SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke stažení14. - 17. ledna 2016: Regiontour 2016 a křest publikace

Pozvání na prohlídku expozice Spolku pro obnovu venkova ČR na výstavě cestovního ruchu Regiontour 2016 na Brněnském výstavišti a křest publikace Tvář venkova - Venkovské stavby 14. ledna 2015.
 

Soubor ke staženíDohoda o spolupráci Státního pozemkového úřadu a SPOV ČR

3. prosince 2015 byla ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu Ing. Svatavou Maradovou, MBA, a předsedou SPOV ČR Mgr. Eduardem Kavalou podepsána dohoda vztahující se k pozemkovým úpravám a implementaci venkovské regionální politiky.


 

 

Soubor ke staženíSociální zemědělství - koncept dokumentu MZe

Ke stažení koncept dokumentu zpracovaného v rámci Pracovní komise sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství a veřejně projednaný 30. listopadu 2015 na tomto ministerstvu. Prezentaci z veřejného projednání najdete na webu sociálního zemědělství www.socialni-zemedelstvi.cz. Vedle vymezení tohoto pojmu, dokument obsahuje i základní pravidla podpor ze státního rozpočtu a evropských programů. Připomínky k materiálu může poslat Ministerstvu zemědělství kdokoliv do konce prosince 2015 na připomínkovém listu, který si můžete stáhnout zde.

 

Soubor ke stažení14. prosince 2015: Lidská práva a děti v 21. století

Pozvánka na konferenci, pořádanou při příležitosti Světového dne za lidská práva v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 4, místnost 108, v pondělí 14. prosince 2015 od 14 hod. Registrace zde.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 11/2015

V 11. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- Společná výzva SPOV a SMS starostům: Oslovme senátory. Máme šanci prosadit oprávněný podíl obcí z výběru DPH
- Národní konference Venkov 2015: Chránit ornou půdu, hlídat osevní plány a udržet vodu v krajině
- Evropský venkovský parlament ze zástupců 40 zemí schválil v rakouském Shärdingu ambiciózní manifest
- Výbor NS MAS řešil nastavení nového LEADERU
- Přehled prvních 35 standardizovaných MAS
- Komunálním politikem roku je Petr Halada, starosta Kamýka nad Vltavou
- Kalkulačka RUD 2016
Prostorový prohlížeč:http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_11_2015

 

ČlánekOslovte své senátory! Senát bude hlasovat o RUD 2. 12. 2015

Výtah z pozměňovacího návrhu senátorů RNDr. Vystrčila (ODS) a Ing. Linharta (bez politické příslušnosti, zvolen za STAN), schváleného Senátním výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a společná výzva předsedů SMS a SPOV ČR.
 

Soubor ke staženíPoděkování organizátorům konference VENKOV 2016

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR v otevřeném dopise děkuje organizátorům a donátorům konference VENKOV 2015. Již existující tradici Národních konferencí VENKOV převezme v roce 2016 Ústecký kraj.
 

Soubor ke stažení26. listopadu: Budoucnost meziobecní spolupráce a nadmístního strategického plánování v České republice

Pozvánka na stejnojmenný workshop Střediska pro výzkum regionálního rozvoje Západočeské univerzity v Plzni, připraveného ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje v Praze v prostorách této školy v Praze 17 - Řepích, Žalanského 68/54. Přihlášky posílejte do 23.11.2015 na jezekji@kge.zcu.cz.

 

Evropský venkovský parlament 2015

Informace o jednání v Schärdingu na stránkách NS MAS ČR s překladem Manifestu, pořízeného Evropskou LEADER asociací pro rozvoj venkova (European LEADER Association for Rural Development – ELARD).
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV a NS MAS – 10/2015

V 10. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:
- Vláda hází obce přes palubu, z rozpočtového určení daní chce přidat jen krajům. Návrh jde ze sněmovny do Senátu
- Na schůzi SPOV s náměstkyní Letáčkovou o eurofondech a expremiérem Špidlou o udržitelném rozvoji
- Výbor NS MAS řešil plánování nových opatření pro žadatele a místní akční plány vzdělávání
- Evropské fondy „polopatě“ představily říjnové konference SMS
- Díky meziobecní spolupráci by měla vzniknout Společná centra služeb
- Společnost mladých agrárníků: Výměna know-how mezi mladými lidmi na venkově na univerzitě v Brně
- Dalších 6 miliard z OPŽP na kanalizace, ČOV, ovzduší i odpady
- MMR v roce 2016: 375 milionů na obnovu venkova. Na podporu cestovního ruchu připraveno 70 milionů. Na podporu bydlení půl miliardy korun
… o výstupech z Národní konference Venkov 2015 si můžete podrobněji přečíst v příštím vydání
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_10_2015

 

Soubor ke staženíZávěry z Národní konference Venkov 2015

Ke stažení společné prohlášení účastníků Národní konference Venkov 2015, která se konala ve dnech 12. – 13. listopadu 2015 na Velehradě a v Modré ve Zlínském kraji s ústředním tématem "půda". Závěrečná tisková zpráva ke stažení zde. Více na www.konferencevenkov.cz.
 

Soubor ke staženíManifest evropského venkova 2015

Ke stažení manifest, schválený na druhém setkání venkovských komunit z EU a dalších zemí v hornorakouském Schärdingu 4. – 6. 11. 2015, nazvaném "Evropský venkovský parlament". Obsahuje 30 bodů, týkajících se oživení a rovnoprávného postavení venkova v Evropě. Závěrečnou tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

 

Článek18.-20. listopadu: 2 konference v Havlovicích na téma inovací

v Kulturním domě v Havlovicích se v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov 18. 11. uskuteční konference "Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních technologií", pořádaná Observatoří venkova, z.s. a 19.–20. 11. konference na téma "Inovace a inovační technologie na venkově v Královéhradeckém kraji", pořádaná MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Stačí jediné – zaregistrujte se a přijeďte.
 

Národní konference VENKOV 2015 již 12. – 13. 11. 2015

Odkaz na web konference s přihláškou. Ke stažení z webu Spolku pozvání a program. V pořadí již 7. ročník celorepublikové konference je příležitostí pro setkání zástupců veřejných, neziskových i soukromých organizací působících na celostátní, regionální a místní úrovni i jednotlivců zajímajících se o rozvoj venkova.