SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíZávěry valné hromady SPOV ČR

Ke stažení zápis z "internetové" valné hromady s výsledky per rollam hlasování. Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova ČR za rok 2019, zveřejněná 14. dubna 2020 na webových stránkách Spolku, byla schválena. Ke stažení také schválený rozpočet SPOV ČR na rok 2020.
 

ČlánekZemě živitelka v Českých Budějovicích se přesouvá na rok 2021

Na základě informace vedení Výstaviště České Budějovice sdělujeme, že na základě důsledků coronavirové pandemie a po dohodě s Ministerstvem zemědělství posunulo letošní 47. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka na příští rok.

 

Soubor ke staženíStanovisko SPOV ČR k návrhu kritérií pro 10. kolo příjmu žádostí pro operace 4.1.1 a 4.2.1. Programu rozvoje venkova

Spolek ve stanovisku nesouhlasí a aktuálním návrhem MZe na úpravy preferenčních kritérií pro 10. kolo příjmu žádostí pro operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Vytýká mu nedostatečný důraz na podporu lokální a šetrné produkce pro menší a začínající subjekty. Navrhuje snížit maximální podporu projektů na 10 mil. Kč, čímž bude zajištěno spravedlivější rozdělení podpory, která se dostane k vyššímu počtu zemědělských subjektů. Dále zvýhodnění ekologického zemědělství, mikro a malých zemědělských podniků a podporu mladých začínajících zemědělců.
 

První, kteří skončí bez práce kvůli koronaviru

V Česku roste bez velké pozornosti nevzdělaná generace, která bude jen obtížně hledat práci. Odkaz na www.seznamzpravy.cz.
 

Soubor ke staženíCelostátní síť pro venkov je partnerem projektu Smart Rural Areas – přihlášky obcí do 5. května 2020!

Projekt je financován z prostředků EU a je zaměřen na zavádění chytrých řešení na venkově. V současné době probíhá výzva pro obce, které mají zájem aktivně se podílet na realizaci projektu. K projektu se může přihlásit 17 obcí z celé Evropy. Pět už máme (finská Raudanmaa, irský Dingle, český Mukařov, francouzská Mouans-Sartoux a řecká Kythera), ale 12 obcí se stále hledá! Přidáte se? Ke stažení výzva v angličtině.

Další informace:

Ing. Zuzana Palánová Zajícová, tel. 420 607 157 059

smart-rural@e40.eu

https://twitter.com/smartrural21_CZ

https://www.facebook.com/smartrural21CZ/

https://www.smartrural21.eu/
 

Soubor ke staženíPenězy EU na nastartování ekonomiky po pandemii koronaviru podpořit investice měst, obcí a krajů

Spolek pro obnovu venkova ČR se připojil k iniciativě ODS, která navrhuje, aby vláda z peněz poskytnutých EU pro tyto účely (na ČR připadá asi 33 miliard korun) vyčlenila zhruba 2/3 z této částky pro města a obce. Zbývající prostředky by byly určeny pro kraje s možností okamžitého použití části z nich pro zkontrolované a připravené dopravní projekty silnic II. a III. třídy, na které se v rámci dosavadních rozpočtů nedostalo.
 

ČlánekSchůze SPOV 5. května zrušena

S ohledem na nouzový stav spojený s epidemií koronaviru byla zrušena pravidelná schůze SPOV ČR 5. května 2020 v Senátu se zaměřením na „Odpady a energie“. Spolek zatím počítá s tím, že od června se už bude dařit plánované akce realizovat.
 

Soubor ke staženíVýroční zpráva Spolku pro obnovu venkova ČR za rok 2019

Ke stažení výroční zpráva, připravená pro letošní valnou hromadu SPOV ČR, která bude s ohledem na koronavirovou pandemii mimořádně projednána se členy spolku per rollam. Pokyny k projednání zprávy a dalších dokumentů valné hromady obdrží členové od předsedů krajských organizací SPOV, popř. výkonné tajemnice SPOV ČR, elektronickou poštou. Termín pro vrácení oběžníku "Valná hromada - duben 2020" je 20. dubna 2020.
 

Změny pro otevření obchodů. Vláda oznámila nová nařízení

Příští týden budou otevřeny další obchody, jejich seznam doladí ministerstva průmyslu a zdravotnictví během Velikonoc. Pracovní tým nebude navrhovat uvolňování opatření podle oborů, ale podle velikosti ploch obchodů s přihlédnutím k tomu, do jaké míry se podaří eliminovat shlukování osob v provozovnách. Odkaz na www.seznam.cz.
 

