SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíManifest evropského venkova 2015

Ke stažení manifest, schválený na druhém setkání venkovských komunit z EU a dalších zemí v hornorakouském Schärdingu 4. – 6. 11. 2015, nazvaném "Evropský venkovský parlament". Obsahuje 30 bodů, týkajících se oživení a rovnoprávného postavení venkova v Evropě. Závěrečnou tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

 

Článek18.-20. listopadu: 2 konference v Havlovicích na téma inovací

v Kulturním domě v Havlovicích se v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov 18. 11. uskuteční konference "Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních technologií", pořádaná Observatoří venkova, z.s. a 19.–20. 11. konference na téma "Inovace a inovační technologie na venkově v Královéhradeckém kraji", pořádaná MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Stačí jediné – zaregistrujte se a přijeďte.
 

Národní konference VENKOV 2015 již 12. – 13. 11. 2015

Odkaz na web konference s přihláškou. Ke stažení z webu Spolku pozvání a program. V pořadí již 7. ročník celorepublikové konference je příležitostí pro setkání zástupců veřejných, neziskových i soukromých organizací působících na celostátní, regionální a místní úrovni i jednotlivců zajímajících se o rozvoj venkova.
 

Modlitba za domov 2015

Přímý přenos ČT2 ze závěrečné části ekumenického setkání - komponovaného pořadu v katolickém kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 28. října 2015. Setkání v souvislosti s oslavami státního svátku každoročně připravuje Ekumenická rada církví v ČR ve spolupráci s Národní síti místních akčních skupin ČR. Setkání letos 27. října v Pražském arcibiskupském paláci záhájila konference MAS na téma "Mít pevnou půdu pod nohama".
 

Soubor ke staženíPodpora realizace polních cest bude možná tam, kde jsou ukončeny pozemkové úpravy

Ke stažení dopis, kterým reagoval Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU MZe, na dopis předsedy SPOV ČR Mgr. Eduarda Kavaly z 3. září 2015.  V dopise zmiňovanou Metodiku pro tvorbu Fichí místními akčním skupinami do Programového rámce PRV najdete zde.
 

Soubor ke stažení9. listopadu: Trvale udržitelné zemědělské hospodaření v aridních oblastech

Ke stažení pozvánka na konferenci, pořádanou MZe, SZIV a Celostátní sítí venkova. Konference se zvláštním zaměřením na suché a polosuché oblasti jižní Moravy se uskuteční v pondělí 9. 11. 2015 od 10 hodin v Lednici.

 

Soubor ke stažení26. října: Seminář o spolupráci s církvemi v Poslanecké sněmovně

Ke stažení pozvánka na seminář poslankyně Ing. Věry Kovářové s úplným názvem "Podpora rozvoje lokální ekonomiky II. Spolupráce samospráv s církvemi", který se uskuteční v pondělí 26. 10. 2015 od 13 hodin v Poslanecké sněmovně.

 

3. čtení novely zákona o RUD proběhlo 23.10. pro obce nepříznivě

Odkaz na stav projednávání novely zákona o rozpočtovém určení daní. Poslanecká sněmovna neschválila pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (ze 156 příhlášených poslanců bylo 74 pro a 21 proti) ani poslanců Vilímce, Stanjury a Beznosky, takže navýšení podílu z DPH se podle znění, schváleného Poslaneckou sněmovnou, má týkat jen krajů. Stenografický záznam najdete zde. Nyní bude novela zákona postoupena Senátu.

 

Soubor ke staženíObce a města nemůže vláda diskriminovat, starostové jdou za poslanci

Ke stažení tisková zpráva Sdružení místních samospráv ČR. Starostové obcí a měst se ohrazují proti vládní novele rozpočtového určení daní, která přidává peníze pouze krajům a na obce a města zapomíná. Chtějí přímo u poslanců podpořit pozměňovací návrhy, které tento diskriminační přístup vlády odstraňují.

 

ČlánekProhlášení SPOV ČR k návrhu vládní novely RUD

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bude pravděpodobně ve středu 21. října 2015 projednávat v závěrečném čtení návrh novely zákona, kterým má být posílen podíl krajů na rozpočtovém určení daní (RUD). Ve hře jsou dva pozměňovací návrhy ve prospěch obcí poslankyně Věry Kovářové, schválený Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který posiluje rozpočty obcí a měst od roku 2016 o cca 2 mld. Kč ročně a poslance Vladislava Vilímce, který navrhuje posílení RUD ve prospěch obcí od roku 2017 cca o 3,5 mld. Kč a od roku 2018 téměř o 6 mld. Kč.

Spolek pro obnovu venkova ČR v dále uvedeném prohlášení oba návrhy podporuje.

 

Soubor ke staženíMísto venkovského parlamentu každoroční konference VENKOV

Ke stažení zápis z neformálního jednání zástupců NS MAS, SMO ČR, SMS ČR, SPOV ČR, České biskupské konference, Zemědělského svazu ČR, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Asociace malých a středních podnikatelů ČR.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 9/2015

V 9. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- Závěr prázdnin patřil tradičně prezentaci venkova na Agrokomplexu a Zemi živitelce
- Vesnici roku 2015 vyhrála obec Krásná. Pospolitost obci vládne, říká starosta Krásné Luboš Pokorný. Reportáž ze slavnostního vyhlašování v Luhačovicích
- SPOV a Zemědělský svaz zahájili novou partnerskou spolupráci
- Výbor NS MAS na Zemi živitelce řešil dohody i systém připomínkování operačních programů
- Příprava jednání Evropského venkovského parlamentu
- Novým předsedou SMS se stal europoslanec Stanislav Polčák
- Projekt Rok v obci vstupuje do finále
- DSO se mohou zapojit do nového projektu SMO Centra společných služeb
 

ČlánekPetice proti adopcím dětí homosexuály

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR sílí odpor proti novele zákona o registrovaném partnerství. Negativní stanovisko poslal poslancům také Spolek pro obnovu venkova ČR. O tom svědčí nejen skutečnost, že se poslanecká novela po řadu měsíců nedostala na pořad jednání, ale i internetová petice, u jejíhož zrodu stojí poslankyně ČSSD Ing. Pavlína Nytrová. Prosíme členy Spolku a sympatizanty jeho Programu obnovy rodiny, aby ji podpořili a upozornili na ni další zastánce tradiční rodiny.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 8/2015

V 8. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí
- Předpokládaná alokace CLLD pro jednotlivé MAS
- Spolek jednal o zaměstnanosti na venkově, práci krajských spolků či výstavě Má vlast
- Výbor NS MAS analyzoval novinky z operačních programů a řešil činnost odborných skupin
- MZe: Výtah z analýzy střednědobých hodnocení Strategických plánů LEADER
- Díky projektu SMS si MAS prohlubují ve svých strategiích spolupráci obcí
- Rodina regionálních značek se rozrůstá. Sdružuje již 1000 produktů z 26 regionů
- MZe rozdělí prvních 5 miliard z eurodotací
- OPŽP odstartoval. Na první ekologické projekty je připraveno 12 miliard
 

Soubor ke stažení12. - 13. listopadu 2015: VENKOV 2013 v Modré a Velehradu

Rezervujte si termín pro tradiční celostátní konferenci – otevřené fórum venkovanů, obcí, svazků obcí, MAS, krajů, zemědělců, podnikatelů na venkově, vládních i nevládních organizací a odborníků, tentokráte ve Zlínském kraji na ústřední téma "Půda".