SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 5/2014

V 5. čísle roku 2014 si například můžete přečíst:
- Vláda schválila Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020
- Soutěž Vesnice roku má letos 20 let. Přihlásilo se 306 obcí.
- Výzva NS MAS: Pozor na diktátorský návrh Svazu měst a obcí k CLLD
- Spolek v dubnu: Nezaměstnanost na venkově a meziobecní spolupráce
- NS MAS nevzdává boj za podporu mikropodniků z OP Podnikání. Ministerstvo průmyslu je zatím neústupné
- Nová marketingová značka Česká květina
- Ministr zemědělství: Český venkov dostane navíc 340 milionů eur
- Moravští starostové navštívili úspěšné obce na Slovensku
- V Praze na Vyšehradě začíná národní putovní výstava Má vlast cestami proměn
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_5-2014
 

Slavnostní zahájení 6. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn

proběhne tradičně druhou májovou sobotu 10. května 2014 v 11 hodin v Praze na Vyšehradě. Do příprav letošního ročníku se zapojily kraje Karlovarský, Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Zlínský a hlavní město Praha.

 

Soubor ke staženíOP Zaměstnanost pro meziresortní připomínkové řízení

Ke stažení znění z 23. dubna. Vypořádání připomínek z pracovních skupin si stáhněte zde. Požadavek Spolku na navýšení alokace pro CLLD z 3 na 20 % MPSV neakceptovalo. V reakci pouze připustilo, že "pokud se v průběhu programového období 2014-2020 financování Komunitně vedených strategií místního rozvoje z OPZ osvědčí, bude možné jednat o zvýšení alokace na investiční prioritu 2.3 formou realokace v rámci programu".
 

Soubor ke staženíTransparentnost ano, další byrokracii ne

Společné prohlášení SMO ČR, SPOV ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR z 9. 4. 2014 k návrhu zákona o registru smluv.
 

Setkání škol obnovy venkova v Belgii

Odkaz na stránky Německy mluvícího společenství Belgie, kde si můžete stáhnout prezentace z 5. setkání sítě obcí, úspěšných v Evropské soutěži obnovy vesnice, a Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova 27.-29. března 2014.

 

Nejaktivnějšími europoslanci jsou Vlasák, Roithová a Sehnalová

Jiný pohled na práci evropských poslanců ve studii think-tanku Evropské hodnoty.
 

Soubor ke staženíDubnové znění Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Stáhnout si můžete také finanční rozpočet. Oba dokumenty byly předloženy odborné skupině pro přípravu PRV, která se sejde 6. května.
 

Soubor ke staženíXIII. konference o rodinné politice 19. května 2014 v Senátu

Téma konference pořádané Národním centrem pro rodinu, Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a Slovenskou společností pro rodinu ve spolupráci s Nadací Konráda Adenauera a Asociací center pro rodinu je zaměřeno na 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, k jehož slavení vyzvala OSN členské státy. K politice EU, ovlivňující postavení rodiny, se vyjádří poslankyně Evropského parlamentu Anna Záborská. Návratku, kterou si můžete stáhnout zde, pošlete do 12. května.

 

Soubor ke staženíMožný pohled na práci poslanců v Evropském parlamentě

Ke stažení analýza Věry Řiháčkové (Open Society Fund Praha) z dubna 2014 "Činnost a pracovitost českých europoslanců v období 2009–2014 z dubna 2014" za právě končící volební období.
 

Soubor ke staženíZpráva o stavu MAS v České republice

Z tiskové zprávy NS MAS ČR se dozvíte, že v ČR je 180 místních akčních skupin. Působí na území 5 727 obcí, což představuje (zaokrouhleno na celá procenta) 56 % obyvatel a 90 % území ČR. Ve zprávě najdete i odhad podílu obcí v místních akčních skupinách na celkovém počtu obcí, které jsou členy SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR.
 

ČlánekStanovisko Spolku k dubnovému znění OP Zaměstnanost

V rámci pracovní podskupiny k PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, ve které je SPOV ČR zastoupen, Spolek navrhl svolání brainstormingu za účasti MPSV, NS MAS ČR, SMS ČR, SMO ČR a Asociace krajů, na kterém bychom společně projednali náměty, které si můžete stáhnout.
 

Soubor ke staženíZaměstnanost – klíčový úkol (nejen) na venkově

Ke stažení článek Ing. arch. Jana Floriana z dubnového čísla časopisu OBEC & finance k prioritám CLLD.

 

Také kraj Vysočina má rodinný portál

Odkaz na rodinný portál, na kterém najdete Koncepci rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 – 2016, aktuality, projekty "Rovnost šancí na Vysočině" a "Žijeme a pracujeme na Vysočině", prorodinné organizace, možnosti financování prorodinných opatření, sborník z konference "Jak skloubit práci a rodinu" a další informace.

 

ČlánekVláda schválila Dohodu o partnerství na nové programovací období

Vláda schválila 9. dubna 2014 podobu stěžejního strategického dokumentu pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů v nadcházejícím programovacím období 2014–2020, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

Soubor ke staženíDohoda o partnerství

Ke stažení verze ze dne 4. dubna 2014, předložená ke schválení vládou.