SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekSpolek obnovy venkova ČR na Regiontouru 2011

 

13. – 16. ledna prezentoval Spolek ve společném stánku s Folklorním sdružením ČR své aktivity a soutěž Vesnice roku na Regiontouru v Brně.

 

ČlánekMMR má do 30. června 2011 předložit vládě analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování

Usnesením vlády ČR č. 346 ze dne 10. května 2010 k Hodnotící zprávě k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2008 a 2009 vláda uložila ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování a předložit tuto analýzu vládě do 30. června 2011. Aniž takováto analýza existuje, MMR se vážně zabývá přípravou novely stavebního zákona, která by zrušila řadu stavebních úřadů a výrazně pozměnila kompetence většiny stavebních úřadů.
 

ČlánekDopřejme zvěři v lesích klid

Výzva z regionu MAS Království - Jestřebí hory promlouvá z duše každému milovníku přírody. Přečtěte si ji.
 

Soubor ke staženíOdborný seminář Českého spolku pro péči o životní prostředí

Ke stažení pozvánka na seminář Osvětlování, který se uskuteční v pátek 4.2.2011 od 10,00 hod. v Praze 1, na Novotného lávce č. 5.
 

Nesvatbov – úsměvný dokumentární film o velkém problému

Slovenská vesnice Zemplínske Hámre, kde už skoro všechno mají (včetně pobočky pošty na radnici), pomalu, ale jistě vymírá. Její starosta, generál ve výslužbě, se snaží dát dohromady třicátníky, kteří zbyli na ocet. Tabulka promítání v lednu a únoru v českých městech ke stažení zde.

 

Soubor ke staženíSeminář Venkov 2011 v úterý 1. února 2011 od 10 hodin v Praze

v budově Přírodovědecké fakulty UK Albertov 6 v učebně Velká geologická. Ke společná zemědělské politice EU po roce 2013 vystoupí stálá představitelka ČR při EU velvyslankyně Milena Vicenová, k rozvoji venkova Magdaléna Hrabánková, rektorka Jihočeské univerzity. Dosažené výsledky projektu „Regionální diferenciace venkovského prostoru: disparity a možnosti rozvoje“ budou prezentovat Radim Perlín a jeho další řešitelé. Předpokládané ukončení je v 15 hodin.

 

ČlánekNáměty do soutěže o Nejkrásnější nádraží ČR 2011 do 31.3.2011

I letos se můžete zapojit se do 5. ročníku soutěže o titul Nejkrásnější nádraží v ČR, pořádané Asociací Entente Florale CZ - Souznění, o.s. Soutěž je součástí projektu Vlídná nádraží, jehož cílem je ve spolupráci se správcem železnice, místními organizacemi i jednotlivci postupně obnovovat krásu železničních zastávek a nádraží a podporovat návrat cestujících na železnici.

 

Soubor ke stažení10. ročník Slavnosti oskoruší 30. dubna 2011 od 13 hod. ve Tvarožné Lhotě

Neváhejte letos, kromě jedinečného programu přiletí pokoštovat aj čarodějnice!!! Degustace vzorků oskorušových pálenek proběhne 15.4.2011 od 17.00 v OD Tvarožná Lhota. Kontakt: mobil 724 162 265; e-mail: hrdousek@c-box.cz, info@tvarozna-lhota.net; http://www.tvarozna-lhota.net
 

Soubor ke staženíSlavnostní setkání krajů a vernisáž výstavy Má vlast 2011 na Vyšehradě v sobotu 7. května 2011

Pořadatelé: Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., a Národní kulturní památka Vyšehrad. Spolupracující organizace a instituce: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů ČR, Národní síť místních akčních skupin ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Nadace Partnerství, Nadace Proměny, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a další.

 

Soubor ke staženíMarketingová strategie Bystřicka – příklad dobré praxe

Informace Ing. Rostislav Hoška z Ministerstva pro místní rozvoj o evropském projektu European Destination of Excellence (EDEN), jehož cílem je zviditelnění méně známých turistických lokalit.
 

Soubor ke staženíOdborný seminář Českého spolku pro péči o životní prostředí

Ke stažení pozvánka na seminář Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení 24.1.2011 na výstavišti v Brně.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 1/2011

V 1. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:

- Zimní sezona: Rekreačních i sportovních příležitostí na českých a moravských horách pro letošní zimu přibylo
- Dotace pomáhají nejlépe, když si o nich v regionu rozhodujeme sami. Rozhovor s předsedou Svazu provozovatelů lanovek a vleků Jakubem Juračkou
- SPOV ČR se bude zasazovat o zachování služeb na venkově
- Stanovisko Jihočeského Spolku k ROP Jihozápad: Další důkaz diskriminace
- Nová pracovní skupina NS MAS zmapuje hnutí LEADER a připraví jeho hodnocení
- Nová pravidla LEADER: větší nabídka způsobilých výdajů, podpora měkkých akcí
- Dotační programy MMR a MZe. Harmonogram výzev OPŽP a OPLZZ

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/sulak/docs/zpravodaj_venkova_01-2011

 

ČlánekDiskuse: Plošné rušení stavebních úřadů novelou stavebního zákona – ano nebo ne?

Ke stažení zde přehled 230 stavebních úřadů, kterých by se mohl podle včerejšího zjištění na MMR návrh na zrušení  týkat. V kartogramu je území působnosti těchto úřadů podbarveno červeně. Své názory vložte přímo na tento web po otevření článku a kliknutí na "Vložit nový příspěvek" vpravo dole. Také je můžete zaslat členu předsednictva SPOV ČR Ing. arch. Jan Florianovi (ing.florian@gmail.com) k využití při dalších krocích Spolku. Možnost vkládání dalších příspěvků byla uzavřena 1.3.2011.
 

Soubor ke staženíMinistr Jankovský: Chtěli bychom zrušit stavební úřady na nejnižší úrovni. Naší ambicí je poslat novelu stavebního zákona do konce února do meziresortního připomínkového řízení.

Ke stažení v PDF rozhovor ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského v E15 z 2.12.2010. Ke stažení zde tentýž článek ve wordu s červeně vyznačenými částmi, které se týkají stavebních úřadů. V excelu ke stažení zde soubor s přehledem stavebních úřadů této úrovně, v němž jsou červeně vyznačeny zvláště ohrožené nejmenší stavební úřady. Ministr uvedl, že „Nejdůležitější je upravit postavení autorizovaných inspektorů, kdo bude moci v územním a stavebním řízení vstupovat do projednání a jak uchopit systém EIA.“ O všech těchto otázkách zahájíme nové kolo diskuse na schůzi Spolku 4. ledna 2011.