SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíAsociace krajů ČR převzala záštitu nad 18. ročníkem soutěže Vesnice roku

Asociace krajů ČR převzala záštitu nad 18. ročníkem soutěže Vesnice rokuxxx Ke stažení dopis předsedy Asociace krajů ČR JUDr. Michala Haška, kterým vyhověl žádosti Spolku o udělení této záštity.
 

Vzdělaný zastupitel - příklady dobré praxe

Ke stažení Sbírka případových studií z měst a obcí, která je součástí projektu Svazu měst a obcí ČR, podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Webovou prezentaci projektu, v jehož rámci byla např. zpracována Příručka pro člena zastupitelstva obce, jsou připraveny vzdělávací semináře a e-learningové kurzy pro zastupitele, právní poradna a diskusní fórum, otevřete na adrese www.vzdelanyzastupitel.cz. Na ni jsme zřídili přímý odkaz ve spodní části levého sloupce našeho webu.
 

Soubor ke staženíXI. konference o rodinné politice 20. března v Senátu

Ke stažení pozvánka na mezinárodní konferenci "Rodinná politika a faktory ovlivňující autonomní chování rodiny při naplňování jejích společensky nezastupitelných funkcí", pořádanou Národním centrem pro rodinu a Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Více na www.rodiny.cz.
 

ČlánekChat na téma Rodina a škola 20.3.2012 v 9 hodin

Účast na diskusním chatu v úterý 20.3. přislíbili Mgr. Cyril Kubánek, ředitel Základní školy Maltézských rytířů v Kladně, Mgr. Helena Šíblová, ředitelka církevní základní školy a mateřské školy Archa v obci Petroupim na Benešovsku, Andrea Smékalová, Montessori školka ve Vlašimi, Anna Brychtová, předsedkyně Výboru na obranu rodičovských práv, Radim Ucháč, prezident Hnutí Pro život ČR, o.s., Mgr. Jiří Adamec, člen rady Národní sítě venkovských komunitních škol a Lenka Zapletalová, Rodinné centrum Světýlka Vlašim. Na chat vstoupíte zde.
 

Soubor ke staženíSlavnost oskoruší ve Tvarožné Lhotě 14. dubna 2012

Ke stažení je pozvánka na již XI. Slavnost oskoruší. Dojeďte, aj šiřte dál. Těšíme se na vás! Za oskorušový tým Vítek Hrdoušek (tel: 724 162 265, bkarpaty@inexsda.cz).
 

ČlánekSpolečné komuniké ze setkání představitelů vlády a SMO ČR

8. března bylo na webu Svazu měst a obcí publikováno společné komuniké, podle kterého se premiér Petr Nečas se spolu se zástupci vlády a zástupci vedení Svazu měst a obcí ČR v čele s předsedou Danem Jiránkem shodli na společných prioritách týkajících se rozpočtového určení daní, reformy regionálního školství, čerpání strukturálních fondů nebo novele zákona o obcích.
 

ČlánekNastavte si počítač tak, aby se automaticky otevíral web Spolku

V návaznosti na doporučení ze schůze SPOV ČR 6. března 2011 k nastavení počítačů tak, aby se při jejich spuštění automaticky otevíral web Spolku (www.spov.org), jsme na tomto webu v levém sloupci dole (pod logem archivace stránek Národní knihovnou ČR) umístili odkaz "Nastavit jako domovskou stránku".
 

Soubor ke staženíPrezentace materiálu "Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České republiky" 26. března v Evropském domě v Praze

Ke stažení tisková zpráva k materiálu NS MAS s pozváním na jeho veřejnou prezentaci, pořádanou ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v ČR, v Evropském domě v Praze, Jungmannova 24 v pondělí 26. 3. 2012 od 14:30 hodin. V rámci prezentace vystoupí zástupce DG Agri Pedro Brosei a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Roman Haken. Registrace na adrese o.spikova@nsmascr.cz.

