SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíVenkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje

Předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR František Winter, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jana Juřenčáková podepsali 18. května 2013 v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí memorandum „Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje“. Memorandum je ke stažení zde.

 

Soubor ke staženíMetodická podpora spolupráce obcí při zřizování škol

Ke stažení dotační program, vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 7. 5. 2013, č.j. MSMT-14313/2013-200, jehož účelem je vytvořit systém podrobných metodických nástrojů k založení dobrovolného svazku obcí, založení a vzniku školské právnické osoby zřizované svazkem obcí, převod činností a s tím souvisejících právních vztahů stávajících právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcí na novou školskou právnickou osobu zřizovanou svazkem obcí. Žadatelem může být občanské sdružení, obecně prospěšná společnost nebo jiná právnická nezisková osoba, jejíž předmět činnosti s těmito aktivitami souvisí. Žádost o dotaci je nutno podat do 15. června 2013.
 

Soubor ke stažení24. května v Senátu: Odpadové hospodářství po roce 2013

Ke stažení pozvánka na seminář, pořádaný 24. května 2013 Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Účast potvrďte Kanceláři SMO ČR (Ing. Bc. Barbora Fürstová, furstova@smocr.cz, tel. 234 709 713), popř. tajemnici komise (Mgr. Kateřina Šarmanová, sarmanovak@senat.cz, tel. 257 072 755).
 

ČlánekCelkem 273 obcí soutěží o titul Vesnice roku 2013

Téměř dva měsíce měly obce na to, aby poslaly přihlášku do soutěže o titul Vesnice roku 2013 a začaly se tak připravovat na návštěvu krajské hodnotitelské komise. V letošním roce bude v průběhu měsíce května a června navštíveno a hodnoceno celkem 273 obcí ze třinácti krajů České republiky.
 

ČlánekPřeji Vám pěkný den a zasílám informaci z obce Chanovice

Přeji Vám pěkný den a zasílám informaci z obce Chanovicexxx

k dnešní akci "Hrábě" – symbolu snahy venkovských obcí omezit hrabivost velkých hráčů při rozdělování financí z prostředků EU a ČR na úkor venkova.

Lidé na venkově umí užívat "selský rozum" a umí se o sebe postarat, ale potřebují alespoň trochu cítit podporu systému. Nemůžeme přece všichni žít ve velkých městech. Proto dnešní hrábě jako symbol a upozornění, že i na venkově žije člověk a chce tam být i nadále.

Vyvěsit hrábě znamená podporu snaze získávat pro venkov dostatek financí na zajištění denních potřeb venkovských občanů. A to nejen z evropských fondů, ale narovnat ještě spravedlivěji rozdělování financí ze státního rozpočtu, z krajských rozpočtů a bojovat proti korupčníkům.
 

Soubor ke staženíNominujte svou starostku nebo svého starostu na Starostu roku

Nejméně 20 obyvatel obcí do 2000 obyvatel může do 12. července 2013 navrhnout svého starostu do 5. ročníku soutěže Era "Starosta roku". Vítězný starosta pro svou obec získá 250 000 Kč. Podrobné podmínky soutěže najdete zde. Více na www.nadacevia.cz.
 

Soubor ke staženíZítra se budou vyvěšovat hrábě

Minulý čtvrtek proběhla schůzka SMS ČR s ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským. Ministr hodlá nadále komunikovat a dosáhnout kompromisu ve prospěch venkova. Připravují se další jednání s ministrem zemědělství a premiérem. Jako recesistický výraz udržování pohotovosti budou ve středu 15. května (namísto odvolané manifestace v Praze) na obecních úřadech vyvěšovány klasické dřevěné hrábě.

 

Soubor ke staženíVeřejné slyšení "Porozvodová péče o děti: právo dětí na oba rodiče" v Senátu 20. května 2013

Cílem veřejného slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR je otevřít diskusi o legislativních změnách, které by zajistily rovné postavení obou rodičů v porozvodové péči o dítě, zabránily omezování podílu obou rodičů na výchově dítěte a posílily funkčnost soudnictví a státní správy při řešení sporných situací. Účast potvrďte do 16. května na tel. č. 257 072 511 nebo na borodacovah@senat.cz.
 

