SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíPravidla zapojení MAS do OP Zaměstnanost zveřejněna

Ke stažení nová příručka, která byla 7. dubna 2016 zveřejněna v sekci Aktuality na adrese http://www.esfcr.cz. Příručka podrobněji stanovuje postupy MAS při implementaci vlastních strategií CLLD stanovené v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 a Obecné a Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. Zahrnuje tematické okruhy představující pravidla pro: realizaci strategie CLLD, hodnocení a výběr projektů, komunikaci MAS s ŘO, semináře pro žadatele a příjemce, uchování dokumentů, sankce za porušení povinností MAS a přílohy vztahující se k výzvě MAS a etickému kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru.

 

Soubor ke staženíSpolečné memorandum SMO ČR, SPOV ČR a SMS ČR k RUD podepsáno

Ke stažení text memoranda z 29. března 2015. Memorandum, požadující významné posílení daňových příjmů všech obcí jejich postupným navyšováním v letech 2017-2020 na úkor zeštíhlení ústředních orgánů země, bylo po podpisu předáno ministru financí. 

Soubor ke staženíTermín uzávěrky soutěže "Obec přátelská rodině 2015" prodloužen do 15. dubna 2016

Ke stažení podmínky, více informací na webu MPSV. Cílem soutěže je podpora realizace prorodinných opatření a aktivit v českých obcích napomáhající k vytváření prorodinné atmosféry v české společnosti, především na místní úrovni.

 

Centrem Prahy prošli odpůrci potratů

Přes 4000 odpůrců potratů prošlo v sobotu centrem Prahy podle organizátorů akce Národní pochod pro život. Policie své odhady počtu účastníků nechtěla z taktických důvodů uvádět. Loni bylo v Česku uměle ukončeno téměř 21 000 těhotenství. V závěru pochodu u sochy sv. Václava vystoupili kardinál Dominik Duka a plzeňský biskup František Radkovský. Oba se vymezili proti potratům a poděkovali rodičům dětí. Více na http://pochodprozivot.cz/.

 

Soubor ke stažení2. května v Senátu: Průsečíky generací z pohledu rodinné politiky

Ke stažení pozvánka na XV. mezinárodní konferenci o rodinné politice, pořádané Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu a Národním centrem pro rodinu ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Institutem pro manželství a rodinu ve Vídni. Přihlášky prostřednictvím tohoto formuláře do 20. 4. 2016.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 3/2016

V 3. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:
- Kdo letos vyhraje titul Vesnice roku? Začíná 22. ročník
- Spolek se v únoru zaměřil na Evropský venkovský parlament. V březnu jednal na Dni malých obcí
- NS MAS řešila na základně vnitřního průzkumu nové stanovy
- MŽP hodlá zvýšit poplatky za vodu a odpady. Podle SMS je to skryté zdanění a povede k růstu chudoby
- Snižme administrativu a řešme nezaměstnanost, zaznělo na setkání SMO
- Neochota k řešení situace farem na horách vyústila v další rozkol v Agrární komoře
- Hrajete? Zpíváte? Tančíte? Pořádáte akce? Přihlaste se do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby!
- Je kohezní politika v ohrožení? Ministryně Šlechtová razila cestu miliardám po roce 2020
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_3-2016

 

Soubor ke stažení14. dubna: Konference "Voda v krajině – naděje pro budoucnost"

Ke stažení pozvánka na konferenci, připravenou Výborem pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Agrární komorou ČR pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Konference se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna 2016 v 10 hodin ve Zlatém sále Lichtenštejnského paláce, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1. Účast je podmíněna registrací do 11. dubna zde. Více informací julia.tobikova@mzp.cz, tel. 267 122 712.
 

31. března - 1. dubna: Konference Naše společná přítomnost 2016

Odkaz na web 6. ročníku mezinárodní mezioborové konference, zaměřené na úspěšné a neúspěšné zásahy člověka do přírody, jejich historii, současnost a výhledy do budoucna. Konference je určena akademické obci i široké veřejnosti. První den je v češtině a slovenštině, druhý v angličtině, vstup zdarma.

Místo konání: Filozofická fakulta UK v Praze nám. Jana Palacha 2. Registrovat se můžete do 30. března 2016 zde. Ke stažení: pozvánka, program konference a mapa.

 

Ministrům nestačí návrh adopcí homosexuály, vymysleli další

Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) s šéfem resortu spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO) sepsali novelu zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila homosexuálním párům žijícím v tomto svazku adopci dítěte jejich partnera. Návrh by měl nahradit poslanecký návrh, ke kterému se již dříve negativně vyjádřil Spolek pro obnovu venkova ČR. Jeho prvé čtení bylo zařazeno v bodě 81 na současně probíhající 42. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

 

ČlánekByl zahájen 22. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Podpisem podmínek soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova odstartoval již její dvaadvacátý ročník. U podpisu se v úterý 1. března v rámci Dne malých obcí na pražském Smíchově sešli nejvyšší představitelé všech čtyř vyhlašovatelů - ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr zemědělství Marian Jurečka, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

 

Soubor ke stažení5. dubna 2016 v Senátu: Seminář "Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje"

Pozvánka na seminář Spolku pro obnovu venkova ČR a Státního pozemkového úřadu, připraveného ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR namísto dubnové schůze Spolku. Najděte v něm podrobný program semináře a lektorů, kteří vystoupí ve třech blocích: 1. pozemkové úpravy, 2. finanční nástroje (dotace MZe a MŽP) a 3. ochrana půdy.
 

Článek17. března: 20 let Vesnice roku v ČR na Evropském Habitatu

Evropský Habitat není jen o životě ve městech. Ve svém programu představí konference seminář zaměřený na bydlení na venkově s názvem "20 let Vesnice roku". Regionální konference OSN proběhne v Kongresovém centru ve dnech 16. - 18. 3. 2016. Během tří dní veřejnosti nabídne 86 přednášek a diskusí zaměřených na bydlení a udržitelný rozvoj.
 

Soubor ke stažení16. dubna: Ukliďme svět, ukliďme Česko

Třetí ročník Ukliďme Česko se uskuteční po celé České republice 16. dubna 2016. Díky spolupráci s Českým svazem ochránců přírody by účast měla dosáhnout až 100 000 dobrovolníků a tím zhruba třikrát přesáhnout počet těch, kteří se do akce zapojili v roce 2015. Podrobnosti zjistíte na webu projektu www.UklidmeCesko.cz. Nepřipojíte se?

 

ČlánekPoslanci schválili novelu školského zákona

Na www.novinky.cz byl zveřejněn článek, podle něhož poslanci ve středu 9. března odsouhlasili novelu školského zákona, která počítá s povinnou maturitou z matematiky, jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy i se zavedením povinného posledního roku v mateřské škole. Pro návrh hlasovalo 96 poslanců. Nereagovali na otevřený dopis Fóra rodičů proti zavedení povinné docházky do MŠ. 
 

Soubor ke stažení17. března připomínáme: Symposion Sítě mateřských center

Symposion "Akademie svobodného a aktivního občanství" se koná jako paralelní akce Evropského Habitatu. Vstup na akci Sítě MC je díky podpoře z grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů zdarma. Zdarma je také mezinárodní konference OSN "Evropský Habitat". Péče o děti včetně doprovodného programu bude v případě zájmu zajištěna. Přihlašování probíhá prostřednictvím online formuláře.