SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Vláda podpořila města a obce v posilování jejich pozice v evropských fondech. Jednání se týkalo také koncepce reformy veřejné správy.

Zástupci Svazu měst a obcí ČR se 30. ledna shodli s premiérem Petrem Nečasem a jeho ministry, že je nutné v příštím programovacím období 2014+ více zdůrazňovat roli měst a obcí (odkaz na www.euractiv.cz). Odkaz na tiskové prohlášení na webu SMO ČR, kde obě strany potvrzují, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních a matričních úřadů a odebírání dalších kompetencí výkonu státní správy obcím I. a II. typu, najdete zde. Video z briefingu premiera a předsedy SMO ČR po jednání najdete zde.
 

Soubor ke staženíPrvní setkání zakladatelů klubu RURENER 7. února v Praze

u příležitosti veletrhu Střechy/Solar v PVA Letňany od 15 hodin v návaznosti na Fórum starostů "Energie a obec", které je plánováno od 10 do 15 hodin. Prosíme o avizo Vaší účasti na tel. 723 573 738 (Karel Merhaut).

 

Soubor ke staženíKonference "Sociální podnikání a rozvoj venkova" 19.2.2013 zahajuje projekt "Rodina a zaměstnání – inovace pro venkov"

Mezinárodní konferenci v Českých Budějovicích s podporou MPSV (Evropský sociální fond) pořádá Novohradská občanská společností, o.s, ve spolupráci s MAS Sdružení růže, Jihočeskou hospodářskou komorou a Úřadem práce v Českých Budějovicích. Příklady z ČR, Walesu a Polska. Vložné se nevybírá, on-line přihláška zde. Další informace tel. 386 327055, 608 608 334, e-mail chytrova.magda@gmail.com.

 

Soubor ke staženíSeminář Venkov 2013 ve středu 6. února v 10 hodin v Praze

Pozvánka na každoroční seminář České geografické společnosti na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Albertov 6. Referáty budou zaměřeny na vymezování venkova, státní správu na venkově, přípravu strategických a programových dokumentů a multifunkční zemědělství. Vložné se nevybírá, přihlášky posílejte na adresu perlin@natur.cuni.cz.

 

Soubor ke staženíMMR zpochybnilo současný model státní správy

Ke stažení věcný záměr zákona o stavebních úřadech a Závěrečná zpráva z hodnocení dopadu regulace (RIA), který ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský rozeslal k meziresortnímu připomínkovému řízení s termínem podání připomínek do 12. února 2013. Stavební úřady obcí by se měly vyčlenit z obecních úřadů a zůstat jen na úrovni dnešních obcí s rozšířenou působností – stavební úřady na ostatních obcích by se mohly stát jejich detašovanými pracovišti, které Nejvyšší stavební úřad zveřejní ve Sbírce zákonů.
 

Soubor ke staženíSetkání svazků obcí Královéhradeckého kraje 8. února

8. února 2013 od 8.30 hod. se na krajském úřadě uskuteční setkání svazků obcí a představitelů kraje k problematice zastavení podpory svazků obcí z POV. Na setkání bude připravena výzva představitelům kraje k obnovení finanční podpory svazků obcí. Účast potvrďte na adrese tajemnice@obnovavenkova.cz nebo telefonicky na čísle 493 691 538 (Hana Rozsévačová).

   
 

ČlánekSpolek pozval ministra Bendla. Navštívil čtyři vesnice.

Návštěvu, zaměřenou na zemědělství, připravil Spolek pro ministra Petra Bendla na čtvrtek 24. ledna. Významný host navštívil postupně Tučín, Bělotín, Rouské a Partutovice v Olomouckém kraji. Podebatoval s tamními představiteli samospráv i soukromými zemědělci, informoval je o vizích svého ministerstva do budoucna a slíbil podporu živočišné výroby a s ní související vznik nových pracovních příležitostí.
 

ČlánekSpolek se i letos prezentoval na veletrhu Regiontour v Brně

Spolek pro obnovu venkova ČR se ve dnech 17. – 20. ledna 2013 aktivně zúčastnil veletrhu cestovního ruchu Regiontour, který se jako tradičně konal na brněnském výstavišti. Za podpory Ministerstva pro místní rozvoj sdílel stánek s Folklorním sdružením ČR a Národní sítí Místních akčních skupin ČR.
 

ČlánekBrainstorming k Programu obnovy rodiny 12. února v Brně

Setkání účastníků loňských chatů a dalších sympatizantů Programu obnovy rodiny se uskuteční v úterý 12. 2. 2013 od 10 hodin v Brně–Tuřanech v zasedací místnosti AGRO Brno–Tuřany, a.s., Dvorecká 521/27. Přihlášky do 5. 2. na ing.florian@gmail.com.
 

Soubor ke staženíZástupci SPOV Středočeského kraje jednali s hejtmanem

V úterý 8. ledna 2013 se uskutečnilo jednání hejtmana Středočeského kraje pana MVDr. Josefa Řiháka s předsedou a místopředsedou Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje Radomírem Hanačíkem a Ing. Milanem Benou, CSc.
 

MZe v nové strategii podporuje živočišnou výrobu

Ministerstvo zemědělství představilo 21. ledna návrh strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU pro období 2014–2020. Schválena by měla být v roce 2013.
 

ČlánekZáznam chatu z 15.1.2013 a pozvánka na chat 19.2.2013

Příští otevřené setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů se uskuteční na chatu třetí úterý v měsíci únoru – tj. 19. 2. 2013 v 9 hodin dopoledne. Jak se na chat dostanete? Do virtuální "chatové místnosti" vstoupíte zde.
 

ČlánekVzniká nová pracovní skupina – obchod a služby na venkově

V prosinci se v Bělotíně uskutečnilo setkání SPOV ČR, SMS ČR, SMO ČR, NS MAS ČR a SD Jednota COOP s cílem vytvořit novou pracovní skupinu, která by se zabývala rozvojem služeb venkovského charakteru a společným řešením aktuálních problémů na venkově.
 

ČlánekSpolek pozval ministra Bendla do Olomouckého kraje

Předseda Spolku Eduard Kavala pozval ministra zemědělství Petra Bendla na návštěvu do Olomouckého kraje. Mimo jiné mu nabídl seznámení s obcemi, které v minulých letech bodovaly v soutěži Vesnice roku. Těšit se na něj mohou ve čtvrtek 24. ledna.