Soubor ke stažení29. května v Ostravě: Mezinárodní seminář "Bezradný rodič? Bezradný zaměstnavatel? Hledejme společnou řeč…"

Ke stažení pozvánka na seminář, připravený Národním centrum pro rodinu Brno ve spolupráci s Frau und Beruf GmbH München a Centrem pro rodinu a sociální péči o.s. Ostrava. Seminář v Clarion Congress Hotelu v Ostravě-Zábřehu se zaměřuje na vzdělávání (nejen) pro ženy. Čeští i zahraniční personalisté a poradci se budou zabývat vzděláváním žen na rodičovské dovolené, příklady dobré praxe, nabídkami úřadu práce a novými formami péče o děti. Vložné se nevybírá. Návratka ke stažení zde.
 

ČlánekManifestace v Praze byla prozatím odvolána

Manifestace starostů a představitelů místních samospráv, týkající se rozdělování evropských dotací, která se měla uskutečnit 15. května v Praze, byla prozatím odvolána. V současné době probíhají na ministerské úrovni jednání, do kterých by nebylo vhodné nikterak (ani zvenčí) zasahovat. Jakmile se situace změní, budeme Vás informovat.

 

Soubor ke staženíXVII. Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald

zahájil 8. května koncertem akademických sborů v Plzni a bude pokračovat v dalších 30 českých a bavorských městech a obcích. Na české straně se koncerty uskuteční 11. 5. v Hamrech a Chudenicích, 12. 5. v Plzni a Klatovech, 16. 5. v Plzni, 17. 5. v Dolanech a Nezdicích, 18. 5. v Chudenicích, 19. 5. ve Švihově, Blovicích a Klatovech, 24. 5. v Dešenicích a Nýrsku, 25. 5. v Chudenicích, 26. 5. v Klatovech a Plzni, 31. 5. V Chlistově, Janovicích nad Úhlavou a Vřeskovicích, 1. 6. v Bezděkově, Velharticích a Klatovech a 2. 6. v Klatovech, Janovicích nad Úhlavou a Boru u Tachova.

 

Soubor ke staženíSeminář Obec přátelská rodině v PS Parlamentu ČR 31. května

MPSV pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PS PČR uspořádá "Seminář dobré praxe rodinné politiky na úrovni obcí při příležitosti vyhlášení VI. ročníku soutěže Obec přátelská rodině", určený především starostům měst a obcí. Jedinou podmínkou Vaší účasti je přihlášení se do 20. května prostřednictvím registračního formuláře, který najdete zde.
 

Soubor ke staženíSPOV ČR na květnové schůzi poděkoval SKIP ČR za jeho vstřícný postoj k Programu obnovy rodiny a uvítal zapojení knihoven

Předsednictvo Spolku pro obnovu venkova ČR dále při projednávání realizace Programu obnovy rodiny 7. května vzalo na vědomí materiál Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR "Rodina a knihovny obcí", připojený ke stažení, a doporučilo starostům obcí – členům Spolku, aby v jeho duchu prohlubovali spolupráci s knihovnami ve svých obcích.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 5/2013

V 5. čísle roku 2013 si například můžete přečíst:
- Předseda Spolku Eduard Kavala vyzývá starosty: „Přijeďte demonstrovat 15. května do Prahy. Jde o peníze nás všech!“
- Evropské dotace končí v síti velkých hráčů, starostové obcí se bouří. Cedulový protest v obcích upozornil, že venkov chce větší vliv po roce 2014
- Nové programové období? Jak se nyní dohodne, tak se nastaví a bude platit do roku 2020. Rozhovor s Radanem Večerkou, místopředsedou Spolku pro obnovu venkova ČR
- Tisíc obcí ze Sdružení místních samospráv má novou předsedkyni Janu Juřenčákovou
- Regionální značky se představily v Senátu

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_5-2013

 

Soubor ke staženíSeminář "Aplikace zákona o ochraně přírody při péči o dřeviny" 9.5.2013 v Sedlici u Blatné

pořádá Svazek obcí Blatenska ve spolupráci s o. s. Dendrologická Dobřichovice. Přihlášky do 5. května na cesles.dd@seznam.cz  (Mgr. Iva Kubátová, tel. 731 576 710).