SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíOdborný seminář Českého spolku pro péči o životní prostředí

Ke stažení pozvánka na seminář Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení 24.1.2011 na výstavišti v Brně.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 1/2011

V 1. čísle roku 2011 si například můžete přečíst:

- Zimní sezona: Rekreačních i sportovních příležitostí na českých a moravských horách pro letošní zimu přibylo
- Dotace pomáhají nejlépe, když si o nich v regionu rozhodujeme sami. Rozhovor s předsedou Svazu provozovatelů lanovek a vleků Jakubem Juračkou
- SPOV ČR se bude zasazovat o zachování služeb na venkově
- Stanovisko Jihočeského Spolku k ROP Jihozápad: Další důkaz diskriminace
- Nová pracovní skupina NS MAS zmapuje hnutí LEADER a připraví jeho hodnocení
- Nová pravidla LEADER: větší nabídka způsobilých výdajů, podpora měkkých akcí
- Dotační programy MMR a MZe. Harmonogram výzev OPŽP a OPLZZ

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/sulak/docs/zpravodaj_venkova_01-2011

 

ČlánekDiskuse: Plošné rušení stavebních úřadů novelou stavebního zákona – ano nebo ne?

Ke stažení zde přehled 230 stavebních úřadů, kterých by se mohl podle včerejšího zjištění na MMR návrh na zrušení  týkat. V kartogramu je území působnosti těchto úřadů podbarveno červeně. Své názory vložte přímo na tento web po otevření článku a kliknutí na "Vložit nový příspěvek" vpravo dole. Také je můžete zaslat členu předsednictva SPOV ČR Ing. arch. Jan Florianovi (ing.florian@gmail.com) k využití při dalších krocích Spolku. Možnost vkládání dalších příspěvků byla uzavřena 1.3.2011.
 

Soubor ke staženíMinistr Jankovský: Chtěli bychom zrušit stavební úřady na nejnižší úrovni. Naší ambicí je poslat novelu stavebního zákona do konce února do meziresortního připomínkového řízení.

Ke stažení v PDF rozhovor ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského v E15 z 2.12.2010. Ke stažení zde tentýž článek ve wordu s červeně vyznačenými částmi, které se týkají stavebních úřadů. V excelu ke stažení zde soubor s přehledem stavebních úřadů této úrovně, v němž jsou červeně vyznačeny zvláště ohrožené nejmenší stavební úřady. Ministr uvedl, že „Nejdůležitější je upravit postavení autorizovaných inspektorů, kdo bude moci v územním a stavebním řízení vstupovat do projednání a jak uchopit systém EIA.“ O všech těchto otázkách zahájíme nové kolo diskuse na schůzi Spolku 4. ledna 2011. 
 

Soubor ke staženíPublikace Tvář venkova

Na valné hromadě Spolku pro obnovu venkova 7.12.2010 byla pokřtěna publikace vydaná k 20. výročí vzniku Programu obnovy venkova obcí Třanovice a mikroregionem Podblanicko s podporou MMR a Spolku pro obnovu venkova. Jejími kmotry se stal vrchní ředitel Ing. Jiří Vačkář a senátorka Ing. Jana Juřenčáková, členka Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. K dispozici je publikace ve formátu PDF - po kliknutí na nadpis stáhnete 1. část, zaměřenou na venkovské stavby, a po kliknutí zde 2. část, týkající se krajiny a veřejných prostranství.
 

ČlánekPřijetí vítězů soutěže Vesnice roku 2010 prezidentem

Příjemnou tečkou za letošním 16. ročníkem prestižní soutěže Vesnice roku bylo ve středu 8. prosince 2010 společné setkání většiny oceněných v Praze. Představitelé vítězných obcí navštívili Parlament ČR, Senát a Hrad. Osobně si s nimi potřásl rukou mimo jiné i prezident republiky Václav Klaus.

 

 

ČlánekFolklorní sdružení ČR udělovalo další ocenění

Ke svému letošnímu 20. jubileu nepořádalo Folklorní sdružení ČR žádnou monstrózní akci, zato chce patřičně poděkovat všem, kteří se zasluhují o rozkvět a podporu lidové kultury v České republice: vedoucím souborů, na jejichž bedrech leží výchova nové folklorní generace, ředitelům a organizátorům folklorních festivalů a slavností i partnerským organizacím a osobnostem, podporujícím folklorní akce i činnost sdružení.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 11/2010

V 11. čísle roku 2010 si například můžete přečíst:

- Konference Venkov 2010: Metoda LEADER do všech programů, nová aliance spolupráce a nový fond pro venkov. Nové obzory ve směřování rozvoje venkova po roce 2013
- Hlavním pojítkem v našem kraji je víra, tradice a víno. Rozhovor s Annou Čarkovou, manažerkou a zakladatelkou MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
- MAS a církve podruhé společně na Řípu oslavovaly spolupráci pro rozvoj venkova
- Evropská komise představila plán pro společnou zemědělskou politiku po roce 2013
- Ministr Kalousek obnovil práce na přípravě nového zákona o financování obcí

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_11-2010

 

Soubor ke staženíVLTAVA-LABE-PRESS, a.s. - vydavatel 72 regionálních Deníků

Prezentace šéfredaktora Miroslava Krčila a Mirko Raduševiče, šéfa internetových projektů, na schůzi Spolku 2.11.2010 (bod 6. Různé)
 

Soubor ke staženíMinistr zemědělství vyzývá Spolek k součinnosti při boji proti byrokracii

Podněty ministerstvu lze předávat pomocí dotazníku na webových stránkách www.eagri.cz. Podněty se bude kontinuálně zabývat k tomu určená antibyrokratická komise. Ke stažení dopis předsedovi Spolku a odkaz na tiskovou zprávu MZe v téže věci.

 

Soubor ke staženíNárodní konference VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 v Lázních Bělohrad 23.-25.11.2010

Ke stažení aktuální pozvánka na konferenci, pořádanou Ministerstvem zemědělství ČR, Národní sítí Místních akčních skupin ČR, Spolkem pro obnovu venkova ČR, Agrární komorou ČR a Národní observatoří venkova. Přihlášku odešlete do 12.11.2010 on-line nebo e-mailem (formulář ke stažení zde).
 

Soubor ke staženíPoděkování vedení Výstaviště České Budějovice, a.s.

Spolek pro obnovu venkova ČR svou odbornou garancí a přípravou odborného doprovodného programu včetně „Večera venkova“ plní nezastupitelnou funkci při prezentaci rozvoje venkova a zemědělsko-potravinářského komplexu v rámci výstavy Země živitelka a současně tak přímo ovlivňuje širokou veřejnost.