SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekPrezentace ze semináře "Podpora rozvoje venkova" 26. srpna 2016

Ke stažení prezentace ze semináře Spolku pro obnovu venkova a MMR ČR na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Obsahují základní informace o dotacích poskytovaných MMR a MZe, o sociálním zemědělství, soutěži Vesnice roku 2016 a pozvánku na Národní konferenci venkov 2016 20.-21. října 2016 v Litoměřicích.
 

Soubor ke stažení20. září v Parlamentu seminář "Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky"

Ke stažení pozvánka na seminář Národního centra pro rodinu a Asociace center pro rodinu, který se uskuteční pod záštitou poslankyň Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Pavly Golasowské, Jitky Chalánkové a Niny Novákové v úterý 20. 9. 2016 od 10 do 15 hodin v místnosti č. 48 Poslanecké sněmovny (vstup z Malostranského náměstí). Vložné se nevybírá, je ale nutné se přihlásit zde.
 

Soubor ke stažení26. srpna České Budějovice: seminář "Podpora rozvoje venkova"

Ke stažení pozvánka na tradiční seminář, který pořádají Spolek pro obnovu venkova ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s dalšími partnery. Seminář se koná v pátek 26. 8. 2016 od 9:30 hodin na výstavišti v Českých Budějovicích, pavilon Z, 1. patro. Dále připomínáme seminář Spolku pro obnovu venkova a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu: "Tvorba kvalitní zeleně v sídle a v krajině - závazek pro příští generace", který se uskuteční v pondělí 29. 8. 2016 od 10 hodin také v pavilonu Z.

 

Soubor ke staženíVolební valná hromada SPOV Středočeského kraje

Ke stažení pozvánka na valnou hromadu SPOV Středočeského kraje, která se uskuteční 13. září 2016 ve 14 hodin v budově Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze.
 

Výsledky soutěže "Obec přátelská rodině 2015"

Vítězi jednotlivých velikostních kategoriích 8. ročníku této soutěže se staly: Městys Dub a obec Věžnice (I. kategorie), Nové Hrady (II. kategorie), Chrast (III. kategorie), Valašské Meziříčí (IV. kategorie) a Praha 8 (V. kategorie). Vyhlašovatelem soutěže je Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí.
 

13. srpna: Do Prahy na Den pro rodinu!

V sobotu 13. srpna 2016 se od 14 hodin v Praze koná den speciálně určený rodinám, které jsou založeny na manželství muže a ženy a vychovávají děti. Organizátory jsou Výbor na obranu rodičovských práv a Mladí křesťanští demokraté. Je připraven bohatý program pro děti i dospělé.
 

Soubor ke staženíZasaďte se o umístění výstavy Má vlast cestami proměn ve vaší obci

Ke stažení nabídka výstavy o příznivých proměnách opomíjených míst a objektů v naší krajině. Původní výstava Vyšehradu je rozdělena na několik kolekcí, které v současné době putují v rámci měst a obcí jednotlivých krajů. V každém kraji je však stále několik volných termínů, kdy je možné výstavu uspořádat. Na obsazenost jednotlivých termínů pro všechny kolekce se můžete podívat na http://www.cestamipromen.cz/putovani. Další informace na info@aefcz.eu, popř. telefonicky (Mgr. Anna Pavlíková Kutějová - tel. 602307150).
 

Soubor ke staženíNárodní konference VENKOV 2016 se uskuteční 20.-21. října

Rezervujte si výše uvedený termín na konferenci v Litoměřicích. Díky podpoře Ministerstva zemědělství se výrazně sníží vložné, takže se bude moci účastnit každý, kdo žije na venkově nebo ho problematika jeho obnovy a rozvoje zajímá. V pátek 29. 7. 2016 se uskuteční v Litoměřicích setkání předsedy SPOV ČR Eduarda Kavaly s partnery – Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Národní sítí MAS ČR, Asociací soukromých zemědělců – a Ministerstvem zemědělství nad první představou o programu konference, která by letos měla navázat na Evropský venkovský parlament 2015 v hornorakouském Schärdingu.

 

Článek23. září: Noc sokoloven

Po noci s Andersenem (knihovny), noci kostelů a noci památek se vloni poprvé uskutečnila Noc sokoloven. Předseda Kavala vyzývá obce - členy SPOV ČR, aby se letos připojily.
 

ČlánekÚřad vlády umožnil veřejně připomínkovat dokument Česká republika 2030

Připomínky je možno do 26. srpna 2016 vložit do elektronické aplikace, kterou naleznete na stránkách Databáze strategií: www.databaze-strategie.cz/CR2030-pripominkovani. Na této stránce najdete také další instrukce, jak při připomínkování postupovat. V on-line prostředí můžete přidávat své připomínky k analytické i návrhové části strategie. Současný text je možno stáhnout zde.
 

Soubor ke stažení29. srpna seminář "Tvorba kvalitní zeleně v sídle a v krajině – závazek pro příští generace"

od 10 hodin v pavilonu Z, 1. patro, v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Seminář s finanční podporou z programu MMR ČR připravil Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu. 

 

Článek26. července: Petice za dobrý zákon o NP Šumava v Senátu

V 10 hodin se v Zaháňském salonku uskuteční veřejné slyšení k petici, požadující ochranu divoké přírody na alespoň polovině rozlohy Národního parku Šumava. Petici podpořilo téměř 60 tisíc petentů včetně řady osobností veřejného života. V návaznosti na to se v hlavním sále Senátu ve 13 hodin uskuteční veřejně přístupný brífink.
 

Ochrana půdy v poradně Frank Bold

Přečtěte si jaké hlavní změny přinesla poslední novela zákona o ochraně půdního fondu, účinná od 28. 6. 2016 na www.frankbold.org. Konsorcium Frank Bond je sdružení právnických osob založené v roce 2013. Jeho členy jsou spolek Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis), Frank Bold Advokáti, s.r.o. (dříve advokátní kancelář Šikola & Partneři), společnost která investuje své zisky do společensky prospěšných cílů obou členských spolků, a spolek Frank Bold Kids (dříve občanské sdružení Epsík – zakladatel Lesní mateřské školky Sýkorka v Brně), orientující se na systematickou práci s dětmi, rodiči a vzdělávání.
 

Neúspěch volného pohybu osob

Ačkoliv pohyby národů představují trvalou součást lidských dějin, relativně nekrvavě probíhaly pouze v případě, že se národy stěhovaly na řídce osídlená či rozvíjející se území. Klasickým případem byla emigrace z Evropy do Nového světa v devatenáctém století. Jaké výzvy kladou před mezinárodní společenství současné migrační toky, nad tím se ve svém komentáři zamýšlí ekonom Robert Skidelsky (odkaz převzat ze stránek www.euractiv.cz).
 

Soubor ke stažení23. července: Slavnostní vyhodnocení Soutěže Vesnice roku 2016 ve Středočeském kraji

Ke stažení pozvánka na vyhodnocení, které začíná ve 12:30 hodin v kulturně-společenském centru - statku č. p. 10 ve vítězné středočeské obci Úholičky.