SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíPozvánka na velikonoční koncert 1. dubna v Chanovicích

Ke stažení pozvánka na koncert "Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů". Chcete-li vědět, co se všechno dá za rok naplánovat a uskutečnit v obci se 750 obyvateli - vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Plzeňském kraji, klikněte zde.
 

ČlánekMá vlast cestami proměn 2013

Má vlast cestami proměn 2013xxx

Letos se v pořadí již po páté otevřou brány staroslavného Vyšehradu národní putovní výstavě "Má vlast cestami proměn". Vernisáž této výstavy, tradiční Slavnostní setkání krajů, zde proběhne v druhou májovou sobotu, 11. května v 11 hodin.

Představuje fotografie proměn zvelebených míst z celé země i ze zahraničí. Vystavují zejména krajské úřady, které si váží práce obyvatel svého kraje a touto formou jim děkují. K dnešnímu datu jsou to kraje Plzeňský, Karlovarský, Jihomoravský a Hlavní město Praha.

Slavnostní setkání krajů, vernisáž výstavy, zahájí Václav Cílek a zástupci partnerských krajů. Chcete-li se dozvědět více o těchto aktivitách, sledujte www.aefcz.org.

 

Soutěž Vesnice roku 2013 vyhlášena – přihlášky je možno podat do 30. dubna 2013

Soutěž byla vyhlášena na Dnu malých obcí v Praze 5. března. Jak podat přihlášku, najdete zde. Vyhlašovatelé soutěže doporučili zájemcům účast na seminářích, které přiblíží podmínky a systém hodnocení soutěže. Jejich součástí je prohlídka dříve v soutěži oceněné obce. Poslední seminář bude 26. března 2013 obci Pikárec, okr. Žďár nad Sázavou od 9 do 14 hod. Přihlášky na adrese obec@pikarec.cz, tel. 566 673 758.
 

Soubor ke staženíKe stažení deváté číslo dvouměsíčníku VENKOV

Tímto odkazem se vracíme k nově pojatému periodiku VENKOV. Z obsahu čísla vybíráme např. Rozhovor s ministrem zemědělstvím Petrem Bendlem, Program rozvoje venkova: tři slova plná milionů nebo reportáž z veletrhu REGIONTOUR. Dosud vydaná čísla najdete webu Ministerstva zemědělství.
 

Soubor ke staženíUpřesnění programu a referujících na konferenci "Pozemkové úpravy" 26. března 2013 na Ministerstvu zemědělství

spolupořádané Spolkem pro obnovu venkova ČR. Návratku zašlete do 22. 3. 2013 na adresu kkapkova@tiscali.cz.
 

ČlánekMístní akční skupiny dokážou rozdělit veřejné zdroje do venkovského území

Místní akční skupiny a metoda LEADER, kterou uplatňují, jsou reálnou a úspěšnou silou, která umí rozdělit veřejné zdroje do venkovského území. Na druhou stranu se tím ale stávají konkurencí pro resortní i místní politiky. Ukázalo to vyjednávání Dohody o partnerství pro další plánovací období Evropské unie 2014–2020, řekl místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV) Radan Večerka na valné hromadě Národní sítě MAS ČR 14. března ve Žluticích na Karlovarsku.
 

Prezentace z konference Sociální podnikání a rozvoj venkova

Odkaz na stránky MAS Růže, kde si můžete stáhnout jednotlivé prezentace z konference, konané 19.  února 2013 v prostorách Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích. Na konferenci vystoupili zahraniční partneří projektu, dále zazněli příspěvky ředitele Úřadu práce, Jihočeské hospodářské komory, dále informace o podpoře sociálního podnikání v Polsku, představily se chráněné dílny Nazaret z Borovan a Domova sv. Anežky z Týna nad Vltavou.
 

Soubor ke staženíStrategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 – 2010

Ke stažení návrh strategie, předložený k posouzení koncepce z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA). Pozvánka na veřejné projednání 20. 3. 2013 ke stažení zde. Více informací o SEA zde.

 

Soubor ke staženíSetkání škol obnovy venkova 23. a 24. května 2013

Ke stažení předběžný program a přihláška na pravidelné setkání evropských škol obnovy venkova, které v letošním roce pořádá Škola obnovy venkova Vísky (okres Blansko). Možnost vystoupení v rámci programu. Vložné 500 Kč, náklady na ubytování se hradí zvlášť.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 3/2013

V 3. čísle roku 2013 si například můžete přečíst:
- Téma: Nový návrh PRV 2014–2020 je zdrcující. Venkované všech regionů, spojme se!
- Věříme, že náš boj bude úspěšný, říká v rozhovoru autorka Druhé zlínské výzvy Jana Juřenčáková. Iniciativa navrhuje evropské peníze rozdělit přímo obcím, městům a jejich sdružením!
- Je nezbytné, aby se aktéři venkova spojili a o peníze bojovali. Jinak je získá někdo jiný, znělo na únorové schůzi Spolku
- Výbor NS MAS podpořil pro vyjednávání přístup pozitivního vysvětlování
- Dovednosti MAS chce získávat 60 nových místních partnerství
- Do PORV MMR 2013 se přihlásilo 1206 projektů za 389 milionů
- V březnu startuje 19. ročník Vesnice roku 2013. Uzávěrka je do konce dubna.
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_3-2013

 

Premiér uznal výhrady obcí a měst k dokončení reformy veřejné správy

Odkaz na web SMO ČR: Předseda vlády Petr Nečas v dopise předsedovi SMO ČR Danu Jiránkovi z 25. 2. 2012 vyjádřil shodu s postojem Svazu, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních a matričních úřadů a odebírání dalších kompetencí výkonu státní správy obcím I. a II. typu.

 

Soubor ke staženíJak skloubit práci a rodinu? 7.-8. března 2013 v Jihlavě

Ke stažení pozvánka na konferenci Kraje Vysočina "(O) slaďování života".  V úvodu konference připomenutí Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina 2012-2016 z května 2012, kterou si můžete stáhnout zde.

 

ČlánekSetkání ve Skotnici

Setkání pracovní skupiny Programu obnovy rodiny SPOV ČR 28. února 2013 se účastnili také představitelé neziskových organizací a některých MAS. Seznámili se s realizací POR ve Skotnici a prodiskutovali možnosti podpory rodiny ve strategiích MAS.

 

Soubor ke staženíZemě živitelka 29. srpna – 30. září 2013

Ke stažení pozvánka na výstavu Země živitelka "Budoucnost českého zemědělství a českého venkova" v Českých Budějovicích.

 

Soubor ke staženíStanovisko k "Analýze stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu"

Ke stažení stanovisko SPOV ČR k analýze MMR. Spolek požaduje vypuštění zavádějících a neodůvodněných závěrů, týkajících se podjatosti a zastupitelnosti úředníků. Doporučuje prohloubení analýzy tak, aby mohla být využita pro zpracování modelu financování státní správy, který by byl předložen k diskusi obcím a krajům.