SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

FotogaleriePřihlášky do soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova do 29.4.2011

Dne 1.3.2011 byly na Dni malých obcí v Praze podepsány podmínky soutěže - ke stažení zde. Charakteristiku soutěže a popis kategorií nově navazující soutěže „Zlatá cihla v Programu obnovy venkova“, která bude organizována v rámci krajských kol, najdete zde. Přihlášky se vkládají on-line na www.vesniceroku.cz/obec, po vytištění, uložení na pevný disk a doplnění o požadované přílohy se zašlou do 29.4.2011 na kontaktní místa podle krajů, které jsou ke stažení zde. Všechny dokumenty soutěže najdete také na stránkách www.vesniceroku.cz.
 

ČlánekPředseda SPOV ČR Mgr. Kavala a místopředseda JUDr. Večerka jednali s náměstkem ministra zemědělství Ing. Černochem a SZIF

Cílem jednání s představiteli Státního zemědělského a intervenčního fondu 24.2.2011 bylo podle MZe a SZIF navázat spolupráci s nevládními organizacemi, vedoucí ke zlepšení komunikace mezi SZIF a těmito organizacemi. Mgr. Kavala představil činnost Spolku s akcentem na soutěž Vesnice roku a spolupráci při realizaci programu LEADER.

 

ČlánekZáznam diskuse: Plošné rušení stavebních úřadů novelou stavebního zákona – ano nebo ne?

Diskuse na téma rušení stavebních úřadů na obcích 1. typu byla uzavřena. Zde je možné si přečíst příspěvky vložené do 1. března.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 3/2011

V 3. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:
- Česká pošta nebude do příchodu nového vedení rušit své pobočky na venkově
- Můj architektonický názor vystihuje jeden pojem: Soulad. Rozhovor s Janem Krumlem, architektem a někdejším předsedou SPOV
- SPOV v únoru jednal o vývoji veřejné správy, stavebních úřadech i Zlaté cihle - nové součásti soutěže Vesnice roku 2011
- Národní síť MAS: Semináře SZIF k novým pravidlům. Příprava hodnocení MAS. Aktuální pravidla projektů spolupráce. Potřeba prosazení strategie 2014+. Vzdělávání v III. ose PRV nahradí ANIMACE.

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_03-2011

 

ČlánekTypy od Ing. Bačkovské

Odkazy na webové adresy, kde najdete pozvánky na konference, farmářské trhy, informace o projektech MAS a zajímavé články na internetu.

 

Znovu k problematice rušení pošt na ČT 24

vystoupil 24.2.2011 v 7.50 hodin, tj. ve 115 minutě pořadu ve Studiu 6, předseda SPOV ČR Mgr. Kavala.

 

ČlánekJednání pracovních skupin monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova v březnu 2011

Jednání Pracovních skupin MV PRV k přípravě Pravidel pro opatření I.1.1, I.1.3, I.3.1, III.1.1, III.1.3. a IV.2.1 na 13.kolo příjmu žádostí , které proběhne v červnu 2011 se můžete po dohodě s místopředsedou Spolku a členem MV JUDr. Radanem Večerkou zúčastnit i Vy! Jednání Pracovních skupin bude směřovat k přípravě návrhu pro zasedání Monitorovacího výboru PRV, jehož termín je předběžně plánován na první polovinu dubna 2011.

 

Soubor ke staženíMMR ČR deklarovalo, že nepřipravuje rušení ani jediného stavebního úřadu

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova na své 4. schůzi 22.2.2011 po vystoupení náměstka ministra pro místní rozvoj ČR Miroslava Kalouse a po rozpravě vzala na vědomí jeho informaci o novele stavebního zákona, která nepředpokládá v paragrafovém znění rušení stavebních úřadů. Na téže schůzi k petici „Nelikvidujte venkov“, týkající se rušení venkovských pošt, komise po vystoupení zástupce petičního výboru Petra Pakosty, náměstka ministra vnitra Jiřího France a představitelů České pošty, s.p., v usnesení žádá generální ředitelství České pošty, s.p., aby s důrazem na citlivý a individuální přístup v případě rušení či transformace poboček České pošty tento záměr projednalo s předstihem nejméně šesti měsíců se zástupci příslušných samospráv.
 

ČlánekStarostové Libereckého kraje jednali za účasti SMO ČR s ministrem pro místní rozvoj o stavebních úřadech

Starostové Libereckého kraje jednali za účasti Svazu měst a obcí ČR v čele s předsedou Ing. Oldřichem Vlasákem a poslanci PSP ČR za Liberecký kraj Petrem Skokanem a Václavem Horáčkem s ministrem pro místní rozvoj Ing. Jankovským o stavebních úřadech. Jednání se uskutečnilo 21.2.2011 odpoledne v komplexu Babylon v Liberci. Ministr na jednání přislíbil, že v zákoně nebude obsaženo plošné rušení stavebních úřadů na obecních úřadech I. stupně, ale že MMR provede průzkumnou studii a poté doporučí krajům určitou optimalizaci stavebních úřadů.
 

Soubor ke staženíKe skladebnosti území působnosti stavebních úřadů a působnosti úřadů obcí s rozšířenou působností

Ke stažení kartogram, zpracovaný na základě dopisu ministra pro místní rozvoj ze dne 14.2.2011 (viz předešlý článek), v němž uvádí: „Je 175 obcí, které přísluší ke stavebnímu úřadu patřícímu do jiného správního obvodu obce s rozšířenou působností než samotná obec.“ Ve veřejně dostupných registrech jsme se zatím dopátrali jen 163 takovýchto obcí, jejichž přehled v excelovém souboru je ke stažení zde.
 

Soubor ke staženíMinistr pro místní rozvoj Kamil Jankovský ke stavebním úřadům

Odpověď pana ministra ze dne 14. února 2011 na písemný dotaz předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduarda Kavaly ze dne 6. ledna 2011 na kritéria, podle kterých ministr připravuje návrh stavebních úřadů, které chce novelou stavebního zákona zrušit.

 

ČlánekProblematika rušení pošt v České televizi

Předseda Spolku pro obnovu venkova Mgr. Eduard Kavala v reportáži Moniky Bezuchové a ve studiu ČT na téma Česká pošta v pořadu Události v regionech 16. února 2011. Odkaz na internetový vstup je zde. Vystoupení začíná v 7:40 minutě pořadu.

 

ČlánekO stavebních úřadech a veřejně prospěšných pracech s Dr. Jitkou Seitlovou

Ve středu 16. února 2011 se sešel v Brně předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala se zástupkyní veřejného ochránce práv Dr. Jitkou Seitlovou. Ve více než dvouhodinové diskusi prošli problémy, které dnes trápí venkov.
 

ČlánekVenkovský cestovní ruch – vzdělávací kurz spojený s exkurzí

Obecně prospěšná společnost Úhlava pořádá v průběhu března a dubna tohoto roku bezplatné čtyřdenní vzdělávací kurzy, určené všem zájemcům o problematiku cestovního ruchu na venkově – jak současným podnikatelům, zájemcům o podnikání, pracovníkům turistických informačních center i dalším lidem, které tato problematika zajímá. Kurzy začínají 2.3. ve Švihově, 9.3. v Běšinech a 16.3. v Chanovicích.