SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

V Bruselu byla představena "Evropská kuchařka" CLLD pro zapojení místních aktérů do MAS

Oficiální překlad publikace, která by měla usnadnit implementaci CLLD a zapojení místních aktérů do MAS na základě příkladů dobré praxe, byla představena na konferenci 28. května 2014. Odkaz na web NS MAS ČR, kde si můžete stáhnout její anglickou verzi a prezentace z konference (kromě českých i z Finska, Švédska a Maďarska).
 

Integrovaný regionální operační program - verze z 30.5.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020. Tento dokument, který si můžete stáhnout z webu MMR, bude také podkladem pro hodnocení vlivu na životní prostředí (SEA). Pozvánku na veřejné projednání OP z hlediska vlivu na životní prostředí 9. června 2014 ve 14 hod. na MMR najdete zde.

 

ČlánekProgram studijní cesty do Rakouska 30.6.–2.7.2014 se finalizuje

Seznamte se s předběžným programem studijní cesty, zaměřené na příklady "zelené energie" v rámci projektu Komunity pro zelenou energii českého klubu RURENER. Přihlášku zašlete ihned, nejpozději do 15. června 2014, mailem na adresu lea@ecn.cz nebo Paulina.Pidana@afconsult.com (tel. 277 005 509). Nezapomeňte v ní uvést také telefonní spojení. Cesta na rakouské straně je hrazena v rámci projektu. O formě finanční spoluúčasti za dopravu do Rakouska budou vybraní zájemci včas informováni. Přednost budou mít představitelé obcí a MAS.
 

Soubor ke staženíNárodní programy podpory v působnosti MMR

Prezentace Ing. Jiřího Houdka, náměstka pro cestovní ruch ministryně místního rozvoj, na schůzi SPOV ČR 23. 5. 2014

 

Soubor ke staženíPerspektivy veřejných zakázek: Zadávací směrnice

Prezentace MMR k bodu 2. programu schůze SPOV ČR 23. 5. 2014

 

Soubor ke staženíZajištění dostupnosti lékařské péče

Prezentace MUDr. Tomáše Šindlera, Česká lékařská komora, k bodu 3. programu schůze SPOV ČR 23. 5. 2014

 

Soubor ke staženíKalifornské žížaly

Prezentace Ing. Petra a Jakuba Filipových, Lužice u Hodonína, k bodu 5. programu schůze SPOV ČR 23. 5. 2014
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 6/2014

V 6. čísle roku 2014 si například můžete přečíst: - Sdružení obcí kritizují: Ministerstvo průmyslu ohrožuje budoucí čerpání evropských fondů - O titul Vesnice roku 2014 soutěží 306 obcí. Vítěze už poznaly tři kraje - Česká republika nehodlá přijmout vše, co Evropská komise požaduje. Rozhovor s náměstkem ministryně pro místní rozvoj Danielem Braunem - Spolek s náměstkyní MMR o investicích pro venkov a naplňování memoranda o územní dimenzi 2014+ - Národní síť řeší standardizaci i alokace pro MAS. Jasnější je příprava k využití operačních programů - Nový Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024: Vyšší podíl recyklace – méně odpadu na skládkách - MMR podpoří v Programu obnovy a rozvoje venkova 421 projektů za 133 miliony Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_6-2014
 

ČlánekSetkání ŠOV 2014: Příprava strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Ke stažení prezentace ze setkání škol obnovy venkova, MAS a obcí 28. a 29. května 2014, uspořádaného městysem Luka nad Jihlavou ve spolupráci se Školou obnovy a rozvoje venkova v Lukách nad Jihlavou.

 

Soubor ke staženíKoncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020

schválená usnesením vlády č. 342 ze dne 12. května 2014

 

Soubor ke staženíPodpora prorodinných opatření v rámci aktivit obcí a MAS

Prezentace Ing. arch. Jana Floriana ze setkání MAS 26. května 2014 v Roudnici nad Labem
 

ČlánekKlíčové dokumenty obnovy vesnice a rozvoje venkova, které zpracoval nebo se na nich podílel Spolek pro obnovu venkova ČR

Program obnovy venkova – Evropská vize – Program obnovy rodiny – Zaměstnanost

 

Soubor ke staženíOtevřený dopis ministru dopravy ohledně kamionů

Ke stažení dopis, připravený Dopravní federací nevládních neziskových organizací (www.dopravnifederace.cz), ke kterému se můžete připojit (bude odeslán koncem příštího týdne). Stačí poslat potvrzující email na adresu Markéty Šugárkové (marketa.sugarkova@dopravnifederace.cz), která doplní jméno zástupce obce do dopisu. Další podrobnosti na tel. 776 049 669 nebo také mailové adrese info@dopravnifederace.cz. Pozici Spolku projednáme na červnové schůzi.

 

Soubor ke stažení22. května 2014 v PS Parlamentu ČR: "Rodina a společnost"

Ke stažení pozvánka na velmi dobře obsazenou česko-německou konferenci, která se uskuteční u příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Konferenci zahájí místopředseda Poslanecké sněmovny Ing. Jan Bartošek. Vstup zdarma, po předložení občanského průkazu.

 

ČlánekAleš Hodina za politiku přátelskou rodině

Aleš Hodina za politiku přátelskou rodiněxxx
Manifest za politiku přátelskou rodině podepsal jako jeden z pouhých 3 českých kandidátů v evropských volbách Aleš Hodina. Kandiduje na druhém místě za Stranu zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu svobodných států.