SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Prohlášení Rady SMO ČR k problematice evropských dotací

Rada Svazu měst a obcí ČR se na zasedání v Třeboni dne 19. dubna 2013 zabývala problematikou čerpání evropských dotací. Řešila problém dopadu korekcí v regionálních operačních programech i následující programové období 2014-2020. Požaduje mimo jiné, aby 300 mil. EUR, které byly přesunuty ze Společné zemědělské politiky do kohezní politiky, byly využity výlučně pro řešení potřeb venkova. Částku 200 mil. EUR navrhuje alokovat do Integrovaného regionálního operačního programu a 100 mil. EUR do Operačního programu Životní prostředí.
 

Venkovské EXPO aneb veletrh krajiny 19. – 20. dubna v Plzni

Zpestřete si weekend návštěvou živé prezentace kulturní a turistické nabídky venkova Plzeňského kraje v areálu bývalého pivovaru Světovar. Akci připravily místní akční skupiny kraje ve spolupráci se společností Plzeň 2015, garantem projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Podrobný program ke stažení zde.
 

Starostové budou manifestovat za změnu v rozdělování evropských dotací 15. května v Praze

Odkaz na brífink 18. dubna na ČT 24, kde manifestaci ohlásili představitelé hnutí Starostové a nezávislí (STAN), SMS ČR a SPOV ČR. Svaz měst a obcí ČR se ještě nerozhodl, zda se k manifestaci připojí.

Informaci o setkání předsedy poslaneckého klubu TOP09 a Starostové Petra Gazdíka se zástupci SMS ČR, SMO ČR a SPOV ČR 18. dubna, které brífinku předcházelo, najdete zde.

 

SMS ČR má novou předsedkyni Janu Juřenčákovou

IV. Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv ČR 12. dubna v Havlíčkově Brodě dále zvolilo 1. místopředsedou starostu obce Dolní Studénky Radima Sršně, dalšími místopředsedy se stali Josef Bartoněk a Jan Sedláček.
 

ČlánekZápis a prezentace z konference "Pozemkové úpravy" 26.3.2013

Konferenci tematické pracovní skupiny Komplexní pozemkové úpravy MZe ČR moderoval místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR JUDr. Radan Večerka. Na konferenci vystoupili vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova MZe ČR Ing. Pavel Sekáč a Ing. Veronika Nedvědová, 1. náměstkyně ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu. K dispozici jsou další vystoupení a prezentace.
 

ČlánekMístní programy obnovy rodiny/Plány rodinné politiky k inspiraci

Z tohoto článku si můžete stáhnout příklady dokumentů konkrétních obcí, metodický materiál MPSV a manuál vytvořený v rámci činnosti Pracovní skupiny Programu obnovy rodiny.

 

Soubor ke staženíPlánování rozvojových aktivit v nadmístní úrovni

Ke stažení obšírná tisková zpráva z diskusního kulatého stolu 26. března 2013 na Vysoké škole ekonomické v Praze s odkazy na vystoupení zástupců ministerstev, vysokých škol a neziskového sektoru včetně MAS.

 

Soubor ke staženíMusíme říci nahlas, že nejsme druhořadí

Rozhovor předsedy SPOV ČR a starosty obce Bělotín Eduarda Kavaly pro časopis Veřejná správa o Programu obnovy venkova, jeho financování, rozvoji venkova, problémech malých obcí a reformě veřejné správy.

 

Královéhradecký knihovnický zpravodaj "U nás" propaguje POR

Odkaz na poslední číslo Knihovnicko-informačního zpravodaje Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Doporučujeme zejména články Boženy Blažkové Knihovna – místo mezigeneračních setkáváníProgram obnovy rodiny a knihovny a Václava Mertina Rodina v dnešní společnosti a její vliv na čtenářství.

 

Dotace končí v síti velkých hráčů, starostové se bouří

Článek Zuzany Hronové na www.aktualne.cz o Druhé zlínské výzvě a „cedulovém protestu“ téměř 600, převážně menších, obcí. Článek o protestu na www.euractiv.cz najdete zde.

 

Starostové chtějí, aby 65 % evropských dotací čerpaly obce

Reportáž k brífinku po jednání vlády 10. dubna ve zprávách ČT24 ve 13 hodin. Druhé zlínské výzvy se týká začátek reportáže, na dnešní vyvěšování tabulí na její podporu na vjezdech a výjezdech z obcí reagoval premiér na brífinku (13:20 min. reportáže).

 

Soubor ke staženíKonference 12.-13. září v Brně: "… aby peníze dávaly smysl"

Ke stažení upozornění na konferenci, na které vystoupí představitelé etických bank ze zahraničí a domácí odborníci, kterým není lhostejné, jaký vliv mají koncentrované peníze bank na budoucnost naší země.

 

Soubor ke staženíPodpořte "Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby"

PhDr. Jindřiška Gregoriniová, vedoucí Útvaru koncepcí a metodiky Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) informovala na schůzi SPOV ČR 2. dubna o jeho internetové poradně a "Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby" 17.–26. května 2013. Připojit se můžete kulturními akcemi, které zaregistrujete nejpozději do 30. dubna 2013 zde.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 4/2013

V 4. čísle roku 2013 si například můžete přečíst:
- Soutěž Vesnice roku letos poprvé doprovodily semináře pro starosty
- Už začátkem roku 2015 by měla být naše země pokryta MASkami s vysokou odbornou úrovní. Rozhovor se staronovým předsedou Národní sítě MAS ČR Františkem Winterem
- Spolek v březnu navrhl novou místopředsedkyni, věnoval se Vesnici roku i plánovacímu období 2014+
- Konference o pozemkových úpravách na MZe vzbudila zájem odborníků, zemědělců i starostů
- Bendl na Agrární komoře v Olomouci: Zemědělci by neměli přijít o peníze na rozvoj venkova
- Pohled SMS: Co přinese Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020?

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_4-2013

 

ČlánekK soutěži Vesnice roku proběhly už celkem čtyři semináře

Po tradičním semináři členů hodnotících komisí se v březnu uskutečnily tři semináře pro obce, které zvažují účast v letošním ročníku soutěže Vesnice roku i pro ty, které hledají inspiraci k tomu, jak svou vesnici prezentovat.