SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíReakce MMR na připomínky SPOV ČR k Dohodě o partnerství

Ke stažení vypořádání připomínek Spolku k Dohodě o partnerství (verze z prosince 2013), připravené ministerstvem v rámci bloku připomínek nevládních neziskových organizací.
 

Soubor ke stažení23. ledna: Zahájení činnosti Institutu důstojného stárnutí

Ke stažení pozvánka na slavnostní inauguraci Institutu důstojného stárnutí, které se koná ve čtvrtek 23. 1. 2014 od 16 hodin v sídle Diakonie ČCE, Belgická 22, Praha 2. Podrobnosti o prvním projektu institutu najdete zde, další informace na www.dustojnestarnuti.cz.
 

ČlánekPrezident republiky přijal vítěze soutěže Vesnice roku 2013

Prezident republiky Miloš Zeman přijal v pátek dne 10. ledna 2014 na Pražském hradě starosty vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2013. 

 

Regiontour 2014 16. – 19. ledna na brněnském výstavišti

SPOV ČR bude mít v pavilonu "P" stejně jako vloni společnou expozici s Folklorním sdružením ČR a Národní sítí MAS ČR. Umístění v pavilonu bude ale jiné - vejdete hlavním vchodem a dáte se zhruba v polovině pavilonu doleva – plánek si můžete stáhnout zde. Přijďte se podívat, jak Spolek propaguje svoji činnost, srovnat prezentaci dalších vystavovatelů a podebatovat o současných problémech venkova. Přijďte ochutnat domácí zabijačku, svatební koláčky, osvěžující ovocný mošt a další speciality.
 

Soubor ke stažení23. ledna: Možnosti financování kulturního dědictví

Pozvánka na odborný seminář v lázních Kyselka v Karlovarském kraji, pořádaný o. p. s. Lázně Kyselka, obcí Kyselka a o. s. Omnium ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ÚOP v Lokti a Ministerstvem kultury ČR. V rámci programu bude prezentován projekt obnovy Lázní Kyselka a projekt "Pro život kostelů Broumovska" (více na http://www.omniumos.cz).
 

Soubor ke staženíProhlášení ČMKPÚ ke stavu v oblasti pozemkových úprav

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) se veřejně vyjádřila ke stavu fungování Státního pozemkového úřadu na konci prvního roku od sloučení agendy pozemkových úřadů a bývalého Pozemkového fondu. V porovnáním s rokem 2012 došlo v roce 2013 k 25 % propadu přidělených finančních prostředků na pozemkové úpravy a ke snížení počtu zaměstnanců, kteří mají tyto úpravy na starosti, což vede k výraznému zpomalení procesu pozemkových úprav v ČR.
 

Soubor ke stažení14. ledna: CLLD - šance pro města v ČR?

Pozvánka místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horské (bezp. – Klub pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí) na informační seminář v Senátu. Diskusi otevřou referáty Ing. Markéty Pošíkové (MAS Podlipansko) - ke zkušenostem s Komunitně vedeným místním rozvojem (CLLD) ve venkovských oblastech a Ing. Romana Hakena (CpKP) – k možnostem v městském prostředí.
 

Soubor ke stažení16. ledna: Evropské fondy 2014+ - víme, kam jdeme?

Pozvánka na seminář v Poslanecké sněmovně s podtitulem "Venkov v novém programovacím období EU". Na semináři, svolaném poslankyní Ing. Věrou Kovářovou (TOP 09-S) a místopředsedou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Mgr. Václavem Horáčkem (TOP 09-S), vystoupí hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. (ČSSD), místopředseda SMS ČR Ing. Radim Sršeň, Ph.D., předseda SMO ČR Ing. Dan Jiránek, předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala, poslanec JUDr. Stanislav Polčák (TOP 09-S) a 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Daniel Braun, MA.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 1/2014

V 1. čísle roku 2014 si například můžete přečíst:
- V nové vládě povedou „venkovská“ ministerstva zemědělství Jurečka a místního rozvoje Jourová. Nová trojkoalice chce potravinovou soběstačnost a přísnost na řetězce
- Z vesnice se nesmí vytratit tradiční hodnoty - správný vesnický duch, pospolitost, solidarita, říká v rozhovoru Marian Jurečka, trojkoaliční kandidát na ministra zemědělství
- Spolek na valné hromadě schválil memorandum tří organizací hájících zájmy venkovského prostoru. Připomínkuje také Dohodu o partnerství
- Národní síť MAS potvrdila předsednictví v evropské asociaci ELARD a činí kroky k větší profesionalizaci
- Svaz měst a obcí spustil projekt Obce sobě na podporu meziobecní spolupráce (PMOS)
- Obcemi se šíří petice za záchranu pošt. SMS vyzývá vládu, aby rázně zakročila proti rušení poboček
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_1-2014
 

ČlánekInformace o pochodu v Chanovicích

Pořádání pochodu je reakce na striktní oznámení pracovníků SÚRAO v létě 2003, že oblast Chanovicka a dalších pěti sousedních obcí je vybraná jako jedna z možných lokalit na vybudování gigantického úložiště radioaktivních odpadů. A zároveň představitelům samospráv a občanům v místě bylo ze strany SÚRAO řečeno, že do toho nemáme, my místní venkovští lidé, co mluvit!
 

Soubor ke staženíZáznam z valné hromady 3. prosince 2013

Přílohy:      1. Program valné hromady (pozvánka)
                 3. Plnění rozpočtu SPOV ČR na rok 2013
                 5. Změny na postech předsednictva SPOV ČR v roce 2013
                 7. Rozpočet SPOV ČR na rok 2014
 

Soubor ke stažení11. ročník pěšího pochodu v obci Chanovice v sobotu 4.1.2014

11. ročník pěšího pochodu v obci Chanovice v sobotu 4.1.2014xxx

s podtextem hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v ČR.

Ukládání a skladování radioaktivních odpadů je problém celonárodní. Proto nad ním nelze uvažovat jako nad lokální záležitostí. Úložiště je zřejmě nutné vybudovat. Ale vlády a další kompetentní instituce stále nestanovily jasné a přesné postupy pro vytvoření úložiště, včetně prvotních a přípravných kroků. Posledních deset roků se pohybujeme v kruhu…
 

Kohezní politika 2014-2020 v ČR

V ČR odstartovala příprava programového období 2014-2020 v roce 2010 a v těchto měsících vrcholí – na programu dne je finalizace tzv. Dohody o partnerství, strategického dokumentu, který narýsuje základní pravidla pro čerpání evropských prostředků. Dohoda, schválená vládou, musí být do konce března 2014 předložena Evropské komisi.

 

Soubor ke staženíPřipomínky Spolku k návrhu Dohody o partnerství

Ke stažení připomínky Spolku pro obnovu venkova ČR k Dohodě o partnerství pro programové období 2014-2020 (verze pro meziresortní připomínkové řízení z prosince 2013), zaslané MMR místopředsedou Spolku JUDr. Radanem Večerkou.
 

Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2014

Odkaz na kalkulačku rozpočtového určení daní na stránkách Svazu měst a obcí ČR.