SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

ČlánekANO ochraně dětí - NE svévolnému odebírání dětí podle norského státu!

Připojte se k petici, zveřejněné na německé verzi webu CitizenGO. K podpoře petice se postupně uskutečňuje na 100 demonstrací v evropských zemích. Český překlad petice najdete v tomto článku. Z německy mluvících zemích se bude v sobotu 16. dubna 2016 demonstrovat ve Vídni, Grazu, Berlíně, Norimberku a Ženevě. Petice pak bude předána prostřednictvím norských velvyslanectví ve Vídni, Berlíně a Bernu norské vládě. Podobně tomu je i v dalších evropských zemích. Jedna z prvních demonstrací se uskutečnila v Praze 16. ledna. Více o CitizenGO v angličtině (s možností výběru další jazykové mutace) najdete zde.
 

Soubor ke staženíSmlouva o partnerství a spolupráci se Svazem českých a moravských spotřebních družstev

 

5. dubna 2016 byla předsedou SČMSD Ing. Pavlem Březinou, jeho místopředsedou Ing. Ladislavem Kravákem a předsedou SPOV ČR Mgr. Eduardem Kavalou podepsána Smlouva o partnerství a spolupráci, podle níž budou společně prosazovat modernizaci a rozvoj venkova v oblasti obchodní obslužnosti a struktury služeb a také změnu rozpočtového určení daní ve prospěch obcí, zejména do 2 tisíc obyvatel, k vytvoření finančních zdrojů pro zlepšení infrastruktury venkova.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 4/2016

V 4. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- Tři organizace samospráv požadují významné posílení rozpočtů obcí. Debyrokratizací země
- Přihlaste se do Vesnice roku 2016
- Naší velkou výhodou je 100 milionů z POV, to jiné kraje nemají, říká Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl a předseda SPOV Jihočeského kraje
- Valná hromada NS MAS: Musíme být aktivnější v podávání žádostí o podporu strategií regionů
- Recept na budoucnost rozvoje měst přinesla Pražská deklarace schválená během Evropského Habitatu
- Obce: Do regionů by mělo jít víc peněz na cestovní ruch z národních zdrojů
- Agrární spolky: Dotace z PRV stále neslouží primárnímu účelu. Více se podporuje průmyslové zemědělství
- Počet rozpracovaných pozemkových úprav se zvýšil téměř o 320 %
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_4-2016
 

ČlánekFotografická soutěž v rámci Evropské obnovy vesnice

V rámci projektu "European Rural Benefits and Innovations 2020" podporovaného Evropskou unií realizuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice také fotografickou soutěž a soutěž videoklipů. 15 nominovaných fotografií si můžete prohlédnout zde.
 

Soubor ke staženíPravidla zapojení MAS do OP Zaměstnanost zveřejněna

Ke stažení nová příručka, která byla 7. dubna 2016 zveřejněna v sekci Aktuality na adrese http://www.esfcr.cz. Příručka podrobněji stanovuje postupy MAS při implementaci vlastních strategií CLLD stanovené v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 a Obecné a Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. Zahrnuje tematické okruhy představující pravidla pro: realizaci strategie CLLD, hodnocení a výběr projektů, komunikaci MAS s ŘO, semináře pro žadatele a příjemce, uchování dokumentů, sankce za porušení povinností MAS a přílohy vztahující se k výzvě MAS a etickému kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru.

 

Soubor ke staženíSpolečné memorandum SMO ČR, SPOV ČR a SMS ČR k RUD podepsáno

Ke stažení text memoranda z 29. března 2015. Memorandum, požadující významné posílení daňových příjmů všech obcí jejich postupným navyšováním v letech 2017-2020 na úkor zeštíhlení ústředních orgánů země, bylo po podpisu předáno ministru financí. 

Soubor ke staženíTermín uzávěrky soutěže "Obec přátelská rodině 2015" prodloužen do 15. dubna 2016

Ke stažení podmínky, více informací na webu MPSV. Cílem soutěže je podpora realizace prorodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření prorodinné atmosféry v české společnosti, především na místní úrovni.

 

Centrem Prahy prošli odpůrci potratů

Přes 4000 odpůrců potratů prošlo v sobotu centrem Prahy podle organizátorů akce Národní pochod pro život. Policie své odhady počtu účastníků nechtěla z taktických důvodů uvádět. Loni bylo v Česku uměle ukončeno téměř 21 000 těhotenství. V závěru pochodu u sochy sv. Václava vystoupili kardinál Dominik Duka a plzeňský biskup František Radkovský. Oba se vymezili proti potratům a poděkovali rodičům dětí. Více na http://pochodprozivot.cz/.

 

Soubor ke stažení2. května v Senátu: Průsečíky generací z pohledu rodinné politiky

Ke stažení pozvánka na XV. mezinárodní konferenci o rodinné politice, pořádané Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu a Národním centrem pro rodinu ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Institutem pro manželství a rodinu ve Vídni. Přihlášky prostřednictvím tohoto formuláře do 20. 4. 2016.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 3/2016

V 3. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- Kdo letos vyhraje titul Vesnice roku? Začíná 22. ročník
- Spolek se v únoru zaměřil na Evropský venkovský parlament. V březnu jednal na Dni malých obcí
- NS MAS řešila na základně vnitřního průzkumu nové stanovy
- MŽP hodlá zvýšit poplatky za vodu a odpady. Podle SMS je to skryté zdanění a povede k růstu chudoby
- Snižme administrativu a řešme nezaměstnanost, zaznělo na setkání SMO
- Neochota k řešení situace farem na horách vyústila v další rozkol v Agrární komoře
- Hrajete? Zpíváte? Tančíte? Pořádáte akce? Přihlaste se do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby!
- Je kohezní politika v ohrožení? Ministryně Šlechtová razila cestu miliardám po roce 2020
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_3-2016

 

Soubor ke stažení14. dubna: Konference "Voda v krajině – naděje pro budoucnost"

Ke stažení pozvánka na konferenci, připravenou Výborem pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Agrární komorou ČR pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Konference se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2016 v 10 hodin ve Zlatém sále Lichtenštejnského paláce, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1. Účast je podmíněna registrací do 11. dubna zde. Více informací julia.tobikova@mzp.cz, tel. 267 122 712.
 

31. března - 1. dubna: Konference Naše společná přítomnost 2016

Odkaz na web 6. ročníku mezinárodní mezioborové konference, zaměřené na úspěšné a neúspěšné zásahy člověka do přírody, jejich historii, současnost a výhledy do budoucna. Konference je určena akademické obci i široké veřejnosti. První den je v češtině a slovenštině, druhý v angličtině, vstup zdarma.

Místo konání: Filozofická fakulta UK v Praze nám. Jana Palacha 2. Registrovat se můžete do 30. března 2016 zde. Ke stažení: pozvánka, program konference a mapa.

 

Ministrům nestačí návrh adopcí homosexuály, vymysleli další

Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) s šéfem resortu spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO) sepsali novelu zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila homosexuálním párům žijícím v tomto svazku adopci dítěte jejich partnera. Návrh by měl nahradit poslanecký návrh, ke kterému se již dříve negativně vyjádřil Spolek pro obnovu venkova ČR. Jeho prvé čtení bylo zařazeno v bodě 81 na současně probíhající 42. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

 

ČlánekByl zahájen 22. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Podpisem podmínek soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova odstartoval již její dvaadvacátý ročník. U podpisu se v úterý 1. března v rámci Dne malých obcí na pražském Smíchově sešli nejvyšší představitelé všech čtyř vyhlašovatelů - ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr zemědělství Marian Jurečka, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.