SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíSeminář Proměny českého venkova 15.9.2010 v Nečtinách

Ke stažení pozvánka a program semináře, pořádaného obcí Nečtiny, Centrem pro komunitní práci a Spolkem pro obnovu venkova Plzeňského kraje. Svou účast potvrďte návratkou do 13.9.2010 na e-mailové adrese administrativa.zc@cpkp.cz nebo telefonicky na čísle 377 329 558.

 

Výstava Domov a teplo 2010 v Lysé nad Labem 9.9. - 12.9.2010

Pozvánka  na 16. výstavu bytového vybavení, nábytku a tepla na www stránkách Výstaviště Lysá nad Labem. Seznam vystavovatelů.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova (měsíčník SPOV a NS MAS) - 8/2010

V 8. čísle roku 2010 si například můžete přečíst:
- Srpnové záplavy postihly v Libereckém kraji 79 obcí, Spolek i Síť chtějí pomoci
- Téma: Na Zemi živitelce se prezentovaly regiony z celé země. Ministerstvo zemědělství ocenilo nejlépe fungující místní akční skupiny.
- Aktuální stav programů podpory venkova na semináři SPOV: Nutnost šetřit v řízení, ale podporovat rozvoj
- Měli bychom se zaměřit na to, jaký bude venkov po roce 2013. Rozhovor s Petrem Kulíškem, organizátorem národní konference VENKOV 2010
- Pracovní skupina LEADER vyzývá MAS ke kontrole bodování projektů za vytvoření pracovních míst
- Dotační programy: Pomoc pro zaplavené obce od MMR i ze Zelené úsporám
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_8-2010_b

 

ČlánekV Hostětíně dnes začíná Letní škola pěstování ovocných dřevin

V Centru Veronica Hostětín začala 30. srpna sedmidenní Letní škola ochrany přírody a krajiny. Letos je pro velký zájem již podruhé zaměřena na pěstování ovocných dřevin, zejména přírodě šetrnými způsoby. I když tam jet už nestihnete, stáhněte si tiskovou zprávuprogram. Snad příště…
 

ČlánekDobrovolníci podpořili Horní Jiřetín

Přes čtyřicet mladých lidí z celé republiky se zúčastnilo tábora, který uspořádalo Hnutí Duha v Horním Jiřetíně, severočeské obci na hranici těžebních limitů hnědouhelné pánve. Mottem tábora bylo "Žít, nebo těžit?". Fotogalerie k textu je zde.
 

Soubor ke staženíPomozme obcím postiženým povodněmi! Výzva předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR k mimořádnému členskému příspěvku.

Po kladném projednání s členy předsednictva Spolku je v dopise členům Spolku navržen mimořádný příspěvek, který by byl zaslán na účet Spolku (č. ú. 1931013349/0800) do konce září ve výši 100,- Kč za individuálního člena a 500,- Kč za obec (možno poslat více) s cílem předat peníze obcím do říjnových komunálních voleb.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova (měsíčník SPOV a NS MAS) - 7/2010

V 7. čísle roku 2010 si například můžete přečíst:
- Téma: Vesnice roku 2010 měla rekordní účast. Představujeme 13 krajských vítězů. Národní bude znám v září.
- Vizi venkova po roce 2013 už si musíme vytvořit sami! Rozhovor s Františkem Winterem, předsedou NS MAS také o hodnocení 112 leaderovských regionů
- Spolek vyzval všechny politické strany ve sněmovně k podpoře venkova
- Zapojte se do formulování společného postoje k vizi venkova 2014-2020!
- Kdo jsou noví ministři zemědělství a místního rozvoje?
- V projektech spolupráce LEADER je 5,5 násobný převis žadatelů

Zpravodaj si můžete stáhnout ve speciálním prohlížeči zde:
http://issuu.com/z-spov/docs/spov

 

Zapojte se do soutěže Ústředního pozemkového úřadu MZe

Zapojte se do soutěže Ústředního pozemkového úřadu MZexxx Do 5.8.2010 se můžete svým hlasováním podílet na výběru nejlepšího realizovaného společného zařízení v rámci pozemkových úprav (cesty, protierozní a vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě ŽP) a vyhrát i poukázky na biopotraviny v hodnotě 1, 2 a 3 tis. Kč. Podrobnosti na webu soutěže. Vyhlášení vítězů soutěže a výherců poukázek 27.8.2010 na semináři SPOV ČR při příležitosti výstavy Země Živitelka.
 

Podívejte se na 13 nejhezčích českých vesnic

Soutěž Vesnice roku 2010 na www.novinky.cz.

 

Soubor ke staženíSeminář Spolku obnovy venkova ČR a MMR ve spolupráci s MZe na výstavě Země živitelka 27.8.2010

Pozvánka na seminář "Podpora rozvoje venkova v ČR" v rámci doprovodného programu 37. ročníku výstavy Země živitelka 2010 v Českých Budějovicích dne 27. srpna 2010 v 9:30 v pavilonu Z – 1. patro. Seminář, na kterém vystoupí představitelé obou ministerstev, bude moderovat předseda Spolku Mgr. Kavala.
 

FotogalerieEvropská komise v Tučíně a Bořeticích

Několika fotografiemi se vracíme k návštěvě členů mezinárodní hodnotitelské komise Evropské soutěže obnovy vesnice v Tučíně 8. června 2010 a k závěrečnému jednání komise v Bořeticích 4. - 6. července 2010.

 

ČlánekO vítězi Evropské soutěže obnovy vesnice rozhodnuto

O vítězi Evropské soutěže obnovy vesnice rozhodnutoxxx V Bořeticích na jižní Moravě ukončila 6.7.2010 svou práci mezinárodní hodnotitelská komise a ze 30 účastníků soutěže, uspořádané Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, vyhodnotila jako nejlepší obec Langenegg z rakouské spolkové země Vorarlberg. Z České republiky se dostala do druhé skupiny vyhodnocených obcí obec Tučín z Olomouckého kraje, ve třetí je obec Lidečko ze Zlínského kraje.