SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíPlánování rozvojových aktivit v nadmístní úrovni

Ke stažení obšírná tisková zpráva z diskusního kulatého stolu 26. března 2013 na Vysoké škole ekonomické v Praze s odkazy na vystoupení zástupců ministerstev, vysokých škol a neziskového sektoru včetně MAS.

 

Soubor ke staženíMusíme říci nahlas, že nejsme druhořadí

Rozhovor předsedy SPOV ČR a starosty obce Bělotín Eduarda Kavaly pro časopis Veřejná správa o Programu obnovy venkova, jeho financování, rozvoji venkova, problémech malých obcí a reformě veřejné správy.

 

Královéhradecký knihovnický zpravodaj "U nás" propaguje POR

Odkaz na poslední číslo Knihovnicko-informačního zpravodaje Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Doporučujeme zejména články Boženy Blažkové Knihovna – místo mezigeneračních setkáváníProgram obnovy rodiny a knihovny a Václava Mertina Rodina v dnešní společnosti a její vliv na čtenářství.

 

Dotace končí v síti velkých hráčů, starostové se bouří

Článek Zuzany Hronové na www.aktualne.cz o Druhé zlínské výzvě a „cedulovém protestu“ téměř 600, převážně menších, obcí. Článek o protestu na www.euractiv.cz najdete zde.

 

Starostové chtějí, aby 65 % evropských dotací čerpaly obce

Reportáž k brífinku po jednání vlády 10. dubna ve zprávách ČT24 ve 13 hodin. Druhé zlínské výzvy se týká začátek reportáže, na dnešní vyvěšování tabulí na její podporu na vjezdech a výjezdech z obcí reagoval premiér na brífinku (13:20 min. reportáže).

 

Soubor ke staženíKonference 12.-13. září v Brně: "… aby peníze dávaly smysl"

Ke stažení upozornění na konferenci, na které vystoupí představitelé etických bank ze zahraničí a domácí odborníci, kterým není lhostejné, jaký vliv mají koncentrované peníze bank na budoucnost naší země.

 

Soubor ke staženíPodpořte "Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby"

PhDr. Jindřiška Gregoriniová, vedoucí Útvaru koncepcí a metodiky Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) informovala na schůzi SPOV ČR 2. dubna o jeho internetové poradně a "Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby" 17.–26. května 2013. Připojit se můžete kulturními akcemi, které zaregistrujete nejpozději do 30. dubna 2013 zde.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 4/2013

V 4. čísle roku 2013 si například můžete přečíst:
- Soutěž Vesnice roku letos poprvé doprovodily semináře pro starosty
- Už začátkem roku 2015 by měla být naše země pokryta MASkami s vysokou odbornou úrovní. Rozhovor se staronovým předsedou Národní sítě MAS ČR Františkem Winterem
- Spolek v březnu navrhl novou místopředsedkyni, věnoval se Vesnici roku i plánovacímu období 2014+
- Konference o pozemkových úpravách na MZe vzbudila zájem odborníků, zemědělců i starostů
- Bendl na Agrární komoře v Olomouci: Zemědělci by neměli přijít o peníze na rozvoj venkova
- Pohled SMS: Co přinese Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020?

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_4-2013

 

ČlánekK soutěži Vesnice roku proběhly už celkem čtyři semináře

Po tradičním semináři členů hodnotících komisí se v březnu uskutečnily tři semináře pro obce, které zvažují účast v letošním ročníku soutěže Vesnice roku i pro ty, které hledají inspiraci k tomu, jak svou vesnici prezentovat.
 

Soubor ke staženíŽádné násilné rušení poboček neplánujeme

říká generální ředitel České pošty Petr Zatloukal v rozhovoru pro Deník z 20. 3. 2013.
 

Soubor ke staženíPozvánka na velikonoční koncert 1. dubna v Chanovicích

Ke stažení pozvánka na koncert "Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů". Chcete-li vědět, co se všechno dá za rok naplánovat a uskutečnit v obci se 750 obyvateli - vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Plzeňském kraji, klikněte zde.
 

ČlánekMá vlast cestami proměn 2013

Má vlast cestami proměn 2013xxx

Letos se v pořadí již po páté otevřou brány staroslavného Vyšehradu národní putovní výstavě "Má vlast cestami proměn". Vernisáž této výstavy, tradiční Slavnostní setkání krajů, zde proběhne v druhou májovou sobotu, 11. května v 11 hodin.

Představuje fotografie proměn zvelebených míst z celé země i ze zahraničí. Vystavují zejména krajské úřady, které si váží práce obyvatel svého kraje a touto formou jim děkují. K dnešnímu datu jsou to kraje Plzeňský, Karlovarský, Jihomoravský a Hlavní město Praha.

Slavnostní setkání krajů, vernisáž výstavy, zahájí Václav Cílek a zástupci partnerských krajů. Chcete-li se dozvědět více o těchto aktivitách, sledujte www.aefcz.org.

 

Soutěž Vesnice roku 2013 vyhlášena – přihlášky je možno podat do 30. dubna 2013

Soutěž byla vyhlášena na Dnu malých obcí v Praze 5. března. Jak podat přihlášku, najdete zde. Vyhlašovatelé soutěže doporučili zájemcům účast na seminářích, které přiblíží podmínky a systém hodnocení soutěže. Jejich součástí je prohlídka dříve v soutěži oceněné obce. Poslední seminář bude 26. března 2013 obci Pikárec, okr. Žďár nad Sázavou od 9 do 14 hod. Přihlášky na adrese obec@pikarec.cz, tel. 566 673 758.
 

Soubor ke staženíKe stažení deváté číslo dvouměsíčníku VENKOV

Tímto odkazem se vracíme k nově pojatému periodiku VENKOV. Z obsahu čísla vybíráme např. Rozhovor s ministrem zemědělstvím Petrem Bendlem, Program rozvoje venkova: tři slova plná milionů nebo reportáž z veletrhu REGIONTOUR. Dosud vydaná čísla najdete webu Ministerstva zemědělství.
 

Soubor ke staženíUpřesnění programu a referujících na konferenci "Pozemkové úpravy" 26. března 2013 na Ministerstvu zemědělství

spolupořádané Spolkem pro obnovu venkova ČR. Návratku zašlete do 22. 3. 2013 na adresu kkapkova@tiscali.cz.