 

ČlánekPředstavitelé obcí oceněných v soutěži Vesnice roku 2011 se připojili k výzvě MAS Pošumaví

proti "Koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního školství", kterou podepsali na semináři v Modré ve dnech 1.-2. března k hodnocení soutěže Vesnice roku 2012 starostové obcí - medailistů republikového kola a vítězů krajských kol.
 

Soubor ke staženíSeminář "Podnikání na venkově" 22. března ve Šťáhlavech

Seminář "Podnikání na venkově" 22. března ve Šťáhlavechxxx Seminář, připravený Centrem pro komunitní práci, MAS Aktivios a MAS Ekoregion Úhlava, proběhne v prostorách restaurace Pizza Music Club ve Šťáhlavech (cca 10 km od Plzně) od 9:00 do 17:00 hodin. Program semináře tvoří pět přednášek, z nichž každá ukazuje problematiku podnikání na venkově z jiné perspektivy. Součástí semináře je i exkurze do moštárny a pivovaru pana Vladimíra Ilgnera. Registrace na adrese tomas.svoboda@cpkp.cz nebo na telefonním čísle 377 329 558.
 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 3/2012

Ve 3. čísle roku 2012 si například můžete přečíst:
- Obce poosmnácté o titul Vesnice roku. V den plnoletosti se představilo nové logo soutěže
- Spolek se zabýval problémem rušení železničních tratí na venkově
- Veřejné zakázky: ne transparentnost, ale více byrokracie
- Knihovna nesmí být jen půjčovnou knížek, je to také vstupní místo poznávání regionu. Rozhovor s Olgou Hájkovou z knihovny roku 2011
- Novela Rozpočtového určení daní prošla 1. února prvním čtením ve sněmovně!
- Stavební zákon po prvním čtení a semináři směřuje do sněmovních výborů
- Metoda LEADER po roce 2014: MAS jako partner pro všechny programy EU
- Blog NS MAS: Transparentnost výběrových a rozhodovacích procedur v MAS
- Do PORV MMR 2012 se přihlásilo 1641 projektů za téměř půl miliardy
- Ve 14. kole PRV uspělo ve III. ose 413 projektů, což je 36% žadatelů
Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_3-2012_v2
 

ČlánekHarmonogram jednání pracovních skupin MZe pro priority PRV

Ministerstvo zemědělství zřídilo odborné pracovní skupiny pro priority Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Na společné schůzce 2. března je seznámilo se stavem přípravy programových dokumentů a stanovilo dále uvedený harmonogram jejich jednání do konce května t.r. SPOV ČR na první schůzce zastupovali JUDr. Radan Večerka a Ing. Milan Bena, CSc. Na další jednání jsou zváni i ostatní členové Spolku.
 

ČlánekDen malých obcí v Praze a Vyškově 2012

V pořadí již 37. ročník Dnů malých obcí proběhl v úterý 28. února v Národním domě na pražském Smíchově a ve čtvrtek 1. března v Posádkovém domě armády ve Vyškově.
 

 
V Praze byly podepsány podmínky soutěže Vesnice roku 2012. Další fotografie zde.
 

ČlánekMinistr ŽP slíbil pokračovat v Programu pro vítěze Zelená stuha

Obavy ze zániku Programu pro vítěze Zelená stuha a Zelená stuha ČR v rámci soutěže Vesnice roku byly liché. Předseda SPOV ČR, pan Mgr. Eduard Kavala, se 10. února písemně dotázal ministra životního prostředí, pana Mgr. Tomáše Chalupy, zda je pravdou, že jeho ministerstvo hodlá zmíněný Program zrušit.
 

Soubor ke staženíSoutěž Vesnice roku 2012 – uzávěrka přihlášek 30. dubna 2012

Ke stažení podmínky, podepsané ministrem zemědělství Ing. Petrem Bendlem, náměstkem ministra pro místní rozvoj Ing. Michalem Janebou, předsedou Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduardem Kavalou a předsedou Svazu měst ČR obcí Ing. Danem Jiránkem na Dnu malých obci v Praze 28. února 2012. Ke stažení jsou také jejich přílohy – regionální kontakty a charakteristika předmětu soutěže (osnova). Jak podat přihlášku najdete zde.