SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Otevřený dopis Svazu vlastníků půdy ČR předsedovi vlády RNDr. Petru Nečasovi

k připravované  transformaci Pozemkového fondu, zveřejněný na webových stránkách Svazu vlastníků půdy (www.svazvlastnikupudy.cz) 7. ledna 2011. Ke stažení informace k historii tohoto záměru a komentář Petra Havla.
 

Soubor ke staženíNávrh Programu obnovy rodiny SPOV ČR

Návrh programu, připravený pracovní skupinou ve složení Jan Florian, Mojmír Kovář a Jan Tomiczek, bude předložen v rámci bodu Různé na schůzi Spolku 1. února 2011.

 

Soubor ke staženíZápis z jednání Předsednictva Komory obcí SMO 11.1.2011

Ke stažení zápis z jednání, kde byla za účasti předsedy a místopředsedů Spolku pro obnovu venkova koordinována a dohodnuta stanoviska k soutěži Vesnice roku, rozpočtovému určení daní, k pozici ČR ke Společné zemědělské politice po roce 2013, meziobecní spolupráci, rušení pošt a rušení stavebních úřadů obcí I. typu.

 

Vesničko má přestavovaná…. v pořadu ČT1 168 hodin 23.1.2011

Přehrajte si video s reportážemi České televize. V poslední reportáži Jan Kruml uvádí stejnojmenné DVD, připravené společně s Jarmilou Kocourkovou. Tento projekt obce Lužice podpořily Ministerstvo pro místní rozvoj a Spolek pro obnovu venkova ČR. Pro členy Spolku bude DVD k dispozici na jeho únorové schůzi 1.2.2011.

 

Obchod & obslužnost venkova na Retail summitu 1.–2.2.2011 v TOP Hotelu Praha-Chodov

Zůstává venkov stále atraktivním místem pro obchodníky? Obslužnost venkova a evropské peníze. Obslužnost venkova z pohledu hejtmana. Je efektivní integrovat služby pro venkov pod jednu střechu? Obchodní služby na venkově a COOP. To jsou témata sekce E2 Obchod & obslužnost venkova, kterou bude řídit Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu v ČR. Účastníci panelové diskuse: Hejtmani kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, předseda SPOV ČR Eduard Kavala, prezident Agrární komory Jan Veleba, předseda NS MAS František Winter, agrární analytik Petr Havel a Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva Konsum v Ústí nad Orlicí. Členové SPOV ČR se jednání sekce mohou zúčastnit za zvýhodněných podmínek. Více na http://retail-summit.retailinfo.cz
 

ČlánekSpolek obnovy venkova ČR na Regiontouru 2011

 

13. – 16. ledna prezentoval Spolek ve společném stánku s Folklorním sdružením ČR své aktivity a soutěž Vesnice roku na Regiontouru v Brně.

 

ČlánekMMR má do 30. června 2011 předložit vládě analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Usnesením vlády ČR č. 346 ze dne 10. května 2010 k Hodnotící zprávě k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2008 a 2009 vláda uložila ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování a předložit tuto analýzu vládě do 30. června 2011. Aniž takováto analýza existuje, MMR se vážně zabývá přípravou novely stavebního zákona, která by zrušila řadu stavebních úřadů a výrazně pozměnila kompetence většiny stavebních úřadů.
 

ČlánekDopřejme zvěři v lesích klid

Výzva z regionu MAS Království - Jestřebí hory promlouvá z duše každému milovníku přírody. Přečtěte si ji.
 

Soubor ke staženíOdborný seminář Českého spolku pro péči o životní prostředí

Ke stažení pozvánka na seminář Osvětlování, který se uskuteční v pátek 4.2.2011 od 10,00 hod. v Praze 1, na Novotného lávce č. 5.
 

Nesvatbov – úsměvný dokumentární film o velkém problému

Slovenská vesnice Zemplínske Hámre, kde už skoro všechno mají (včetně pobočky pošty na radnici), pomalu, ale jistě vymírá. Její starosta, generál ve výslužbě, se snaží dát dohromady třicátníky, kteří zbyli na ocet. Tabulka promítání v lednu a únoru v českých městech ke stažení zde.

 

Soubor ke staženíSeminář Venkov 2011 v úterý 1. února 2011 od 10 hodin v Praze

v budově Přírodovědecké fakulty UK Albertov 6 v učebně Velká geologická. Ke společná zemědělské politice EU po roce 2013 vystoupí stálá představitelka ČR při EU velvyslankyně Milena Vicenová, k rozvoji venkova Magdaléna Hrabánková, rektorka Jihočeské univerzity. Dosažené výsledky projektu „Regionální diferenciace venkovského prostoru: disparity a možnosti rozvoje“ budou prezentovat Radim Perlín a jeho další řešitelé. Předpokládané ukončení je v 15 hodin.

 

ČlánekNáměty do soutěže o Nejkrásnější nádraží ČR 2011 do 31.3.2011

I letos se můžete zapojit se do 5. ročníku soutěže o titul Nejkrásnější nádraží v ČR, pořádané Asociací Entente Florale CZ - Souznění, o.s. Soutěž je součástí projektu Vlídná nádraží, jehož cílem je ve spolupráci se správcem železnice, místními organizacemi i jednotlivci postupně obnovovat krásu železničních zastávek a nádraží a podporovat návrat cestujících na železnici.

 

Soubor ke stažení10. ročník Slavnosti oskoruší 30. dubna 2011 od 13 hod. ve Tvarožné Lhotě

Neváhejte letos, kromě jedinečného programu přiletí pokoštovat aj čarodějnice!!! Degustace vzorků oskorušových pálenek proběhne 15.4.2011 od 17.00 v OD Tvarožná Lhota. Kontakt: mobil 724 162 265; e-mail: hrdousek@c-box.cz, info@tvarozna-lhota.net; http://www.tvarozna-lhota.net
 

Soubor ke staženíSlavnostní setkání krajů a vernisáž výstavy Má vlast 2011 na Vyšehradě v sobotu 7. května 2011

Pořadatelé: Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., a Národní kulturní památka Vyšehrad. Spolupracující organizace a instituce: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů ČR, Národní síť místních akčních skupin ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Nadace Partnerství, Nadace Proměny, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a další.

 

Soubor ke staženíMarketingová strategie Bystřicka – příklad dobré praxe

Informace Ing. Rostislav Hoška z Ministerstva pro místní rozvoj o evropském projektu European Destination of Excellence (EDEN), jehož cílem je zviditelnění méně známých turistických lokalit.