SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekSpolupráce Národní sítě MAS ČR a Spolku je kladně hodnocena

Předseda SPOV ČR Mgr. Kavala se dne 16.3.2010 zúčastnil Valné hromady NS MAS ČR v Mělníku. Při bilanci práce NS MAS ČR byla jejím předsedou Bc. Františkem Wintrem kladně hodnocena vzájemná spolupráce se Spolkem. Po projednání základních bodů pokračovalo jednání předáním informací o postupu proškolení veřejnosti o možnostech získání podpory z dotací Zelená úsporám, které budou některé MAS poskytovat.  

 

ČlánekPředseda Spolku na XVIII. sněmu Agrární komory ČR 11.3.2010

Na programu sněmu v Olomouci byla m.j. informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, zpráva o činnosti AK ČR od XVII. sněmu a úkolech na další období. Hostem byl také  předseda Asociace krajů Mgr. Michal Hašek. Předseda SPOV ČR Mgr. Kavala ve svém vystoupení bilancoval vzájemnou spolupráci a informoval o připravovaných akcích Spolku.
 

Soubor ke staženíUsnesení z jednání Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR dne 9.3.2010

Jednání se zúčastnili zástupci ODS, ČSSD, KSČM, SZ, TOP 09, Suverenity a Hnutí Duha, kteří deklarovali znepokojení s vypsanými tendry. Společenství dřevozpracujících podniků ve spolupráci se SPOV žádají o zastavení tendrů ve stávající podobě, případně o jejich modifikaci tak, aby bylo zajištěno pro regionální trhy nejméně 50 % vytěženého dřeva.
 

Soubor ke staženíSlavnosti oskoruší 10.4.2010 od 13 hodin ve Tvarožné Lhotě

Přijměte pozvání na již 9. ročník Slavnosti oskoruší, stromu pro novou Evropu. Máte-li zájem se aktivně zapojit do programu – svými objevy, výrobky, výpěstky, názory, ozvěte se! Obce a veřejní činitelé se mohou stát Nositeli oskorušové tradice a vysadit svou oskorušu v jejímž stínu se nebudou hřát sami! Kontakt: Mgr. Vít Hrdoušek, tel. 724 162 265, hrdousek.v@straznicko.cz, www.straznicko.cz

 

ČlánekDopis ministru financí k rozpočtovému určení daní

Na základě výsledků trojstranného jednání představitelů Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR 22. února 2010 v Kyjově požádaly tyto organizace ministra financí o obnovení činnosti pracovní skupiny pro RUD (dopis ke stažení zde).

 

ČlánekBoj o dřevo pokračuje. V zájmu koho je prohlubování sociálních problémů v regionech?

Tisková zpráva Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR reaguje na tiskovou zpráva MZe o podpoře regionů formou prodeje 10% dřevní hmoty na veřejných trzích (komoditní burza, elektronická aukce), což SDP chápe jako snahu státu problém, kdy jsou ohroženy malé dřevařské firmy a zaměstnanost v regionech, bagatelizovat, nehledě na to, že na těchto trzích nemá malá regionální firma šanci proti velkým a nadnárodním podnikům.

 

Soubor ke staženíNová dohoda o součinnosti SPOV ČR a MŽP ČR

podepsaná 2. 3. 2010 u příležitosti Dne malých obcí v Praze
 

Soutěž Vesnice roku 2010 vyhlášena – přihlášky do 30. dubna!

K dispozici ohlasy z tisku o vyhlášení soutěže 2.3.2010 na Dni malých obcí v Praze, o loňském vítězi – obci Tučín a rozhovor s ministrem pro místní rozvoj. Ke stažení ve formátu pdf podmínky soutěže, charakteristika předmětu soutěže a kontakty, další informace na webu soutěže www.vesniceroku.cz.

 

Soubor ke staženíZpravodaj SPOV: 2/2010

V 2. čísle roku 2010 si například můžete přečíst:

- Vyhlášení již šestnáctého ročníku soutěže Vesnice roku 2010 na Dni malých obcí
- Spolek se zastal malých dřevařských firem, které se bojí likvidace po vyhlášení tendru Lesů ČR za 15 miliard
- Každý starosta by měl svou vesnici dobře znát. Rozhovor s Bohumilem Škarpichem, předsedou SPOV ve Zlínském kraji
- SPOV navázal spolupráci s Českou komorou architektů: Venkov a krajina musí mít tvář
- Do národního programu Podpora obnovy venkova MMR se přihlásilo 745 žadatelů s malými projekty za 200 milionů

 

ČlánekÚOHS pozastavil kritizovaný obří tendr Lesů ČR

(iRegiony) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pozastavil obří tendr státního podniku Lesy ČR na prodej dřeva a lesní práce v hodnotě asi 16 miliard korun. ČTK to dnes řekl mluvčí státních lesů Zbyněk Boublík. Důvodem jsou kritéria, jimiž chtěly Lesy ČR zúžit počet uchazečů o zakázku, řekl ČTK šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Tendr kritizují a žádají jeho změnu či zastavení lesnické organizace, některé politické strany a ekologové.

 

Pozvánka do projektu Péče o krajinu

Ke stažení je stejnojmenná publikace vydaná v rámci projektu spolupráce MAS NAD ORLICÍ, o.p.s., Občanského sdružení MAS Krajina srdce a LEADER Loucko, o.s. Vzdělávací projekt je koncipován tak, aby v jednotlivých MAS zahájil koordinovanou přípravu projektů účastníků seminářů, zaměřených na péči o krajinu. První semináře se uskuteční 6.3.2010 ve Smilových Horách (okr. Tábor), 13.3.2010 v Kosteleckých Horkách (okr. Rychnov nad Kněžnou) – přihláška do 8.3.2010 – a 20.3.2010 v Lukách nad Jihlavou (okr. Jihlava). Informace a studijní materiály na www.nadorlici.cz – PROJEKTY – Péče o krajinu.

 

MMR zřídilo webové stránky soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova na www.vesniceroku.cz

Obsahují základní informace týkající se soutěže, její výsledky a kontakty na MMR. Jejich prostřednictvím bude možné zpracovat elektronickou přihlášku do soutěže v roce 2010 po jejím vyhlášení 2.3.2010 na Dni malých obcí v Praze.

 

Soubor ke staženíEvropská konference „Venkov bez hranic“ 21. – 22. března 2010

Evropská konference „Venkov bez hranic“ 21. – 22. března 2010xxx

Ke stažení pozvánka (německy a francouzsky) na konferenci k obnově vesnice v Belgii, Lucembursku a Porýní v obci Sankt Vith - kongresovém centru Triangel,  tel. +32 (0)80 88 16 79, info@triangel.com. Příspěvek na exkurzi v neděli 21.3. je 10 Euro, účast na konferenci v pondělí 22.3. zdarma. Přihlášku nutno poslat do 15.3.2010. Další informace Dieter Gubbels, tel. +32 (0)87 59 63 00, dieter.gubbels@dgov.be.

 

Soubor ke staženíMMR zveřejnilo na svém webu seznam evidovaných žádosti podprogramu Podpora obnovy venkova v roce 2010

Rekapitulace

dotační titul

počet žádostí

celkem žádáno v tis. Kč

prům. žádost v Kč

1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

 55

 40 715

 740 273

2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

 437

 109 064

 249 574

3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

 57

 8 892

 156 000

4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

 188

 37 267

 198 229

5 Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti

 8

 420

 427 500

celkem

 745

 199 358

 267 595

 

ČlánekCentrum Veronica Hostětín informuje | únor 2010

1. Nabídka zaměstnání pro poradce v energetica a ekologickém stavění, 2. Zveme Vás, 3. Získali jsme českou solární cenu v roce 2009, 4. Co nás čeká v roce 2010, 5. Výsledky benefiční akce, 6. Zvou Vás jiní