SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíVesnicí roku 2016 je valašská obec Kašava ze Zlínského kraje

Na druhém místě se umístila obec Prysk z Libereckého kraje, na třetím obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Cenu veřejnosti získala obec Velké Hoštice z Moravskoslezského kraje a Koláčovou cenu obec Sebranice z Pardubického kraje. Více se dozvíte z osmého čísla Zpravodaje venkova.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 8/2016

V 8. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- Vesnicí roku 2016 je valašská Kašava. Obec ze Zlínského kraje vyhrála již popáté
- Projekt Pošta Partner se mění na základě dohody České pošty s organizacemi hájícími města a obce
- Program Národní konference Venkov 2016 – Litoměřice 20. – 21. října
- Večer venkova na Zemi Živitelce nabídl i „ochutnávku“ regionů
- Díky anketě jsme vytvořili zásobník námětů, říká Dušan Lederer, starosta Větřkovic a předseda moravskoslezského SPOV
- Přehled aktivit NS MAS kvůli vleklému zpoždění hodnocení strategií CLLD
- Nový projekt SMO: Centra společných služeb (CSS): Obce chtějí společně nejvíc řešit dotace
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_8-2016
 

ČlánekPrezentace ze semináře "Tvorba kvalitní zeleně v sídle a v krajině – závazek pro příští generace"

Ke stažení prezentace ze semináře SPOV ČR a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, který se uskutečnil 29. srpna v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.
 

Soubor ke stažení5. října: Konference "Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců" v PS Parlamentu ČR

Ke stažení předběžný program konference, kterou pořádá Platforma pro sociální bydlení, z. s. ve spolupráci s EAPN ČR a se záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Přihlášky na http://www.eapncr.org/aktuality/konference-o-socialnim-bydleni.
 

Soubor ke staženíDen malých obcí 3. 11.2016 v Prostějově a 8.11.2016 v Praze

Ke stažení pozvánka. Více na www.denmalychobci.cz.
 

ČlánekPrezentace ze semináře "Podpora rozvoje venkova" 26. srpna 2016

Ke stažení prezentace ze semináře Spolku pro obnovu venkova a MMR ČR na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Obsahují základní informace o dotacích poskytovaných MMR a MZe, o sociálním zemědělství, soutěži Vesnice roku 2016 a pozvánku na Národní konferenci venkov 2016 20.-21. října 2016 v Litoměřicích.
 

Soubor ke stažení20. září v Parlamentu seminář "Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky"

Ke stažení pozvánka na seminář Národního centra pro rodinu a Asociace center pro rodinu, který se uskuteční pod záštitou poslankyň Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Pavly Golasowské, Jitky Chalánkové a Niny Novákové v úterý 20. 9. 2016 od 10 do 15 hodin v místnosti č. 48 Poslanecké sněmovny (vstup z Malostranského náměstí). Vložné se nevybírá, je ale nutné se přihlásit zde.
 

Soubor ke stažení26. srpna České Budějovice: seminář "Podpora rozvoje venkova"

Ke stažení pozvánka na tradiční seminář, který pořádají Spolek pro obnovu venkova ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s dalšími partnery. Seminář se koná v pátek 26. 8. 2016 od 9:30 hodin na výstavišti v Českých Budějovicích, pavilon Z, 1. patro. Dále připomínáme seminář Spolku pro obnovu venkova a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu: "Tvorba kvalitní zeleně v sídle a v krajině - závazek pro příští generace", který se uskuteční v pondělí 29. 8. 2016 od 10 hodin také v pavilonu Z.

 

Soubor ke staženíVolební valná hromada SPOV Středočeského kraje

Ke stažení pozvánka na valnou hromadu SPOV Středočeského kraje, která se uskuteční 13. září 2016 ve 14 hodin v budově Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze.
 

Výsledky soutěže "Obec přátelská rodině 2015"

Vítězi jednotlivých velikostních kategoriích 8. ročníku této soutěže se staly: Městys Dub a obec Věžnice (I. kategorie), Nové Hrady (II. kategorie), Chrast (III. kategorie), Valašské Meziříčí (IV. kategorie) a Praha 8 (V. kategorie). Vyhlašovatelem soutěže je Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí.
 

13. srpna: Do Prahy na Den pro rodinu!

V sobotu 13. srpna 2016 se od 14 hodin v Praze koná den speciálně určený rodinám, které jsou založeny na manželství muže a ženy a vychovávají děti. Organizátory jsou Výbor na obranu rodičovských práv a Mladí křesťanští demokraté. Je připraven bohatý program pro děti i dospělé.
 

Soubor ke staženíZasaďte se o umístění výstavy Má vlast cestami proměn ve vaší obci

Ke stažení nabídka výstavy o příznivých proměnách opomíjených míst a objektů v naší krajině. Původní výstava Vyšehradu je rozdělena na několik kolekcí, které v současné době putují v rámci měst a obcí jednotlivých krajů. V každém kraji je však stále několik volných termínů, kdy je možné výstavu uspořádat. Na obsazenost jednotlivých termínů pro všechny kolekce se můžete podívat na http://www.cestamipromen.cz/putovani. Další informace na info@aefcz.eu, popř. telefonicky (Mgr. Anna Pavlíková Kutějová - tel. 602307150).
 

Soubor ke staženíNárodní konference VENKOV 2016 se uskuteční 20.-21. října

Rezervujte si výše uvedený termín na konferenci v Litoměřicích. Díky podpoře Ministerstva zemědělství se výrazně sníží vložné, takže se bude moci účastnit každý, kdo žije na venkově nebo ho problematika jeho obnovy a rozvoje zajímá. V pátek 29. 7. 2016 se uskuteční v Litoměřicích setkání předsedy SPOV ČR Eduarda Kavaly s partnery – Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Národní sítí MAS ČR, Asociací soukromých zemědělců – a Ministerstvem zemědělství nad první představou o programu konference, která by letos měla navázat na Evropský venkovský parlament 2015 v hornorakouském Schärdingu.

 

Článek23. září: Noc sokoloven

Po noci s Andersenem (knihovny), noci kostelů a noci památek se vloni poprvé uskutečnila Noc sokoloven. Předseda Kavala vyzývá obce - členy SPOV ČR, aby se letos připojily.
 

ČlánekÚřad vlády umožnil veřejně připomínkovat dokument Česká republika 2030

Připomínky je možno do 26. srpna 2016 vložit do elektronické aplikace, kterou naleznete na stránkách Databáze strategií: www.databaze-strategie.cz/CR2030-pripominkovani. Na této stránce najdete také další instrukce, jak při připomínkování postupovat. V on-line prostředí můžete přidávat své připomínky k analytické i návrhové části strategie. Současný text je možno stáhnout zde.