SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Důležité údaje o SPOV ČR: IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Výzva - vlastníci, braňte svoje práva a svou půdu

Odkaz na výzvu předsednictva Svazu vlastníků půdy České republiky z 27. listopadu 2015, vypracovanou v návaznosti na usnesení XII. Valné hromady SVP ČR, konané 21. listopadu 2015 v Praze v sídle Asociace soukromého zemědělství ČR
 

Soubor ke staženíVýroční zpráva Spolku pro obnovu venkova ČR

od listopadu 2014 do října 2015, schválená valnou hromadou SPOV ČR 1. 12. 2015

 

ČlánekZápis z 2. jednání k venkovskému parlamentu

Zápis z neformálního jednání 11. listopadu 2015 ve Velehradě. Danou problematikou se bude zabývat schůze SPOV ČR 2. února 2016, další 3 setkání proběhnou v rámci jednání vrcholných orgánů Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a NS MAS tak, aby příprava obsahové stránky konference VENKOV 2016, která bude národní platformou Evropského venkovského parlamentu, byla konsensuálně uzavřena v rámci Země Živitelky.
 

Soubor ke stažení14. - 17. ledna 2016: Regiontour 2016 a křest publikace

Pozvání na prohlídku expozice Spolku pro obnovu venkova ČR na výstavě cestovního ruchu Regiontour 2016 na Brněnském výstavišti a křest publikace Tvář venkova - Venkovské stavby 14. ledna 2015.
 

Soubor ke staženíDohoda o spolupráci Státního pozemkového úřadu a SPOV ČR

3. prosince 2015 byla ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu Ing. Svatavou Maradovou, MBA, a předsedou SPOV ČR Mgr. Eduardem Kavalou podepsána dohoda vztahující se k pozemkovým úpravám a implementaci venkovské regionální politiky.


 

 

Soubor ke staženíSociální zemědělství - koncept dokumentu MZe

Ke stažení koncept dokumentu zpracovaného v rámci Pracovní komise sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství a veřejně projednaný 30. listopadu 2015 na tomto ministerstvu. Prezentaci z veřejného projednání najdete na webu sociálního zemědělství www.socialni-zemedelstvi.cz. Vedle vymezení tohoto pojmu, dokument obsahuje i základní pravidla podpor ze státního rozpočtu a evropských programů. Připomínky k materiálu může poslat Ministerstvu zemědělství kdokoliv do konce prosince 2015 na připomínkovém listu, který si můžete stáhnout zde.

 

Soubor ke stažení14. prosince 2015: Lidská práva a děti v 21. století

Pozvánka na konferenci, pořádanou při příležitosti Světového dne za lidská práva v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 4, místnost 108, v pondělí 14. prosince 2015 od 14 hod. Registrace zde.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 11/2015

V 11. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- Společná výzva SPOV a SMS starostům: Oslovme senátory. Máme šanci prosadit oprávněný podíl obcí z výběru DPH
- Národní konference Venkov 2015: Chránit ornou půdu, hlídat osevní plány a udržet vodu v krajině
- Evropský venkovský parlament ze zástupců 40 zemí schválil v rakouském Shärdingu ambiciózní manifest
- Výbor NS MAS řešil nastavení nového LEADERU
- Přehled prvních 35 standardizovaných MAS
- Komunálním politikem roku je Petr Halada, starosta Kamýka nad Vltavou
- Kalkulačka RUD 2016
Prostorový prohlížeč:http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_11_2015

 

ČlánekOslovte své senátory! Senát bude hlasovat o RUD 2. 12. 2015

Výtah z pozměňovacího návrhu senátorů RNDr. Vystrčila (ODS) a Ing. Linharta (bez politické příslušnosti, zvolen za STAN), schváleného Senátním výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a společná výzva předsedů SMS a SPOV ČR.
 

Soubor ke staženíPoděkování organizátorům konference VENKOV 2016

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR v otevřeném dopise děkuje organizátorům a donátorům konference VENKOV 2015. Již existující tradici Národních konferencí VENKOV převezme v roce 2016 Ústecký kraj.
 

Soubor ke stažení26. listopadu: Budoucnost meziobecní spolupráce a nadmístního strategického plánování v České republice

Pozvánka na stejnojmenný workshop Střediska pro výzkum regionálního rozvoje Západočeské univerzity v Plzni, připraveného ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje v Praze v prostorách této školy v Praze 17 - Řepích, Žalanského 68/54. Přihlášky posílejte do 23.11.2015 na jezekji@kge.zcu.cz.

 

Evropský venkovský parlament 2015

Informace o jednání v Schärdingu na stránkách NS MAS ČR s překladem Manifestu, pořízeného Evropskou LEADER asociací pro rozvoj venkova (European LEADER Association for Rural Development – ELARD).
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 10/2015

V 10. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- Vláda hází obce přes palubu, z rozpočtového určení daní chce přidat jen krajům. Návrh jde ze sněmovny do Senátu
- Na schůzi SPOV s náměstkyní Letáčkovou o eurofondech a expremiérem Špidlou o udržitelném rozvoji
- Výbor NS MAS řešil plánování nových opatření pro žadatele a místní akční plány vzdělávání
- Evropské fondy „polopatě“ představily říjnové konference SMS
- Díky meziobecní spolupráci by měla vzniknout Společná centra služeb
- Společnost mladých agrárníků: Výměna know-how mezi mladými lidmi na venkově na univerzitě v Brně
- Dalších 6 miliard z OPŽP na kanalizace, ČOV, ovzduší i odpady
- MMR v roce 2016: 375 milionů na obnovu venkova. Na podporu cestovního ruchu připraveno 70 milionů. Na podporu bydlení půl miliardy korun
… o výstupech z Národní konference Venkov 2015 si můžete podrobněji přečíst v příštím vydání
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_10_2015

 

Soubor ke staženíZávěry z Národní konference Venkov 2015

Ke stažení společné prohlášení účastníků Národní konference Venkov 2015, která se konala ve dnech 12. – 13. listopadu 2015 na Velehradě a v Modré ve Zlínském kraji s ústředním tématem "půda". Závěrečná tisková zpráva ke stažení zde. Více na www.konferencevenkov.cz.
 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).