SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíMá vlast 2012 – cestami proměn

Má vlast 2012 – cestami proměnxxx

Slavnostní setkání krajů na Vyšehradě zahájilo v sobotu 12. května čtvrtý ročník jedinečné akce svého druhu v České republice, národní výstavy Má vlast 2012. Výstava fotografií zvelebování opomíjených míst je společným dílem lidí z celé země. Organizačním partnerem letošního ročníku je Plzeňský kraj. Slavnostní setkání krajů na Vyšehradě probíhalo opět v příjemné přátelské atmosféře utvářené patnácti sty návštěvníky z celé ČR, a zejména dvěma sty padesáti energickými talentovanými členy vystupujících souborů, od malých dětí po zralé dospěláky. Putovní výstava Má vlast 2012 zahájila svou roční pouť po české zemi 16. května v Senátu ČR. Do 23. května byla umístěna ve Valdštejnské zahradě u jezírka, 24. května se přesunula na 3. nádvoří a poté do atria krajského úřadu v Plzni, kde byla přivítána 29. května u příležitosti Festivalu regionálních potravin.

 

ČlánekEvropská komise hodnotila Komňu - Vesnici roku 2011

Evropská komise hodnotila Komňu - Vesnici roku 2011xxx

V úterý 22. května navštívila Komňu čtyřčlenná komise Evropské soutěže obnovy vesnice 2012. Do jejího finále postoupila tato obec jako vítězka soutěže Vesnice roku 2011 společně s Ratměřicemi, které nesou titul Vesnice roku 2010. Do druhé jmenované obce se eurokomisaři chystají v pátek 15. června. Pořadatelem evropské soutěže, která se koná každým druhým rokem, je Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. V Komni ji reprezentovali dva Rakušané, jeden Ital a pracovnice Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

ČlánekPřednáška: Když rodiče nejsou spolu (26.5.)

Rozchod rodičů bývá jednou z nejhorších událostí, která může dítě potkat. Proč je ale dnes tak častý? Jak se mu dá zabránit? Budeme si povídat i o tom, co dělat v případě, že již k rozchodu došlo. Jak nejlépe uspořádat vztahy mezi rodiči a dětmi tak, aby rozpad rodiny co nejméně poznamenal všechny zúčastněné, hlavně děti.
 

Soubor ke staženíJiřina Prekopová: Výchova láskou 19. 5. a 2. 6. 2012

Ke stažení pozvánka na besedu s autory knihy "Výchova láskou" PhDr. Jiřinou Prekopovou a PhDr. Jaroslavem Šturmou v sobotu 19. května v 16.30 hod. na výstavě Svět knihy v Průmyslovém paláci na výstavišti v Praze-Holešovicích. Další akcí s oběma autory a MUDr. Taťánou Horkou bude seminář příští sobotu 2. června v sále ombudsmana v Brně, Údolní 39 na téma: "Jak působí škola lásky v rodinách". Přihlášku najdete zde. Informace o pořádající nadaci na www.prekopova-nadacnifond.cz.
 

Soubor ke staženíVeřejné dražby z pohledu územně samosprávných celků

Prezentace Ing. Zdeňky Niklasové k bodu 2. programu schůze SPOV ČR 2. 5. 2012.
 

Soubor ke staženíVoda v krajině – společné řešení na lokální úrovni

Prezentace Ing. Evy Voženílkové a RNDr. Jakuba Horeckého, Ph.D. k bodu 3. programu schůze SPOV ČR 2. 5. 2012.
 

Soubor ke staženíVodní režim krajiny v územním plánování

Prezentace Petra Birklena k bodu 3. programu schůze SPOV ČR 2. 5. 2012.
 

Soubor ke staženíVoda v krajině z pohledu pozemkových úprav

Prezentace Ing. Jaroslava Vítka, MBA k bodu 3. programu schůze SPOV ČR 2. 5. 2012.
 

Soubor ke stažení29. května 2012 v Myšticích: Jak pečovat o kulturní památky

Ke stažení aktualizovaná pozvánka na vzdělávací akci Svazku obcí Blatenska. Přihlášky mailem do 27. 5. 2012 nebo poštou do pátku 25. 5. 2012 (podací razítko pošty).
 

ČlánekZáznam chatu ze dne 15. 5. 2012 na téma "Rodina, vzory a práce"

Hosty chatu byly zejména představitelé nejúspěšnějších obcí v soutěži Obec přátelská rodině 2011. Ze Slovenska se chatu zúčastnil Marek Michalčík, výkonný ředitel o.s. Fórum života. Příští diskusní chat, zaměřený na rodinu, bude třetí úterý v červnu tj. 19. 6. 2012.
 

Soubor ke stažení10. ročník celostátního setkání obcí, škol obnovy venkova a dalších zájemců ve Vlašimi 14. - 15. června 2012

Letošní ročník pořádá Mikroregion Podblanicko ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Středočeského kraje. Jeho hlavním tématem je Sdílení zkušeností s různými přístupy v zapojování veřejnosti, realizací projektů a tvorby strategií v rámci dotačních programů EU. Setkání, na němž budou představeny sociologické/facilitátorské metody, může být inspirativní zejména pro ty, kteří se chystají aktualizovat strategie LEADER a zapojit do tohoto procesu místní aktéry a veřejnost. Vložné 500,- Kč (bez ubytování). Přihlášku pošlete nejlépe ihned, nejpozději do 8. června 2012 na info@spolkovydum.cz.
 

ČlánekO dotacích z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova rozhodnuto

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém webu přehledy žádostí podle jednotlivých dotačních titulů z rozlišením na doporučené a nedoporučené tak, jak je schválil ministr pro místní rozvoj rozhodnutím č. 62/2012.
 

ČlánekPřipomínky k prioritě č. 1 "Předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech" do 16.5.2012

Připomínky k podkladovým materiálům pro jednání, které se uskuteční ve čtvrtek 17.5.2012 v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 v místnosti č. 101 od 10.00 hodin, zašlete do 16. 5. 2012 Ing. Milanu Benovi, CSc. (milan.bena@centrum.cz).
 

ČlánekNovela stavebního zákona znovu do výborů PSP ČR

Hospodářský výbor ji projedná ve středu 16. května orientačně v 15,45 hodin, výbor pro životní prostředí na zasedání ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, Podbabská 2582/30 v Praze-Dejvicích v úterý 22. května v 9,30 hodin a gesční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve středu 23. května ve 13 hodin. Ke stažení pozvánky, podkladové materiály a výsledky projednávání ve vztahu k návrhům SPOV ČR.
 

Soubor ke stažení13. května Den matek a 17. června Den otců

Ke stažení dopis vedoucího pracovní skupiny Programu obnovy rodiny Bc. Jana Tomiczka, starosty obce Třanovice, předsedy Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje a člena předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR.