SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíPomozme obcím postiženým povodněmi! Výzva předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR k mimořádnému členskému příspěvku.

Po kladném projednání s členy předsednictva Spolku je v dopise členům Spolku navržen mimořádný příspěvek, který by byl zaslán na účet Spolku (č. ú. 1931013349/0800) do konce září ve výši 100,- Kč za individuálního člena a 500,- Kč za obec (možno poslat více) s cílem předat peníze obcím do říjnových komunálních voleb.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova (měsíčník SPOV a NS MAS) - 7/2010

V 7. čísle roku 2010 si například můžete přečíst:
- Téma: Vesnice roku 2010 měla rekordní účast. Představujeme 13 krajských vítězů. Národní bude znám v září.
- Vizi venkova po roce 2013 už si musíme vytvořit sami! Rozhovor s Františkem Winterem, předsedou NS MAS také o hodnocení 112 leaderovských regionů
- Spolek vyzval všechny politické strany ve sněmovně k podpoře venkova
- Zapojte se do formulování společného postoje k vizi venkova 2014-2020!
- Kdo jsou noví ministři zemědělství a místního rozvoje?
- V projektech spolupráce LEADER je 5,5 násobný převis žadatelů

Zpravodaj si můžete stáhnout ve speciálním prohlížeči zde:
http://issuu.com/z-spov/docs/spov

 

Zapojte se do soutěže Ústředního pozemkového úřadu MZe

Zapojte se do soutěže Ústředního pozemkového úřadu MZexxx Do 5.8.2010 se můžete svým hlasováním podílet na výběru nejlepšího realizovaného společného zařízení v rámci pozemkových úprav (cesty, protierozní a vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě ŽP) a vyhrát i poukázky na biopotraviny v hodnotě 1, 2 a 3 tis. Kč. Podrobnosti na webu soutěže. Vyhlášení vítězů soutěže a výherců poukázek 27.8.2010 na semináři SPOV ČR při příležitosti výstavy Země Živitelka.
 

Podívejte se na 13 nejhezčích českých vesnic

Soutěž Vesnice roku 2010 na www.novinky.cz.

 

Soubor ke staženíSeminář Spolku obnovy venkova ČR a MMR ve spolupráci s MZe na výstavě Země živitelka 27.8.2010

Pozvánka na seminář "Podpora rozvoje venkova v ČR" v rámci doprovodného programu 37. ročníku výstavy Země živitelka 2010 v Českých Budějovicích dne 27. srpna 2010 v 9:30 v pavilonu Z – 1. patro. Seminář, na kterém vystoupí představitelé obou ministerstev, bude moderovat předseda Spolku Mgr. Kavala.
 

FotogalerieEvropská komise v Tučíně a Bořeticích

Několika fotografiemi se vracíme k návštěvě členů mezinárodní hodnotitelské komise Evropské soutěže obnovy vesnice v Tučíně 8. června 2010 a k závěrečnému jednání komise v Bořeticích 4. - 6. července 2010.

 

ČlánekO vítězi Evropské soutěže obnovy vesnice rozhodnuto

O vítězi Evropské soutěže obnovy vesnice rozhodnutoxxx V Bořeticích na jižní Moravě ukončila 6.7.2010 svou práci mezinárodní hodnotitelská komise a ze 30 účastníků soutěže, uspořádané Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, vyhodnotila jako nejlepší obec Langenegg z rakouské spolkové země Vorarlberg. Z České republiky se dostala do druhé skupiny vyhodnocených obcí obec Tučín z Olomouckého kraje, ve třetí je obec Lidečko ze Zlínského kraje.
 

Soubor ke staženíVize českého zemědělství po roce 2010

Ke stažení materiál MZe z 27.5.2010 (bod 4 schůze SPOV 1.6.2010).

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 6/2010

V 6. čísle roku 2010 si například můžete přečíst:

- Téma: Jarní povodně způsobily miliardové škody, lidé volají po rychlých protipovodňových opatřeních
- Lidé chtějí v Troubkách bydlet i nadále. Jen potřebují vědět, jak to bude příště s povodněmi. Rozhovor s Radkem Brázdou, starostou Troubek – obce, která se stala symbolem povodní
- Spolek jednal o rozpočtovém určení daní, výsledcích voleb i budoucí vizi venkova. Podpořil nové projekty spolupráce s architekty a univerzitami.
- Národní síť jednala v Říčanech o vizi venkova po roce 2013 a systému prvního hodnocení 112 MAS
- Akce v regionech: Má vlast 2010. Neležme v posteli, zachraňujme kostely! Otevírání Poodří. Frýdlantsko mladýma očima. Posázavské kukátko.

Zpravodaj si můžete stáhnout v prohlížeči i zde:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_6-2010_v

 

Soubor ke staženíVzdělávání, výzkum a praxe územního rozvoje

Prezentace Davida W. Nováka k možnostem spolupráce mezi samosprávami a vzdělávacími a výzkumnými institucemi schůze SPOV ČR 1.6.2010 (bod 5 - Informace o spolupráci obcí s Ostravskou univerzitou)
 

Soubor ke staženíMemorandum o spolupráci

mezi Asociací krajů ČR a Spolkem pro obnovu venkova ČR, podepsané 23. dubna 2010 v Kroměříži

 

Soubor ke staženíKe stažení stanovisko Pozemkového fondu ČR k získávání státních pozemků obcemi

Jde o reakci na podnět pana starosty Bejčka z obce Nová Ves v Horách, který byl projednán na schůzi SPOV ČR dne 2.2.2010 a poté zaslán dopisem předsedy SPOV ministru zemědělství.