SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Brusel jedná s ČR o operačních programech

Česká republika zahájila s Evropskou komisí neformální rozhovory o podobě operačních programů pro období 2014-2020, jejichž prostřednictvím potečou do země prostředky z evropských fondů. Úředníci z Evropské komise dorazili do hlavního města 28. ledna. Rámec těchto programů stanoví Dohoda o partnerství, která by měla být schválena vládou koncem března.
 

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 17.-25. května 2014

Po loňské zkušenosti, kdy proběhlo 254 akcí a iniciativ po celé ČR, se může Vaše obec nebo vzdělávací či nezisková organizace podobně jako vloni zviditelnit, když akce v tomto týdnu nahlásíte on-line Národnímu informačnímu a poradenskému středisku pro kulturu. Kontakt Jindřiška Gregoriniová, tel. 221 507 949, jgregoriniova@nipos-mk.cz
 

ČlánekVýstava Má vlast má 5P: Prestižní Putovní Přehlídka Příkladných Proměn!

Putovní výstava Má vlast přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. O proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Máte ve vašem městě nebo obci takovou proměnu? Můžete ji on-line přihlásit do 15. 2. 2014 zde.

 

FotogalerieRegiontour 2014

 

Ve dnech 16. až 19. ledna se Spolek pro obnovu venkova ČR jako již tradičně prezentoval na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Sdílel stánek společně s Folklorním sdružením ČR a Národní sítí Místních akčních skupin ČR.

 

Stánek Spolku navštívili předseda Senátu Milan Štěch, ministr pro místní rozvoj František Lukl se svým náměstkem Michalem Janebou, hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a další. Ministr Lukl s předsedou Štěchem se stali kmotry v pořadí již čtvrté publikace Spolku "Venkovské stavby – Tvář venkova 2014".

 

U stánku se zastavovali především ti, kteří měli zájem o informace k soutěži Vesnice roku. Spolek jim nabízel publikace o celostátním i krajských kolech. Poskytoval informace o své činnosti a navazoval kontakty s dalšími potenciálními partnery. 

 

ČlánekMezinárodní konference "Vize evropského venkova 2020. Krize - změny - příležitosti"

Mezinárodní konference "Vize evropského venkova 2020. Krize - změny - příležitosti"xxx

Cílem konference, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice společně s polskými partnery 6.–7. března ve Wroclavi v kongresovém centru Pawlowice, je vyjasnit a prodiskutovat budoucí problémy evropských venkovských regionů z pohledu odborníků a zainteresovaných stran.

Vložné 85 Euro bez ubytování, 110, 150 nebo 180 Euro s ubytováním (podle kvality hotelu). Přihlášky on-line do 17. února 2014, pokud možno dříve – do 6. února je rezervováno ubytování.

 

ČlánekZáznam chatu z 21.1.2014 na téma "Prorodinná opatření ve strategiích MAS a dokumentech obcí" a pozvánka na chat 18.2.2014

Diskuse z lednového chatu bude pokračovat na dalším virtuálním setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů třetí úterý v únoru – tj. 18. 2. 2014 v 9 hodin dopoledne. Přístup na chat je otevřený pro všechny zájemce, dostanete se na něj zde.
 

ČlánekPeníze EU rozdělujme bez centralizace

Peníze EU rozdělujme bez centralizacexxx Neopakujte stejné chyby a pošlete více peněz na rozvoj venkova, vyzývají starostové obcí stát. Nejefektivnější cestou rozdělování dotací jsou místní akční skupiny - klastry podnikatelů, obcí a neziskovek. Právě ty formují rozvoj regionu a především rozdělují evropské dotace pod veřejnou i vzájemnou kontrolou.
 

ČlánekPrezentace ze semináře v PS Parlamentu 16. ledna

"Evropské fondy 2014+ - víme, kam jdeme?" s podtitulem "Venkov v novém programovacím období EU".
 

Soubor ke staženíReakce MMR na připomínky SPOV ČR k Dohodě o partnerství

Ke stažení vypořádání připomínek Spolku k Dohodě o partnerství (verze z prosince 2013), připravené ministerstvem v rámci bloku připomínek nevládních neziskových organizací.
 

Soubor ke stažení23. ledna: Zahájení činnosti Institutu důstojného stárnutí

Ke stažení pozvánka na slavnostní inauguraci Institutu důstojného stárnutí, které se koná ve čtvrtek 23. 1. 2014 od 16 hodin v sídle Diakonie ČCE, Belgická 22, Praha 2. Podrobnosti o prvním projektu institutu najdete zde, další informace na www.dustojnestarnuti.cz.
 

ČlánekPrezident republiky přijal vítěze soutěže Vesnice roku 2013

Prezident republiky Miloš Zeman přijal v pátek dne 10. ledna 2014 na Pražském hradě starosty vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2013. 

 

Regiontour 2014 16. – 19. ledna na brněnském výstavišti

SPOV ČR bude mít v pavilonu "P" stejně jako vloni společnou expozici s Folklorním sdružením ČR a Národní sítí MAS ČR. Umístění v pavilonu bude ale jiné - vejdete hlavním vchodem a dáte se zhruba v polovině pavilonu doleva – plánek si můžete stáhnout zde. Přijďte se podívat, jak Spolek propaguje svoji činnost, srovnat prezentaci dalších vystavovatelů a podebatovat o současných problémech venkova. Přijďte ochutnat domácí zabijačku, svatební koláčky, osvěžující ovocný mošt a další speciality.
 

Soubor ke stažení23. ledna: Možnosti financování kulturního dědictví

Pozvánka na odborný seminář v lázních Kyselka v Karlovarském kraji, pořádaný o. p. s. Lázně Kyselka, obcí Kyselka a o. s. Omnium ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ÚOP v Lokti a Ministerstvem kultury ČR. V rámci programu bude prezentován projekt obnovy Lázní Kyselka a projekt "Pro život kostelů Broumovska" (více na http://www.omniumos.cz).
 

Soubor ke staženíProhlášení ČMKPÚ ke stavu v oblasti pozemkových úprav

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) se veřejně vyjádřila ke stavu fungování Státního pozemkového úřadu na konci prvního roku od sloučení agendy pozemkových úřadů a bývalého Pozemkového fondu. V porovnáním s rokem 2012 došlo v roce 2013 k 25 % propadu přidělených finančních prostředků na pozemkové úpravy a ke snížení počtu zaměstnanců, kteří mají tyto úpravy na starosti, což vede k výraznému zpomalení procesu pozemkových úprav v ČR.
 

Soubor ke stažení14. ledna: CLLD - šance pro města v ČR?

Pozvánka místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horské (bezp. – Klub pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí) na informační seminář v Senátu. Diskusi otevřou referáty Ing. Markéty Pošíkové (MAS Podlipansko) - ke zkušenostem s Komunitně vedeným místním rozvojem (CLLD) ve venkovských oblastech a Ing. Romana Hakena (CpKP) – k možnostem v městském prostředí.