SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekEkonomika: Jak přežít a uspět v novém světě?

Níže najdete odkaz na tiskovou zprávu ze stejnojmenné konference Nadace ZET 19. května 2016 na Vysoké škole obchodní v Praze, včetně prezentace přednášejících, které doporučujeme k laskavé pozornosti.
 

ČlánekMá vlast cestami proměn 2016 na pražském Vyšehradě

Již poosmé se konala 21. května 2016 v Praze na Vyšehradě přehlídka tvořivosti a úspěchů obcí, měst a krajů ČR a některých státních i nestátních subjektů ke zvelebení prostředí, společenského a kulturního života jejich občanských komunit, spojená s výstavou realizovaných stavebních, rekonstrukčních či zkrášlovacích akcí, s bohatým kulturním programem a setkáním osobností.

 

Soubor ke stažení8. června 2016: Poroučíme větru, dešti a společnosti?

Ke stažení pozvánka na diskusi s historiky environmentálních a sociálních dějin (s komentáři V. Špidly a B. Moldana) , která se uskuteční ve středu 8. 6. 2016 na Filozofické fakultě UK v Praze, nám. Jana Palacha 2. Přihlášky do pondělí 6. června 2016 zde.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 5/2016

V 5. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- 165 MAS podalo do konce března na MMR rozvojovou strategii CLLD/LEADER
- Odborníci na pozvání SPOV v Senátu debatovali o erozi půdy: Auto z půjčovny nikdo nemyje
- Snažíme se iniciovat aktivity pro periferní oblasti kraje, říká Radan Večerka, ze SPOV Karlovarského kraje
- Výbor NS MAS řešil rozdílný přístup MŠMT k MAPům vzdělávání
- NS MAS uzavřela memorandum o spolupráci s Fórem cestovního ruchu
- Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve sbírce
- Obce získají z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 více než 360 milionů
- Žadatelé podali již přes 360 projektů do IROP. Na sociální podniky a památky
- Na zlepšení ovzduší nových 2,7 miliardy z OPŽP. Zájem dvojnásobně překonal alokaci
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_5-2016
 

ČlánekSenát v úterý 7. června 2016 v 9 hodin: Seminář "Rodina dnes"

Spolek pro obnovu venkova ČR připravil společně se senátorem Jiřím Čunkem a poslankyní Ninou Novákovou k 5. výročí vzniku Programu obnovy rodiny SPOV ČR výše uvedený seminář v Jednacím sále Senátu v Praze s dále uvedeným programem. Zváni jsou nejen členové Spolku, ale i všichni příznivci tradiční rodiny!

 

ČlánekCivilizace na rozcestí: Přirozená rodina jako záštita svobody a lidských hodnot

To je téma X. Světového kongresu rodin, který se s podtitulem "Gruzie je rodina" uskuteční ve dnech 15. - 18. května v Tbilisi. Jedním ze sponzorů kongresu, které se konají každoročně (v minulém roce byl v USA), je CitizenGO.
 

ČlánekPočátky česko-rakouské spolupráce očima Jan Krumla

Přinášíme překlad článku Ing. Jana Krumla, bývalého předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR a spoluzakladatele českého Programu obnovy vesnice, v posledním čísle dolnorakouského magazínu pro obnovu vesnic a měst (Dorf- und Stadterneuerung) "Žít ve městě a na venkově". Fotografie z počátků spolupráce s Dolním Rakouskem najdete zde. Informace o současné obnově vesnice a malých měst v této rakouské spolkové zemi najdete na www.dorf-stadterneuerung.at.

 

Soubor ke staženíJednání o poštách na venkově

9. 5. 2016 proběhlo v Praze jednání organizací hájících venkovské samosprávy (SMO ČR, SPOV ČR a SMS ČR) se zástupci České pošty. Spolek se dlouhodobě snaží vyjednat s Českou poštou možnost zpětného chodu, tj. znovuotevření kamenné pobočky v místě, kde projekt Partner selže. Ke stažení tisková zpráva s výsledkem jednání.

 

Soubor ke stažení26. května Tvarožná Lhota: Setkání škol obnovy venkova a dalších zájemců, tentokráte v Jihomoravském kraji

Ke stažení pozvánka na tradiční setkání, přístupné nejen vzdělávacím institucím, ale všem příznivcům venkova, připravené obcí Tvarožná Lhota, Spolkem obnovy venkova ČR a MAS Strážnicko pod názvem "Adaptace obce na klimatické změny a podpora zdravého životního stylu v obcích".
 

Zeman vetoval novelu školského zákona

Odkaz na dopis pana prezidenta předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 4. května 2016, který se opírá o negativní stanoviska Svazu měst a obcí České republiky (týkající se mateřských škol) a rad všech krajů k tzv. inkluzi.

Při hlasování o prezidentském vetu není možné zákon jakýmkoliv způsobem upravovat. K přehlasování prezidentského veta je třeba 101 hlasů, jinak musí procedura schvalování začít znovu. To by mělo podle Zemana umožnit, "aby po širší diskusi byl školský zákon upraven tak, že bude zajišťovat rozvoj vzdělání takovým způsobem, jenž bude založen na reálných základech".

 

Soubor ke stažení19. května: Krajina - věc veřejná = naše zodpovědnost

Ke stažení pozvánka na seminář, který proběhne ve čtvrtek 19. května 2016 v prostorách Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Zájemce prosíme o potvrzení účasti na petr.petrik@ibot.cas.cz.
 

Příspěvky ze semináře pro mladé začínající zemědělce v Brně

Odkaz na příspěvky ze semináře "Program rozvoje venkova 2014-2020 pro mladé začínající zemědělce", který se uskutečnil 5. dubna 2016 na Výstavišti v Brně.

 

18. května v Lysé nad Labem: PRV pro myslivce a lesníky

Odkaz na www.eAGRI.cz, kde v sekci Venkov najdete pozvánku na seminář "Program rozvoje venkova 2014-2020 pro myslivce a lesníky", který se bude konat v rámci výstavy NATURA VIVA 2016 18. 5. 2016 od 11:30 – 17:30 hod. v zasedací místnosti pavilonu C na výstavišti v Lysé nad Labem.

 

Soubor ke staženíII. ročník Krojovaných slavností 7. května v Praze

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova připravila na sobotu 7. 5. 2015 od 10 do 18 hodin pestrou přehlídku národopisných souborů ve Valdštejnské zahradě Senátu. Přijďte se potěšit!

 

ČlánekVydáváte zpravodaj? Přihlaste se do 20. května do soutěže!

O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2015, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete zabojovat v celostátní soutěži, kterou již po páté vyhlásila Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přihlásit se můžete nejpozději do 20. května 2016 (viz bod 5 níže). Více na www.unives.upol.cz.