venkova ČR k RUD 19.4.2011

Seminář s názvem „Stav přípravy nového rozpočtového určení daní (akce na pozvánku) se uskuteční v úterý 19. dubna 2011 od 10.00 hodin v Jednacím sále Senátu Parlamentu (příchod hostů od 9 hodin z Valdštejnské ulice přes recepci A).
 

SMS ČR podporuje Osoblažskou výzvu „Za důstojnost venkovských samospráv“

Sdružení místních samospráv ČR zveřejnilo 7.3.2011 na svém webu kompletní znění výzvy starostů okresu Bruntál, týkající se diskriminace venkovských obcí v RUD, malé pozornosti vlády venkovským samosprávám a oblastem s vysokou mírou nezaměstnanosti zejména v pohraničí (VPP, společensky účelná pracovní  místa aj.). Souhlasíte-li s tím, svůj souhlas můžete stvrdit (spolu se jménem, názvem obce a kontaktními údaji) na email osoblazska.vyzva@smscr.cz.
 

Soubor ke staženíNízkoenergetické domy 19. dubna od 18 hodin v Úpici

Ke stažení pozvánka na akci Ekocentra při Království – Jestřebí hory, o. p. s. – ve „sluníčkové učebně“ ZŠ Úpice – Lány. Ing. Petra Drhlík vysvětlí rozdíl mezi nízkoenergetickým, běžným a pasivním domem, porovná jejich výhody a nevýhody z hlediska pořizovacích nákladů stavby a nákladů na běžný provoz domácnosti.
 

ČlánekStručná informace o dubnové schůzi SPOV ČR

Informace se týká veřejně prospěšných prací, spolupráce s COOP, transformace České pošty, jednání u kulatého stolu na Ministerstvu zemědělství, valné hromady SPOV v Jihočeském kraji, novely stavebního zákona, rušení regionálních železničních tratí, jednání monitorovacího výbor PRV 4. dubna, Programu obnovy rodiny a Leader festu 2011 17. a 18. května ve Štramberku. Úplný záznam ze schůze 5. dubna 2011 bude vyvěšen v rubrice informace o SPOV – Záznamy z jednání.
 

ČlánekPo návštěvě Cioloşe vládne mírný optimismus

Jedna z hlavních obav české vlády při vyjednávání podoby společné zemědělské politiky po roce 2013 se možná nenaplní. Komisař pro zemědělství Dacian Cioloş během své včerejší návštěvy Česka uvedl, že i v případě zastropování dotací pro velké farmy by členské země neměly o celkový objem peněz na podporu zemědělců přijít.
 

Soubor ke staženíStanovisko SPOV ČR k novele stavebního zákona

Ke stažení stanovisko Spolku, zaslané dnes ministru pro místní rozvoj Ing. Kamilu Jankovskému. Spolek děkuje všem, kteří k jeho zpracování napomohli.
 

ČlánekEkologické dny Olomouc 12.4.-1.5. 2011

Ekologické dny Olomouc 12.4.-1.5. 2011xxx

Ke stažení program akcí - besed a diskusí, výletů, výstav a kulturních akcí na 21. ročníku ekologického festivalu. Více na www.slunakov.cz.

 

ČlánekSeminář Od Programu obnovy vesnice k LEADERu 2. května 2011

Seminář k dvacátému výročí POV se koná v pondělí 2.5.2011 od 9.30 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Úterní květnová schůze Spolku odpadá. S ohledem na významné výročí a připravený program očekáváme účast i těch členů Spolku, kteří se pražských schůzí pravidelně nezúčastňují.
 

Soubor ke staženíStavební úřady a novela stavebního zákona

Ke stažení části návrhu novely a důvodové zprávy, týkající se stavebních úřadů, které MMR rozeslalo 30.3.2011 do meziresortního připomínkového řízení. Stanovisko SPOV ČR bude projednáno na jeho schůzi 5.4.2011. Ke stažení dále předkládací zpráva, úplný návrh novely včetně změn některých souvisejících zákonů (např. zákona o správních poplatcích), důvodová zpráva a platné znění stavebního zákona s vyznačením změn.
 

Soubor ke staženíOdešla Doc. PhDr. Vlasta Čepičková, CSc.,

dlouholetá starostka obce Lhota u Kladna, členka Spolku pro obnovu venkova a zakladatelka Školy obnovy křivoklátského venkova (v roce 1997).

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 4/2011

Ve 4. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:
- Obce budou již posedmnácté soutěžit o titul Vesnice roku
- Národní síť MAS prosazuje po valné hromadě plán sedmi bodů
- Místní akční skupiny by měly hýbat životem na venkově. Rozhovor se staronovým předsedou NS MAS ČR Františkem Winterem
- Připravuje se setkání škol obnovy venkova: „Od programu obnovy vesnice k LEADERu“
- Podpora obnovy a rozvoje venkova: Přihlásilo se 1322 projektů ve výši 379 milionů. Dvakrát více než loni
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_04-2011

 

ČlánekPředseda SPOV ČR svolal další kolo jednání k budoucnosti venkovských pošt

Ve čtvrtek 24. 3. 2011 se na půdě MMR ČR sešla znovu pracovní skupina řešící transformaci poštovní sítě. Další jednání, snad již po uvedení nového ředitele ČP do úřadu, se uskuteční v úterý 3. 5. 2011.

 

Soubor ke staženíPanelová diskuse “Potřebujeme nové jaderné bloky v Temelíně?”

v pondělí 28. března 2011 od 17 hod. v Evropském domě v Praze, Jungmannova 24. V případě zájmu o účast se registrujte do 27. března 2011 na info@cz.boell.org. Pořádá Nadace Heinricha Bölla (www.cz.boell.org) a Hnutí DUHA (www.hnutiduha.cz).

 

Soubor ke staženíOživení sakrálních památek a tvorba poutních stezek

je název semináře obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, který se uskuteční 7. dubna 2011 v 9 hodin v Krásné Lípě. Více informací Michaela Andělová, tel. 777 819 917, michaela.andelova@ceskesvycarsko.cz, www.ceskesvycarsko.cz/kurzy.  
 

Soubor ke staženíVyhodnocení průzkumu stavebních úřadů

Ke stažení výsledky bleskového průzkumu Spolku pro obnovu venkova ČR k 10.3.2011. Průměrný „jedničkový“ stavební úřad tvoří 2,1 pracovníků, z toho 1,8 má zvláštní odbornou způsobilost. V loňském roce obdržel 504 podání, vydal 124 rozhodnutí a 196 souhlasů nebo podobných opatření. Kvalita jeho rozhodování, měřeno procentním podílem úspěšných odvolání na vydaném počtu rozhodnutí, se neliší od průměru ČR. Z porovnání všech stavebních úřadů vychází nejlépe kraje Ústecký a Vysočina.