SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekCivilizace na rozcestí: Přirozená rodina jako záštita svobody a lidských hodnot

To je téma X. Světového kongresu rodin, který se s podtitulem "Gruzie je rodina" uskuteční ve dnech 15. - 18. května v Tbilisi. Jedním ze sponzorů kongresu, které se konají každoročně (v minulém roce byl v USA), je CitizenGO.
 

ČlánekPočátky česko-rakouské spolupráce očima Jan Krumla

Přinášíme překlad článku Ing. Jana Krumla, bývalého předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR a spoluzakladatele českého Programu obnovy vesnice, v posledním čísle dolnorakouského magazínu pro obnovu vesnic a měst (Dorf- und Stadterneuerung) "Žít ve městě a na venkově". Fotografie z počátků spolupráce s Dolním Rakouskem najdete zde. Informace o současné obnově vesnice a malých měst v této rakouské spolkové zemi najdete na www.dorf-stadterneuerung.at.

 

Soubor ke staženíJednání o poštách na venkově

9. 5. 2016 proběhlo v Praze jednání organizací hájících venkovské samosprávy (SMO ČR, SPOV ČR a SMS ČR) se zástupci České pošty. Spolek se dlouhodobě snaží vyjednat s Českou poštou možnost zpětného chodu, tj. znovuotevření kamenné pobočky v místě, kde projekt Partner selže. Ke stažení tisková zpráva s výsledkem jednání.

 

Soubor ke stažení26. května Tvarožná Lhota: Setkání škol obnovy venkova a dalších zájemců, tentokráte v Jihomoravském kraji

Ke stažení pozvánka na tradiční setkání, přístupné nejen vzdělávacím institucím, ale všem příznivcům venkova, připravené obcí Tvarožná Lhota, Spolkem obnovy venkova ČR a MAS Strážnicko pod názvem "Adaptace obce na klimatické změny a podpora zdravého životního stylu v obcích".
 

Zeman vetoval novelu školského zákona

Odkaz na dopis pana prezidenta předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 4. května 2016, který se opírá o negativní stanoviska Svazu měst a obcí České republiky (týkající se mateřských škol) a rad všech krajů k tzv. inkluzi.

Při hlasování o prezidentském vetu není možné zákon jakýmkoliv způsobem upravovat. K přehlasování prezidentského veta je třeba 101 hlasů, jinak musí procedura schvalování začít znovu. To by mělo podle Zemana umožnit, "aby po širší diskusi byl školský zákon upraven tak, že bude zajišťovat rozvoj vzdělání takovým způsobem, jenž bude založen na reálných základech".

 

Soubor ke stažení19. května: Krajina - věc veřejná = naše zodpovědnost

Ke stažení pozvánka na seminář, který proběhne ve čtvrtek 19. května 2016 v prostorách Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Zájemce prosíme o potvrzení účasti na petr.petrik@ibot.cas.cz.
 

Příspěvky ze semináře pro mladé začínající zemědělce v Brně

Odkaz na příspěvky ze semináře "Program rozvoje venkova 2014-2020 pro mladé začínající zemědělce", který se uskutečnil 5. dubna 2016 na Výstavišti v Brně.

 

18. května v Lysé nad Labem: PRV pro myslivce a lesníky

Odkaz na www.eAGRI.cz, kde v sekci Venkov najdete pozvánku na seminář "Program rozvoje venkova 2014-2020 pro myslivce a lesníky", který se bude konat v rámci výstavy NATURA VIVA 2016 18. 5. 2016 od 11:30 – 17:30 hod. v zasedací místnosti pavilonu C na výstavišti v Lysé nad Labem.

 

Soubor ke staženíII. ročník Krojovaných slavností 7. května v Praze

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova připravila na sobotu 7. 5. 2015 od 10 do 18 hodin pestrou přehlídku národopisných souborů ve Valdštejnské zahradě Senátu. Přijďte se potěšit!

 

ČlánekVydáváte zpravodaj? Přihlaste se do 20. května do soutěže!

O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2015, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete zabojovat v celostátní soutěži, kterou již po páté vyhlásila Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přihlásit se můžete nejpozději do 20. května 2016 (viz bod 5 níže). Více na www.unives.upol.cz.
 

ČlánekANO ochraně dětí - NE svévolnému odebírání dětí podle norského státu!

Připojte se k petici, zveřejněné na německé verzi webu CitizenGO. K podpoře petice se postupně uskutečňuje na 100 demonstrací v evropských zemích. Český překlad petice najdete v tomto článku. Z německy mluvících zemích se bude v sobotu 16. dubna 2016 demonstrovat ve Vídni, Grazu, Berlíně, Norimberku a Ženevě. Petice pak bude předána prostřednictvím norských velvyslanectví ve Vídni, Berlíně a Bernu norské vládě. Podobně tomu je i v dalších evropských zemích. Jedna z prvních demonstrací se uskutečnila v Praze 16. ledna. Více o CitizenGO v angličtině (s možností výběru další jazykové mutace) najdete zde.
 

Soubor ke staženíSmlouva o partnerství a spolupráci se Svazem českých a moravských spotřebních družstev

 

5. dubna 2016 byla předsedou SČMSD Ing. Pavlem Březinou, jeho místopředsedou Ing. Ladislavem Kravákem a předsedou SPOV ČR Mgr. Eduardem Kavalou podepsána Smlouva o partnerství a spolupráci, podle níž budou společně prosazovat modernizaci a rozvoj venkova v oblasti obchodní obslužnosti a struktury služeb a také změnu rozpočtového určení daní ve prospěch obcí, zejména do 2 tisíc obyvatel, k vytvoření finančních zdrojů pro zlepšení infrastruktury venkova.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 4/2016

V 4. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- Tři organizace samospráv požadují významné posílení rozpočtů obcí. Debyrokratizací země
- Přihlaste se do Vesnice roku 2016
- Naší velkou výhodou je 100 milionů z POV, to jiné kraje nemají, říká Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl a předseda SPOV Jihočeského kraje
- Valná hromada NS MAS: Musíme být aktivnější v podávání žádostí o podporu strategií regionů
- Recept na budoucnost rozvoje měst přinesla Pražská deklarace schválená během Evropského Habitatu
- Obce: Do regionů by mělo jít víc peněz na cestovní ruch z národních zdrojů
- Agrární spolky: Dotace z PRV stále neslouží primárnímu účelu. Více se podporuje průmyslové zemědělství
- Počet rozpracovaných pozemkových úprav se zvýšil téměř o 320 %
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_4-2016
 

ČlánekFotografická soutěž v rámci Evropské obnovy vesnice

V rámci projektu "European Rural Benefits and Innovations 2020" podporovaného Evropskou unií realizuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice také fotografickou soutěž a soutěž videoklipů. 15 nominovaných fotografií si můžete prohlédnout zde.