SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíPenězy EU na nastartování ekonomiky po pandemii koronaviru podpořit investice měst, obcí a krajů

Spolek pro obnovu venkova ČR se připojil k iniciativě ODS, která navrhuje, aby vláda z peněz poskytnutých EU pro tyto účely (na ČR připadá asi 33 miliard korun) vyčlenila zhruba 2/3 z této částky pro města a obce. Zbývající prostředky by byly určeny pro kraje s možností okamžitého použití části z nich pro zkontrolované a připravené dopravní projekty silnic II. a III. třídy, na které se v rámci dosavadních rozpočtů nedostalo.
 

ČlánekSchůze SPOV 5. května zrušena

S ohledem na nouzový stav spojený s epidemií koronaviru byla zrušena pravidelná schůze SPOV ČR 5. května 2020 v Senátu se zaměřením na „Odpady a energie“. Spolek zatím počítá s tím, že od června se už bude dařit plánované akce realizovat.
 

Soubor ke staženíVýroční zpráva Spolku pro obnovu venkova ČR za rok 2019

Ke stažení výroční zpráva, připravená pro letošní valnou hromadu SPOV ČR, která bude s ohledem na koronavirovou pandemii mimořádně projednána se členy spolku per rollam. Pokyny k projednání zprávy a dalších dokumentů valné hromady obdrží členové od předsedů krajských organizací SPOV, popř. výkonné tajemnice SPOV ČR, elektronickou poštou. Termín pro vrácení oběžníku "Valná hromada - duben 2020" je 20. dubna 2020.
 

Změny pro otevření obchodů. Vláda oznámila nová nařízení

Příští týden budou otevřeny další obchody, jejich seznam doladí ministerstva průmyslu a zdravotnictví během Velikonoc. Pracovní tým nebude navrhovat uvolňování opatření podle oborů, ale podle velikosti ploch obchodů s přihlédnutím k tomu, do jaké míry se podaří eliminovat shlukování osob v provozovnách. Odkaz na www.seznam.cz.
 

ČlánekSpolek pro obnovu venkova: Vyzýváme vládu k otevření všech malých obchodů

Vláda na svém zasedání uvolnila režim pro několik vybraných typů obchodů a provozoven. Spolek pro obnovu venkova tento krok považuje za pozitivní, ale požaduje uvolnění i pro ostatní malé provozovny s prodejní plochou do 150 m2.

"Nevidíme žádnou logiku v rozhodnutí vlády vybrat některé obchody, těm umožnit otevření, ale jiným otevření zakázat. Jestliže je možné nakupovat ve velkých supermarketech nebo hobby marketech, mělo by být možné nakoupit i v ostatních provozovnách. Parametrem nemá být druh prodávaného zboží, ale míra zdravotního rizika, které daná provozovna představuje," uvádí předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová (ODS).
 

Soubor ke staženíRozhodnutí vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku 2020

Vyhlašovatelé soutěže - Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství - po projednání se spoluvyhlašovateli soutěže 1. dubna 2020 rozhodli o zrušení aktuálně vyhlášeného ročníku soutěže Vesnice roku 2020 v Programu obnovy venkova z důvodu výskytu a šíření koronaviru.

Předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová k tomu uvedla: "Soutěž Vesnice roku je podle mého názoru náš nejviditelnější projekt, alespoň směrem k široké veřejnosti. Již čtvrtstoletí je jednou z hlavních činností práce Spolku a rozhodně přispívá ke zviditelnění našich obcí a práce starostů, zastupitelů a občanů samotných. Chtěla bych proto poděkovat všem, kdo se této náročné akce účastní a pomáhá ji rozvíjet. Velice si vážím aktivit starostů a občanů, kteří se v této vážné době dobrovolně ujali šití ochranných roušek, pomoci seniorům a dalších aktivit na pomoc zdravotníkům a všem v přední linii. Těšíme se na příští rok, kdy 26. ročník opět ukáže, jak se náš venkov mění k lepšímu."
 

ČlánekWebinář na téma obnovy lesů 30. března od 13 hodin

Stručně – jde o online setkání a diskusi na webu na pozvání Ing. Mgr. Marka Hartycha z MAS Český sever (tel. 608 544 025, email: hartych@masceskysever.cz), vedoucího Pracovní skupiny ENVIRO Národní sítě MAS ČR, a RNDr. Jany Dlouhé, Ph.D., z Centra pro otázky životního prostředí UK s Janem Skalíkem, expertem Hnutí duha. Odkaz na virtuální prostor je zde: https://meet.google.com/dmv-jjfy-rpt.

 

Tématem je obnova lesa, k dispozici prezentace, ke které můžete klást předem dotazy zde, informační listy a videa. Vše je uloženo ve složce  www.bit.ly/obnova-lesu, jejíž obsah je podrobněji popsán v textovém dokumentu pod odkazem www.bit.ly/obnovalesu. Po skončení webináře vám budou nabídnuty další materiály, včetně jednoduché, ale názorné online hry "Výprava do budoucnosti našich lesů".
 

