SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíOP přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika 2014-2020

První z OP přeshraniční spolupráce, připravovaný pro meziresortní připomínkové řízení.

 

Soubor ke staženíOP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

Ke stažení návrh, předložený 7. zasedání Řídícího výboru pro přípravu OP VVV 5. 5. 2014.

 

ČlánekČesko-slovenská výměna zkušeností bude pokračovat

Poznat úspěšné obce na Slovensku se ve dnech 24. až 26. dubna vydali představitelé samospráv a MASek z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Navštívili celkem osm měst a obcí. Koncem května plánuje SPOV ČR, který zájezd štědře podpořil, na oplátku pozvat Slováky k nám.

 

Soubor ke staženíZemě živitelka – České Budějovice 28.8.-2.9.2014

Leták k výstavě s mottem "Budoucnost českého zemědělství a českého venkova".
 

20. května v Praze: Seminář na téma "Sociální podnikání"

Seminář SMO ČR se uskuteční na pražském magistrátu na Mariánském náměstí 1. Jeho cílem je představit sociální podnikání jako nástroj, který může mimo jiné pomoci při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a možnosti jeho podpory. Na semináři vystoupí zástupci MPSV ČR, Úřadu práce ČR, Agentury pro sociální začleňování a nestátních neziskových organizací.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 5/2014

V 5. čísle roku 2014 si například můžete přečíst:
- Vláda schválila Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020
- Soutěž Vesnice roku má letos 20 let. Přihlásilo se 306 obcí.
- Výzva NS MAS: Pozor na diktátorský návrh Svazu měst a obcí k CLLD
- Spolek v dubnu: Nezaměstnanost na venkově a meziobecní spolupráce
- NS MAS nevzdává boj za podporu mikropodniků z OP Podnikání. Ministerstvo průmyslu je zatím neústupné
- Nová marketingová značka Česká květina
- Ministr zemědělství: Český venkov dostane navíc 340 milionů eur
- Moravští starostové navštívili úspěšné obce na Slovensku
- V Praze na Vyšehradě začíná národní putovní výstava Má vlast cestami proměn
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_5-2014
 

Slavnostní zahájení 6. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn

proběhne tradičně druhou májovou sobotu 10. května 2014 v 11 hodin v Praze na Vyšehradě. Do příprav letošního ročníku se zapojily kraje Karlovarský, Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Zlínský a hlavní město Praha.

 

Soubor ke staženíOP Zaměstnanost pro meziresortní připomínkové řízení

Ke stažení znění z 23. dubna. Vypořádání připomínek z pracovních skupin si stáhněte zde. Požadavek Spolku na navýšení alokace pro CLLD z 3 na 20 % MPSV neakceptovalo. V reakci pouze připustilo, že "pokud se v průběhu programového období 2014-2020 financování Komunitně vedených strategií místního rozvoje z OPZ osvědčí, bude možné jednat o zvýšení alokace na investiční prioritu 2.3 formou realokace v rámci programu".
 

Soubor ke staženíTransparentnost ano, další byrokracii ne

Společné prohlášení SMO ČR, SPOV ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR z 9. 4. 2014 k návrhu zákona o registru smluv.
 

Setkání škol obnovy venkova v Belgii

Odkaz na stránky Německy mluvícího společenství Belgie, kde si můžete stáhnout prezentace z 5. setkání sítě obcí, úspěšných v Evropské soutěži obnovy vesnice, a Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova 27.-29. března 2014.

 

Nejaktivnějšími europoslanci jsou Vlasák, Roithová a Sehnalová

Jiný pohled na práci evropských poslanců ve studii think-tanku Evropské hodnoty.
 

Soubor ke staženíDubnové znění Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Stáhnout si můžete také finanční rozpočet. Oba dokumenty byly předloženy odborné skupině pro přípravu PRV, která se sejde 6. května.
 

Soubor ke staženíXIII. konference o rodinné politice 19. května 2014 v Senátu

Téma konference pořádané Národním centrem pro rodinu, Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a Slovenskou společností pro rodinu ve spolupráci s Nadací Konráda Adenauera a Asociací center pro rodinu je zaměřeno na 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, k jehož slavení vyzvala OSN členské státy. K politice EU, ovlivňující postavení rodiny, se vyjádří poslankyně Evropského parlamentu Anna Záborská. Návratku, kterou si můžete stáhnout zde, pošlete do 12. května.

 

Soubor ke staženíMožný pohled na práci poslanců v Evropském parlamentě

Ke stažení analýza Věry Řiháčkové (Open Society Fund Praha) z dubna 2014 "Činnost a pracovitost českých europoslanců v období 2009–2014 z dubna 2014" za právě končící volební období.
 

Soubor ke staženíZpráva o stavu MAS v České republice

Z tiskové zprávy NS MAS ČR se dozvíte, že v ČR je 180 místních akčních skupin. Působí na území 5 727 obcí, což představuje (zaokrouhleno na celá procenta) 56 % obyvatel a 90 % území ČR. Ve zprávě najdete i odhad podílu obcí v místních akčních skupinách na celkovém počtu obcí, které jsou členy SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR.