SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke stažení27. května 2014 v PSP ČR: "Rozvoj komunitních zdravotně sociálních služeb – hledání průniků a společných víceoborových řešení"

Ke stažení program konference Institutu důstojného stárnutí Diakonie Českobratrské církve evangelické v rámci projektu Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce, v úterý 27. května 2014 od 9 hodin v Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1 (registrace s občerstvením od 8.30 hodin). Konference je zaměřena na nové přístupy a nezbytné změny, podporující rozvoj komunitní péče a propojení zdravotních a sociálních služeb. Konference je určena pro odbornou veřejnost, politiky, pracovníky veřejné správy, zástupce zájmových a profesních organizací. K účasti na konferenci se můžete přihlásit do 22. května 2014 na ids@diakonie.cz (bez konferenčního poplatku).
 

ČlánekDotace na podporu venkova schváleny

V rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova bylo zaevidováno 1324 žádostí o dotace v objemu přes 400 milionů korun. Hodnotitelská komise MMR doporučila ke schválení 421 žádostí o dotace v celkové výši přes 133 milionů korun. Tyto dotace ministryně Jourová schválila.
 

Integrovaný regionální operační program - verze z 2. 5. 2014

Dokument s přílohami najdete na webu MMR.

 

Soubor ke staženíPouť rodin v neděli 18. května na Sv. Kopečku u Olomouce

Pozvánka na pouť, která se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

 

ČlánekFotografická soutěž Sítě mateřských center k životu rodin

Zachycení neopakovatelných okamžiků v životě rodin je zásadní pro mnohé z nás. Nejen k tomu motivuje kampaň Křídla a kořeny naší rodiny. Křídla a kořeny naší rodiny se tak staly motivem fotografické soutěže vyhlášené při příležitosti 20. výročí Mezinárodního dne rodiny Sítí mateřských center ve spolupráci s IDIFem.

 

Soubor ke staženíSetkání ŠOV, MAS a obcí 28. – 29. května 2014 v Lukách n. Jihl.

Pozvánka s programem, zaměřeným na přípravu strategií místních akčních skupin v oblastech vzdělávání, rodinné politiky, regionálního rozvoje a energetiky. Celostátní setkání škol obnovy venkova, podobných vzdělávacích institucí a aktivit, MAS a obcí připravila Škola obnovy a rozvoje venkova v Lukách nad Jihlavou. Přihlášku, která je ke stažení zde, zašlete do 20. května na adresu svarickovazdenka@seznam.cz. Vložné 400 Kč za den, nocleh se platí zvlášť.

 

Soubor ke staženíProjekt meziobecní spolupráce

Prezentace Ing. Ivana Černého (Svaz měst a obcí ČR) na schůzi SPOV ČR 1. 4. 2014

 

Soubor ke staženíTýden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2013

Prezentace závěrečné zprávy o realizaci týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v roce 2013 na schůzi SPOV ČR 1. 4. 2014
 

Mezinárodní den rodin 15. května 2014 v Brně

Pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a primátora města Brna Romana Onderky pořádá ministerstvo práce a sociálních věcí několik akcí včetně vyhlášení výsledků soutěže Obec přátelská rodině.

 

Soubor ke staženíOP přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika 2014-2020

První z OP přeshraniční spolupráce, připravovaný pro meziresortní připomínkové řízení.

 

Soubor ke staženíOP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

Ke stažení návrh, předložený 7. zasedání Řídícího výboru pro přípravu OP VVV 5. 5. 2014.

 

ČlánekČesko-slovenská výměna zkušeností bude pokračovat

Poznat úspěšné obce na Slovensku se ve dnech 24. až 26. dubna vydali představitelé samospráv a MASek z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Navštívili celkem osm měst a obcí. Koncem května plánuje SPOV ČR, který zájezd štědře podpořil, na oplátku pozvat Slováky k nám.

 

Soubor ke staženíZemě živitelka – České Budějovice 28.8.-2.9.2014

Leták k výstavě s mottem "Budoucnost českého zemědělství a českého venkova".
 

20. května v Praze: Seminář na téma "Sociální podnikání"

Seminář SMO ČR se uskuteční na pražském magistrátu na Mariánském náměstí 1. Jeho cílem je představit sociální podnikání jako nástroj, který může mimo jiné pomoci při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a možnosti jeho podpory. Na semináři vystoupí zástupci MPSV ČR, Úřadu práce ČR, Agentury pro sociální začleňování a nestátních neziskových organizací.