SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Nečekané třetí dítě - napište premiérovi

Podpořte provokativní petici vzniklou na Národním pochodu pro život a rodinu 22. dubna t.r. K dnešnímu dni ji na internetu podpořilo jen 650 lidí. Můžete si ji také stáhnout a poslat poštou. Bude to státotvornější než volební boj, který sledujeme.
 

Soubor ke stažení5. června: Mezinárodní konference u příležitosti Světového dne životního prostředí v Praze

Ke stažení pozvánka na konferenci, která se uskuteční 5. 6. 2017 od 13:00 hod. v prostorách Evropské komise  - zastoupení v ČR Jungmannova 24, 110 21, Praha 1.
 

Soubor ke staženíJednání k obchodní obslužnosti v malých obcích v Bělotíně

Ke stažení závěry a doporučení z regionálního setkání 3. května 2017 v Bělotíně, týkající se situace ve službách, obchodní obslužnosti a regionální produkci.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 4/2017

V 4. čísle roku 2017 si například můžete přečíst:
- LeaderFEST 2017 v Hlinsku: mottem je „Venkov tradičně i nově“
- Výzva SPOV a SMS starostům: Požádejme zákonodárce o zvýšení RUD!
- Povinnost EET i pro hasičské plesy? Jasná odpověď od ministra financí Babiše spolkům zatím není
- SPOV v dubnu řešil RUD i zajištění národní konference Venkov
- Připravenost MAS na administraci CLLD z březnového jednání Národní stálé konference (NSK)
- Den spolupráce MAS v Praze: Hledání partnerů, rozmýšlení nových projektů, kritika pravidel
- Vláda schválila Strategický rámec Česká republika 2030
- Dluhová kalkulačka obcí na webu ministerstva financí
- Startují nové výzvy z OPŽP: Dalších 5 miliard na energetické úspory, protipovodňová opatření i nakládání s odpady
- MMR rozdělilo mezi obce v programu obnovy a rozvoje venkova téměř půl miliardy
- Ministerstvo zemědělcům přidalo půl miliardy. Díky tomu na dotace dosáhne i Agrofert
Prostorový prohlížeč:
https://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_4_2017
 

Když vám domů přijdou sebrat dítě. 15. května: Jak je to v Norsku?

Komentář Václava Klause ml. na www.Novinky.cz. Břitký a realistický pohled na věcný problém – vlamování se státu do biologických rodin. Český stát zabavil loni rodinám rekordních 3841 dětí. Jdeme Norskou cestou?? Vede se o tom ve společnosti diskuse? Nejsou to důležitější otázky než uječené moralizování a trapnost ústavních činitelů? Centrum pro občanské svobody chce tomuto tématu věnovat příští týden. Pokud chcete, zastavte se v pondělí 15. května od 20:00 hod. na veřejném promítání filmových dokumentů o norských rodinách rozvrácených státními zásahy. Bude to na ulici, letní kino před norskou ambasádou v Praze, Hellichova ulice.
 

Soubor ke staženíDo soutěže Vesnice roku 2017 se přihlásilo 212 obcí

Stáhnout si můžete jejich seznam. Nejpočetnější zastoupení má Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi. V Moravskoslezském kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel. Největším soutěžícím je město Lom z Ústeckého kraje, který má 3 770 obyvatel. Do prázdnin se uskuteční krajská kola. Vítěz a nositel titulu "Vesnice roku 2017" bude vyhlášen 16. září 2017 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
 

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2.-28. května

Jde o iniciativu propojující projekt UNESCO "Týden uměleckého vzdělávání" a evropský projekt "Týden amatérského umění". Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, které působí v obou oblastech, zorganizovalo v České republice v roce 2013 jeho pilotní ročník, od té doby se za účasti mnoha partnerů vyhlašuje každoročně. Organizátoři nejrůznějších kulturních a vzdělávací akcí, realizovaných v tomto týdnu, je mohou přihlásit na www.amaterskatvorba.cz ke společné propagaci i zjištění rozsahu a pestrosti těchto aktivit, m.j. i na venkově.
 