Soubor ke staženíZahájení výstavy Má vlast cestami proměn přesunuto na sobotu 20. června 2020

Ke stažení aktuální program slavnosti a zahájení výstavy na Vyšehradě. Více informací na: kolmanova@aefcz.eu.
 

Soubor ke staženíRozdělení ochranného materiálu v souvislosti s koronavirem prostřednictvím krajů

Dopisem ze dne 24. března 2020 vyjádřili předsedové SMS ČR a SPOV ČR Stanislav Polčák a Veronika Vrecionová 1. místopředsedovi Asociace krajů MUDr. Jiřímu Běhounkovi důvěru, že kraje budou spravedlivě rozhodovat o rozdělení ochranného materiálu, zvláště pro ty, kteří jsou v první linii – pro zdravotníky a lékaře v nemocnicích, ambulantní lékaře, záchranáře, lékárníky, profesionální, ale i dobrovolné hasiče, policii a další, kteří každý den zajišťují nezbytné potřeby našich obyvatel. Ujistili ho, že starostové a starostky, sdružení v SMS a SPOV, jsou schopni i nadále zajišťovat dostatečné množství ušitých textilních roušek pro občany ve své obci.


Šijeme roušky v Hvožďanech                         Šijeme roušky v Bělotíně

Pošlete také svou fotografii z pomoci na adresu: spov.veronika@seznam.cz.
Dáme ji na facebook Spolku pro obnovu venkova ČR!
 

Soubor ke staženíProhlášení územních partnerů k návrhu nového stavebního zákona

Ke stažení společné prohlášení Svazu měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Místní akční skupiny Opavsko a Rady Asociace krajů ČR z 5. března 2020. Uvádějí v něm m.j., že paragrafové znění ze dne 28. února 2020 je zcela rozdílné oproti původnímu paragrafovému znění a zcela popírá vlastní smysl rekodifikace: zrychlení, zjednodušení, zefektivnění a vyřešení existujících problémů. Je tak v rozporu se schváleným věcným záměrem vlády. Předložený text k projednání je zcela novým návrhem, který dosud nebyl územními samosprávami projednán. Signatáři připomínají, že od počátku měli výhrady k institucionální podobě stavebních úřadů podle nového stavebního zákona, odluce stavebních úřadů od samospráv. Pro zajištění dostupnosti stavebních úřadů považují za nezbytné zachovat stavební úřad v nezměněném počtu na obcích s rozšířenou působností i na obcích s pověřeným obecním úřadem. O zachování stavebních úřadů na tzv. "jedničkových" obcích musí být vedena diskuse s územními samosprávami a podmínky pro jejich zachování musí být nastaveny na základě konsensu s územními samosprávami.
 

Soubor ke staženíSPOV ČR a Sdružení místních samospráv ČR společně k "odpadovým" zákonům

Dopis předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Ing. Vrecionové a předsedy Sdružení místních samospráv ČR starostkám a starostům k vládním návrhům tří nových zákonů odpadového hospodářství a tzv. změnového zákona. Připomínky k návrhům, připraveným MŽP se týkají zejména výrazného zdražení současného skládkovacího poplatku a konstrukce tzv. třídící slevy. Snahou obou organizací je najít shodu se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR a předložit návrhy změn současných předloh tak, aby úprava byla v souladu s předpisy EU a dopady na obce byly více vyvážené a také poplatkové povinnosti byly vůči obcím adekvátní a nedocházelo ke zbytečnému navyšování zákonných sazeb. V závěru dopisu obě organizace informují, že po odborném posouzení předloží v březnu konkrétní návrhy na změny sněmovních předloh uvedených zákonů a žádají je, aby již teď hledali podporu u poslanců Parlamentu v rámci svých krajů.
 

ČlánekRovněž valná hromada SPOV 26. března 2020 v Hlavenci zrušena

Z důvodů mimořádných opatření, souvisejících s rozšířením Koronaviru, nelze uskutečnit valnou hromadu 26. března 2020 v Senátu, jak bylo dříve avizováno. Uvažovali jsme proto o přesunu do Hlavence - Vesnice Středočeského kraje roku 2011 (www.hlavenec.cz), a to při maximálním využití čl. XII, bod 5. Stanov spolku, a to "zastoupení člena na základě plné moci". Nakonec vedení SPOV i tuto variantu místa konání valné hromady s ohledem na nově vyhlášený nouzový stav zrušilo.
 

ČlánekMotivační semináře CSV k soutěži Vesnice roku 2020 zrušeny

Podle sdělení Celostátní sítě pro venkov se motivační semináře, připravené ve spolupráci s touto komunikační platformou Programu rozvoje venkova, s ohledem na mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR k pandemii koronaviru ruší.