SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíKe stažení třetí číslo dvouměsíčníku VENKOV

V informačním periodiku Programu rozvoje venkova, vydávaném MZe, naleznete články:
-    Spolupráce s výzkumem v zemědělské škole v Kostelci nad Orlicí
-    Prezentace Agrární komory České republiky
-    Aktivity pro děti a mládež na Strážnicku
-    Virtuální univerzita třetího věku MAS Hradecký venkov
-    Školy obnovy venkova
-    Vzdělávací aktivity v Pošumaví
-  Vzděláváním k vyšší efektivitě cestovního ruchu na Třeboňsku
-     Záchrana technických památek – vzdělávací cyklus v pivovaře
-    Oživené tradice pod Blaníkem
-    Vzdělávací cykly na území MAS Moravský kras
-    Inovační projekty v zemědělství a potravinářství
-    Farmářské trhy – módní výstřelek nebo vzkříšená tradice?
-    Prezentace Programu rozvoje venkova v Brně
Periodikum, které vychází také v tištěné podobě, lze stáhnout na adresách www.eagri.cz/venkov a www.denik.obce.cz.
 

Soubor ke staženíPenzijní reforma 2011-2013 v ČR

Prezentace MPSV k bodu 1. programu schůze SPOV ČR 7.2.2012 v aplikaci Microsoft Power-Point. Ve formátu PPTX ke stažení zde.
 

Televizní cyklus Náš venkov: Poslední zvonění?

Aktuální pořad ČT 2 v sobotu 11.2.2012 ke koncepčnímu záměru reformy financování regionálního školství. Záměr, tak jak je navržen, v sobě skrývá potenciální likvidaci mnoha venkovských škol.
 

ČlánekProč se ČR nezavázala k ratifikaci smlouvy o fiskální unii

Předseda vlády Petr Nečas nechal vypracovat neoficiální překlad Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii, tzv. fiscal compact. Českou i anglickou verzi lze stáhnout z webu Úřad vlády. Odtud převzatý článek přináší i souhrn hlavních argumentů premiéra, proč se zatím Česká republika nezavázala k podpisu.
 

Soubor ke staženíObce na prodej

K 1. lednu 2012 bylo v České republice 6246 obcí. Pět jich je podle článku Profitu v platební neschopnosti nebo v riziku této neschopnosti. Příčiny autor podrobně nezkoumá. Vypadá to na velký problém… I tak o nás píší.
 

Soubor ke staženíByli bychom rádi, aby se návrh nového RUD nejpozději v březnu dostal do Poslanecké sněmovny

říká předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna Dan Jiránek. Rozhovor o RUD, potřebě stabilních příjmů obcí a důvodech jejich dluhů v časopisu Profit.
 

ČlánekChat k rodině s PhDr. Miloslavem Macelou, ředitelem odboru rodiny a dávkových systémů MPSV mimořádně ve středu 22. února v 9 hodin

Chatu se zúčastní také JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph. D., ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Tématem, dohodnutým na lednovém chatu, je Úmluva o právech dítěte a sociálně-právní ochrana dětí v ČR. Navazuje na jednání vlády 4. ledna 2012, která schválila Národní strategii ochrany práv dětí a program PS Parlamentu ČR, která propustila v 1. čtení novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Na chat vstoupíte zde.

 

ČlánekNovela stavebního zákona prošla prvním čtením

Poslanecká sněmovna 1. února 2012 přikázala zákon k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí. Zpravodaj - poslanec Ing. Jaroslav Krupka (ODS, Moravskoslezský kraj) ve svém vystoupení avizoval záměr na konci února, případně začátkem března, uskutečnit seminář, kde bude novela představena, předneseny kritické připomínky a vytvořen prostor na případnou diskusi o pozměňovacích návrzích.
 

ČlánekPředseda SPOV se zúčastnil jednání Podvýboru pro cestovní ruch PSP ČR v Harrachově

Na pozvání Asociace lanové dopravy ČR se předseda SPOV ČR, Mgr. Eduard Kavala, zúčastnil v úterý 10. ledna 2012 v Harrachově jednání poslanců s představiteli sdružení, podnikajících v cestovním ruchu.
 

Podivná reakce města Ostravy na projednávání RUD v Parlamentu - chce žalovat stát

Město Ostrava se nehodlá vzdát a pokračuje ve svém boji se státem, dokonce zvažuje soudní spor. Vedení moravskoslezské metropole se zlobí kvůli novele zákona o rozpočtovém určení daní. Tato novela by totiž mohla Ostravu připravit o téměř miliardu korun. Ostravský magistrát se i dopisem obrátil na poslance a vyzval je, aby návrh nepřijali. Odkaz na článek na www.novinky.cz.
 

ČlánekNovela RUD prošla 1. února prvním čtením!

Dlouho očekávaný legislativní proces, kterým novela zákona o rozpočtovém určení daní nyní prochází, opět pokročil vpřed. Poslanci dnes propustili do druhého čtení poslanecký návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní (sněmovní tisk 541). Ten vychází z původního a všeobecně známého návrhu vypracovaného ministerstvem financí a předloženého vládě a přejímá parametry rozdělování sdílených daní, které navrhl ministr Kalousek.

 

Soubor ke staženíZpravodaj venkova - měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR - 2/2012

V 2. čísle roku 2012 si například můžete přečíst:
- Téma: Obce se obávají likvidace škol na venkově, destrukce celé sítě škol a hledají spojence
- Náš venkov je momentálně opět ohrožen. Kvůli školám. Bráníme je. Rozhovor se znovuzvoleným předsedou SPOV ČR Eduardem Kavalou
- Národní síť MAS schválila doporučení pro rozvoj venkova po roce 2014 (Komunitně vedený místní rozvoj = nový LEADER: MAS pro všechny dotační fondy)
- NS MAS vyzývá všechny členy k aktivnímu prosazování metody LEADER na klíčových místech
- Nůžky mezi námi a státem se rozevírají, varují obce před propastí rozpočtů
- Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 15. kolo PRV. Rozdělí 1,5 miliardy korun
Prostorový prohlížeč:
http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_2-2012

 

Stát podporuje bezdětné na úkor rodin s dětmi

Odkaz na článek na www.stridavka.cz. Jeho autor RNDr. Pavel Rusý (*1964) vystudoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy obor Matematická statistika. Nyní působí na pozici ředitele speciálních projektů GfK Czech, firmy zabývající se získáváním, analýzou a interpretací marketingových informací. Ve svém volném čase věnuje početné rodině, cyklistice a aktivitám pro občanská hnutí a společenské organizace.
 

ČlánekRegiontour 2012 Brno

Ve dnech 12. až 15. ledna se Spolek pro obnovu venkova ČR zúčastnil veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012 v Brně. Stánek tentokrát nesdílel pouze s Folklorním sdružením ČR, ale i s Národní sítí místních akčních skupin ČR. Fotogalerie zde.