SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Prezentace z česko-rakouské konference "Mezisektorové partnerství v politice zaměstnanosti"

Odkaz na stránky NS MAS, z nichž si můžete stáhnout prezentace ze semináře v Poslanecké sněmovně 15. prosince 2014 a elektronickou verzi publikace "Rakousko - dobrá praxe za humny".

 

Soubor ke staženíMulti-Level Governance - co je víceúrovňová správa?

Ke stažení prezentace RNDr. Josefa Postráneckého z konference Více-úrovňová správa - zdroj přiměřeného a efektivního vládnutí na Ministerstvu vnitra ČR 8. prosince 2014. Vysvětluje pojem, odlišnosti víceúrovňové správy od "klasické veřejné správy" a evropský kontext (např. Bílá kniha Výboru regionů o víceúrovňové správě věcí veřejných z r. 2009, Zásady partnerství při provádění fondů společného strategického rámce z r. 2012 Listina Víceúrovňové správy v Evropě z r. 2014) včetně vazby na Komunitně vedený místní rozvoj.

 

Prezentace ze semináře na téma Sociální podnikání

Odkaz na stránky NS MAS, z nichž si můžete stáhnout prezentace ze semináře v Háji ve Slezsku – Lhotě 21. října 2014.

 

Soubor ke staženíPříjem žádost o standardizaci MAS do 22. května 2015

Ke stažení Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, schválená vládou 21. května 2014. Příjem žádostí o standardizaci byl zahájen 24. 11. 2014 a bude probíhat do 22. 5. 2015 na SZIF.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova 12_2014

Ve 12 čísle roku 2014 si například můžete přečíst: - Jednání o novém programovém období EU 2014+ gradují: Jak jsou na tom místní akční skupiny? - Spolek bude volit nové předsednictvo na další tři roky - Modlitba za domov: Rodina mi dává kořeny a křídla - MAS se připravují na čtyři typy žádostí ke strategii. Chystají se volby orgánů. Vznikla nová databáze. - Nový Plán odpadového hospodářství ČR je po veřejném projednání - Nový OP Životní prostředí: Žádné spalovny, ale recyklace dál pod evropským průměrem - Pět změn v čerpání evropských fondů pro období 2014-2020 - Ministryně Šlechtová na Žofínském fóru 2014: Chceme, aby si každý mohl napsat žádost o dotaci sám Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_12-2014
 

Soubor ke staženíPředseda SPOV ČR požádal poslance o navýšení podpory památek

Ke stažení dopis předsedy Mgr. Eduarda Kavaly poslancům Parlamentu ČR, kterým je požádal o podporu pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru ke státnímu rozpočtu 2015, navyšujícímu obnovu památek o 400 mil. Kč.
 

Soubor ke staženíZamítněte novelu zákona o registrovaném partnerství,

žádá Spolek pro obnovu venkova ČR dopisem předsedy Mgr. Eduarda Kavaly poslance Parlamentu ČR. Poslanecká novela má umožnit osvojení dítěte, které ve stejnopohlavní "rodině" žije, partnerem jeho rodiče a v zákonech o matrikách a o sociálně právní ochraně dětí postavit homosexuální partnery na roveň manželů. Představuje tak velmi nebezpečný průlom do českého rodinného práva ve vztahu k manželství a rodičovství a jeho biologické podstatě při ztrátě přirozených vzorů otce a matky.

 

ČlánekProsincová valná hromada odvolána

Předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala 2. prosince 2014 ráno rozhodl z důvodů problémů s vlaky a počasím (vlaky do Prahy nejezdí a silnice jsou zledovatělé a místy nesjízdné) o zrušení valné hromady SPOV ČR. Náhradní valná hromada se uskuteční v úterý 6. ledna 2015 v 9:30 hod. na Ministerstvu zemědělství.
 

Soubor ke stažení15. 12. 2014 Konference "Mezisektorové partnerství v politice zaměstnanosti" v 10 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Konferenci připravilo Krajské sdružení MAS Olomouckého kraje ve spolupráci s rakouskými partnery v rámci projektu Místní partnerství zaměstnanosti. Vložné se nevybírá, registrace na ksmasok@gmail.com. Další informace: Karel Hošek, tajemník KS MAS Olomouckého kraje, tel. 777 952 988.
 

Obcím chybí dotace - Program obnovy venkova v České televizi

ČT 24 během 21. prosince 2014 vysílala několik vstupů, zaměřených na financování a realizaci Programu obnovy venkova v krajích. Odkaz na videozáznam pražského pořadu "Události v regionech", který poukázal na rozdílné přístupy jednotlivých krajů.

 

Česká pošta chce v roce 2015 převést 200 poboček na franšízy

Během několika let by měly partnerské pošty v síti čítající více než 3200 míst převládnout. Odkaz na článek na webu Novinky.cz.

 

Soubor ke staženíLiberec 8. prosince: Energeticky soběstačné obce a regiony

Jak využít místní zdroje v situaci měnícího se klimatu? Jak snížit škody pomocí dobrého plánování a znalosti místních podmínek? Jak využít místní energetické zdroje a ponechat příjmy v regionu? Jak to vše financovat z nových operačních programů?
Pozvánka na seminář
Ekologického institutu Veronica a CEE Bankwatch, určený pro obce, MAS, nevládní organizace i aktivní občany, kteří mají zájem na rozvíjení místní energetické soběstačnosti a odolnosti proti změnám klimatu, nejen z Libereckého kraje. Přihlášky do do 4. 12. na lucie.jahnova@veronica.cz.
 

Vyhlášení nového ročníku soutěže "Obec přátelská rodině 2014"

Soutěž vyhlašují odbor rodiny a ochrany práv dětí MPSV ČR a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR. Obce se mohou přihlásit do konce roku 2014. K přihlášce je nutno připojit plán rozvoje rodinné politiky, schválený zastupitelstvem obce.
 

Soubor ke staženíStanovisko Asociace center pro rodinu ČR k novele zákona o registrovaném partnerství

Ke stažení odmítavé stanovisko ACER ke sněmovnímu tisku č. 320/0 novely zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. ACER považuje návrh za naprostý průlom do rodinného práva oslabením významu biologického rodičovství. Nejlepší zájem dítěte je dostatečně upraven ve stávající legislativě a nevyžaduje změny.
 

ČlánekZveme Vás na 42. DEN MALÝCH OBCÍ

Konference určená zástupců nejen malých obcí a měst, přináší nové informace, možnosti výměny zkušeností a setkání s novými kolegy z veřejné správy i samosprávy.