Soubor ke stažení5. června: XVI. mezinárodní konference o rodinné politice v Senátu

Téma letošní konference se věnuje komunální rodinné politice, jejímu propojení s regionální a státní úrovní a odpovědnosti jednotlivých subjektů za naplňování jejích cílů. Pořadatelé letos zvolili poněkud jiný formát konference a zařadili dvě panelové diskuse, kde poskytli prostor hostům, kteří se komunální rodinnou politikou prakticky zabývají. Přihlásit se můžete na: https://goo.gl/forms/jtRlwGDbnrLQIUoK2
 

Městem pro byznys 2016 se stal Pelhřimov

Odkaz na stránky projektu společnosti společnosti Communa, zpracovatele marketingových projektů malých a středních podnikatelů, měst a obcí. Jeho partnerem je Svaz měst a obcí ČR. Pelhřimov se na první místo vyhoupl především díky vysokému podílu podnikatelů, nízké úrovni dlouhodobé nezaměstnanosti, nízkým nákladům na dluhovou službu a úspěšnému čerpání dotací z EU. Cenu Energetický starosta roku za mimořádné osobní angažmá v oblasti hospodaření s energií nad rámec zákonných povinností obdržel starosta Moravské Třebové Miloš Izák.

 

Soubor ke staženíStrategický rámec Česká republika 2030 schválen vládou

Ke stažení materiál, který schválila vláda ČR 19. dubna 2017 usnesením č. 292. Uložila m.j. členům vlády vycházet z něj při zpracování a aktualizaci strategických dokumentů a předsedovi vlády předložit vládě do 30. listopadu 2017 implementační dokument Strategického rámce. Tiskovou konferenci můžete shlédnout na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058280419/. Ke strategickému rámci Úřad vlády spustil nový web: http://www.cr2030.cz/. Tento úřad koordinuje další ročník Evropského týdnu udržitelného rozvoje od 30. května do 5. června 2017 (http://www.tydenudrzitelnosti.cz/). Na webu je zveřejněn balíček pro novináře i loga (http://www.tydenudrzitelnosti.cz/faq/).

 

Soubor ke staženíPrahou prošel Národní pochod pro život a rodinu - apel premiérovi

V sobotu 22. dubna 2017 prošel centrem hlavního města již 17. ročník Národního pochodu pro život a rodinu. Udělil mu záštitu prezident republiky Miloš Zeman, kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a Jan Wolf, radní hl. m. Prahy. Akci podpořila řada organizací a firem, např. České dráhy nebo Magistrát hl. m. Prahy. Ke stažení dopis premiéru Sobotkovi, který organizátoři jménem všech účastníků pochodu bezprostředně po akci zaslali. K němu se můžete připojit na webu http://hnutiprozivot.cz/zpravy/2641-necekane-treti-dite-tiskova-zprava.
 

Soubor ke staženíVýzva č. 58 OP Zaměstnanost, Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa pro územní samosprávné celky končí 15. června 2017

Ke stažení text výzvy pro obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a sdružení a asociace územně samosprávných celků (Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť Zdravých měst ČR, Spolek pro obnovu venkova), jejímž cílem je m.j. posílení strategického řízení organizací. V rámci obdobné výzvy OPZ č. 33 realizuje SPOV ČR projekt Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení, zaměřený na zpracování Programů rozvoje vybraných obcí (viz www.spov.org/aktuality/podpora-obnovy-venkova-pomoci-zavedeni-strategickeho-rizeni.aspx). Jejich počet by měly navýšit další projekty iniciované krajskými organizacemi spolku nebo projekty dobrovolných svazků obcí, podpořené v rámci výzvy č. 58. Podrobnosti o výzvě na https://www.esfcr.cz/vyzva-058-opz.

 

Dluhová kalkulačka obcí na webu Ministerstva financí

Ministerstvo financí na svých internetových stránkách zveřejnilo kalkulačku, na níž si mohou starostové i běžní občané snadno ověřit, zda jejich obec plní tzv. dluhové pravidlo podle nového zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Svou obec najdete v aplikaci http://monitor.statnipokladna.cz/2016/kraje/ tak, že si kliknete na kraj, potom se pod kartogramem rozvine vyhledavač dle obcí. Kliknutím na Vaši obec uvidíte hlavní informace o rozpočtu. Kalkulačku najdete v záložce "Rozpočtová odpovědnost" na horní liště nad názvem obce.
 

Základní věci lidského života jsou vlastně jednoduché

Základní věci lidského života jsou vlastně jednoduchéxxx Vyjádření České biskupské konference k narůstajícímu rozkladu rodinných vztahů, nízké porodnosti a možnostem tento vývoj neprohlubovat, vydané u příležitosti Národního pochodu pro život a rodinu, který se uskuteční 22. dubna 2017 v Praze.
 

5. června 2017: Rezervujte si termín pro XVI. mezinárodní konferenci o rodinné politice

Konferenci, která se bude konat na téma Komunální rodinná politika jako partner státní rodinné politiky v Jednacím sále Senátu v Praze, připravuje Národní centrum pro rodinu a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu s dalšími partnery. Vedle prorodinných opatření obcí se zaměří i na aktivity MAS.