ČlánekSpolek pro obnovu venkova: Vyzýváme vládu k otevření všech malých obchodů

Vláda na svém zasedání uvolnila režim pro několik vybraných typů obchodů a provozoven. Spolek pro obnovu venkova tento krok považuje za pozitivní, ale požaduje uvolnění i pro ostatní malé provozovny s prodejní plochou do 150 m2.

"Nevidíme žádnou logiku v rozhodnutí vlády vybrat některé obchody, těm umožnit otevření, ale jiným otevření zakázat. Jestliže je možné nakupovat ve velkých supermarketech nebo hobby marketech, mělo by být možné nakoupit i v ostatních provozovnách. Parametrem nemá být druh prodávaného zboží, ale míra zdravotního rizika, které daná provozovna představuje," uvádí předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová (ODS).
 

Soubor ke staženíRozhodnutí vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku 2020

Vyhlašovatelé soutěže - Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství - po projednání se spoluvyhlašovateli soutěže 1. dubna 2020 rozhodli o zrušení aktuálně vyhlášeného ročníku soutěže Vesnice roku 2020 v Programu obnovy venkova z důvodu výskytu a šíření koronaviru.

Předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová k tomu uvedla: "Soutěž Vesnice roku je podle mého názoru náš nejviditelnější projekt, alespoň směrem k široké veřejnosti. Již čtvrtstoletí je jednou z hlavních činností práce Spolku a rozhodně přispívá ke zviditelnění našich obcí a práce starostů, zastupitelů a občanů samotných. Chtěla bych proto poděkovat všem, kdo se této náročné akce účastní a pomáhá ji rozvíjet. Velice si vážím aktivit starostů a občanů, kteří se v této vážné době dobrovolně ujali šití ochranných roušek, pomoci seniorům a dalších aktivit na pomoc zdravotníkům a všem v přední linii. Těšíme se na příští rok, kdy 26. ročník opět ukáže, jak se náš venkov mění k lepšímu."
 

ČlánekWebinář na téma obnovy lesů 30. března od 13 hodin

Stručně – jde o online setkání a diskusi na webu na pozvání Ing. Mgr. Marka Hartycha z MAS Český sever (tel. 608 544 025, email: hartych@masceskysever.cz), vedoucího Pracovní skupiny ENVIRO Národní sítě MAS ČR, a RNDr. Jany Dlouhé, Ph.D., z Centra pro otázky životního prostředí UK s Janem Skalíkem, expertem Hnutí duha. Odkaz na virtuální prostor je zde: https://meet.google.com/dmv-jjfy-rpt.

 

Tématem je obnova lesa, k dispozici prezentace, ke které můžete klást předem dotazy zde, informační listy a videa. Vše je uloženo ve složce  www.bit.ly/obnova-lesu, jejíž obsah je podrobněji popsán v textovém dokumentu pod odkazem www.bit.ly/obnovalesu. Po skončení webináře vám budou nabídnuty další materiály, včetně jednoduché, ale názorné online hry "Výprava do budoucnosti našich lesů".
 

Soubor ke staženíZahájení výstavy Má vlast cestami proměn přesunuto na sobotu 20. června 2020

Ke stažení aktuální program slavnosti a zahájení výstavy na Vyšehradě. Více informací na: kolmanova@aefcz.eu.
 

Soubor ke staženíRozdělení ochranného materiálu v souvislosti s koronavirem prostřednictvím krajů

Dopisem ze dne 24. března 2020 vyjádřili předsedové SMS ČR a SPOV ČR Stanislav Polčák a Veronika Vrecionová 1. místopředsedovi Asociace krajů MUDr. Jiřímu Běhounkovi důvěru, že kraje budou spravedlivě rozhodovat o rozdělení ochranného materiálu, zvláště pro ty, kteří jsou v první linii – pro zdravotníky a lékaře v nemocnicích, ambulantní lékaře, záchranáře, lékárníky, profesionální, ale i dobrovolné hasiče, policii a další, kteří každý den zajišťují nezbytné potřeby našich obyvatel. Ujistili ho, že starostové a starostky, sdružení v SMS a SPOV, jsou schopni i nadále zajišťovat dostatečné množství ušitých textilních roušek pro občany ve své obci.


Šijeme roušky v Hvožďanech                         Šijeme roušky v Bělotíně

Pošlete také svou fotografii z pomoci na adresu: spov.veronika@seznam.cz.
Dáme ji na facebook Spolku pro obnovu venkova ČR!