SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíKe skladebnosti území působnosti stavebních úřadů a působnosti úřadů obcí s rozšířenou působností

Ke stažení kartogram, zpracovaný na základě dopisu ministra pro místní rozvoj ze dne 14.2.2011 (viz předešlý článek), v němž uvádí: „Je 175 obcí, které přísluší ke stavebnímu úřadu patřícímu do jiného správního obvodu obce s rozšířenou působností než samotná obec.“ Ve veřejně dostupných registrech jsme se zatím dopátrali jen 163 takovýchto obcí, jejichž přehled v excelovém souboru je ke stažení zde.
 

Soubor ke staženíMinistr pro místní rozvoj Kamil Jankovský ke stavebním úřadům

Odpověď pana ministra ze dne 14. února 2011 na písemný dotaz předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduarda Kavaly ze dne 6. ledna 2011 na kritéria, podle kterých ministr připravuje návrh stavebních úřadů, které chce novelou stavebního zákona zrušit.

 

ČlánekProblematika rušení pošt v České televizi

Předseda Spolku pro obnovu venkova Mgr. Eduard Kavala v reportáži Moniky Bezuchové a ve studiu ČT na téma Česká pošta v pořadu Události v regionech 16. února 2011. Odkaz na internetový vstup je zde. Vystoupení začíná v 7:40 minutě pořadu.

 

ČlánekO stavebních úřadech a veřejně prospěšných pracech s Dr. Jitkou Seitlovou

Ve středu 16. února 2011 se sešel v Brně předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala se zástupkyní veřejného ochránce práv Dr. Jitkou Seitlovou. Ve více než dvouhodinové diskusi prošli problémy, které dnes trápí venkov.
 

ČlánekVenkovský cestovní ruch – vzdělávací kurz spojený s exkurzí

Obecně prospěšná společnost Úhlava pořádá v průběhu března a dubna tohoto roku bezplatné čtyřdenní vzdělávací kurzy, určené všem zájemcům o problematiku cestovního ruchu na venkově – jak současným podnikatelům, zájemcům o podnikání, pracovníkům turistických informačních center i dalším lidem, které tato problematika zajímá. Kurzy začínají 2.3. ve Švihově, 9.3. v Běšinech a 16.3. v Chanovicích.

 

Soubor ke staženíSpolek požádal MPSV o účast na jednání Spolku 5.4.2011

Předmětem diskuse má být problematika změn v institutu veřejně prospěšných prací.
 

Soubor ke staženíOdborný seminář Českého spolku pro péči o životní prostředí

Ke stažení pozvánka na seminář Odpady ve vztahu k podpoře využívání obnovitelných a druhotných zdrojů v energetice, který se uskuteční ve čtvrtek 24. února 2011 od 13.30 hod. v budově Ministerstva životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice.
 

Soubor ke staženíZástupci samospráv jednali s Českou poštou o budoucnosti pobočkové sítě

V diskuzi o budoucnosti poštovních služeb na celém území státu musí samospráva zůstat rovnocenným partnerem. Svaz měst a obcí ČR s Českou poštou již v roce 2009 uzavřel dohodu o partnerství, která zaručuje poskytování pravidelných informací o připravovaných změnách. Na dalším jednání k projektu optimalizace pobočkové sítě se sešli 8. února 2011 zástupci Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a České pošty.
 

Nejasnosti a emoce provázejí debaty o možném rušení některých stavebních úřadů

V pražské mutaci pořadu ČT 24 Události v regionech 7. 2. 2011 (v jeho 18:53 minutě) o tomto problému se starostou města Bochov Miroslavem Egertem, náměstkem primátora Karlových Varů Jiřím Klsákem a hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Novotným, který předpokládá, že se problémem bude zabývat Asociace krajů. Pokud se prosadí novela stavebního zákona, ubude některým stavebním úřadům práce - podle mluvčí MMR Jany Jabůrkové nebude potřeba stavební povolení na tolik staveb jako v dnešní době a s tím může dojít k nějaké redukci. Neexistuje žádný seznam stavebních úřadů, určených ke zrušení.

 

ČlánekDnes jsou tomu tři roky, co náhle odešel Ivan Dejmal

Ing. Ivan Dejmal (17.10.1946 – 6.2.2008) byl zakládajícím členem Spolku pro obnovu venkova a jeho prvním předsedou. Vzpomínáme.

 

Soubor ke staženíMá vlast 2011 v sobotu 7. května 2011 na Vyšehradě v Praze

Má vlast 2011 v sobotu 7. května 2011 na Vyšehradě v Prazexxx Pozvání a program setkání krajů a veřejnosti. Pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., a Národní kulturní památka Vyšehrad ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Asociací krajů ČR, Národní sítí místních akčních skupin ČR, Spolkem pro obnovu venkova ČR, Nadací Partnerství, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Národní knihovnou ČR a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
 

Průběžné výsledky průzkumu stavebních úřadů

Připojené statistiky jsou zpracovány podle aktuálního stavu odpovědí stavebních úřadů (typu 1 - základní působnost úřadu, typu 2 - pověřený úřad, typu 3 - obce s rozšířenou působností) v bleskovém průzkumu uskutečněném SPOV ČR. Odhad byl vypočten podle velikostních skupin v rámci těchto kategorií úřadů.

 

Soubor ke staženíDílčí výsledky bleskového průzkumu „jedničkových“ stavebních úřadů

V situaci, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ani Ministerstvo vnitra ČR nemají k dispozici analýzu výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu, zahájil Spolek pro obnovu venkova ČR vlastní průzkum stavebních úřadů se spádovým obvodem do 50 tis. obyvatel. Od 26. do 31. ledna 2011 na 12 otázek on-line odpovědělo 149 z 230 „jedničkových“ stavebních úřadů. Průzkumu se zatím zúčastnilo 222 stavebních úřadů, průměrné hodnoty jsou k dispozici zde. Dosavadní výsledky průzkumu prokázaly, že kvalita rozhodování „jedničkových“ stavebních úřadů, měřeno podílem úspěšných odvolání proti jejich rozhodnutí, je vyšší než na jiných stavebních úřadech.    
 

ČlánekPředseda Spolku Kavala jednal s náměstkem ministra vnitra Vaverou

Z iniciativy Spolku pro obnovu venkova se za účasti Svazu měst a obcí ČR 25. ledna 2011 uskutečnila schůzka s náměstkem ministra pro legislativu, veřejnou správu a archivnictví JUDr. Františkem Vaverou, Ph.D., k zamýšlenému plošnému rušení stavebních úřadů na obcích se základní působností. Tisková zpráva MV k výsledkům jednání je k dispozici na jeho webu. O témže tématu jednal Svaz měst a obcí 17. ledna. 2011 na Ministerstvu pro místní rozvoj s náměstkem ministra pro územní a bytovou politiku Ing. Miroslavem Kalousem (informace zde).

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 2/2011

V 2. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:
- Vesnicím hrozí rušení pošt, Spolek se chce více zapojit do vyjednávání. Obce se obávají další rány proti venkovu. Česká pošta tvrdí, že služby zlepší
- Žádné obci nesmí nikdo upírat právo na budoucnost. Každý problém má své řešení, říká v rozhovoru senátorka Jana Juřenčáková, místopředsedkyně SPOV ČR
- Představujeme NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+
- Eurofondy mají slabiny. Struktura programů je složitá. Venkov chce radikální změnu
- REGIONTOUR zval obrazem, chutěmi i hudbou do všech koutů republiky

Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_02-2011