SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

23. srpna 2010

Dobrovolníci podpořili Horní Jiřetín

Přes čtyřicet mladých lidí z celé republiky se zúčastnilo tábora, který uspořádalo Hnutí Duha v Horním Jiřetíně, severočeské obci na hranici těžebních limitů hnědouhelné pánve. Mottem tábora bylo "Žít, nebo těžit?". Fotogalerie k textu je zde.
 

Horní Jiřetín není vybydlená osada s několika posledními zoufalci, kteří vlastními těly brání své zahrádky před rypadly, jak je to často prezentováno v médiích. Jde o solidní město s 2200 obyvateli, se školou pro první i druhý stupeň, poštou, zdravotním střediskem, několika hostinci a obchody a s pravidelným spojením hromadnou dopravou do Litvínova. Poté, co v roce 1991 vláda České republiky stanovila těžební limity, za kterými nesmí být povolena těžba, místní lidé nabyli ztracené jistoty a začali zvelebovat své domy. Je tu velký zájem i o obecní byty, dokonce se na bydlení přestavují bývalé tovární objekty a bylo postaveno přes šedesát nových rodinných domů.

Bohužel, čas od času se ze strany majitelů hnědouhelného dolu, který je od města vzdálen několik kilometrů, objevují snahy o revizi rozhodnutí vlády a prolomení limitů těžby. I když pod samotným Jiřetínem téměř žádné uhlí není, stojí v cestě rypadlům, která by mohla odtěžit další miliony tun uhlí směrem k Litvínovu. Tlak na obec je značný - obyvatelům je nabízeno odkoupení jejich nemovitostí, úředníci nechtějí povolovat v obci infrastrukturní investice (přesto se podařilo realizovat např. novou čistírnu odpadních vod). Tyto tlaky jsou podporovány částí politiků, kteří budoucnost severních Čech vidí v další exploataci nerostného bohatství - odtěžení nekvalitního hnědého uhlí, jehož spálení v blízkých elektrárnách a teplárnách uvolní do ovzduší velké množství karcinogenů, vysídlení obyvatel do příměstských sídlišť a doslovné odstranění krajiny, kterou je pak za vysokých nákladů nutné "rekultivovat".

Nová vláda premiéra Nečase naštěstí tyto snahy uvedla do příslušných mezí tím, že už v koaliční smlouvě zakotvila závazek těžební limity zachovat. Znamená to, že cca do deseti let by těžba skončila, povrchový důl by byl zavezen a rekultivován. Horní Jiřetín by tak nemusel následovat osud více než osmdesáti obcí, které v posledních šedesáti letech byly doslova vymazány z mapy a jejich obyvatelé ztratili domov kvůli těžbě uhlí.

Tuto naději přijeli podpořit i účastníci tábora "Na hraně", který v Horním Jiřetíně v druhém srpnovém týdnu uspořádalo Hnutí Duha. Jeho cílem bylo nekonfliktní formou upozornit na boj místních proti uhelné lobby, programem tedy nebylo žádné "přivazování k bagrům", ale veřejně prospěšné práce na veřejných prostranstvích, především v okolí kostela a také na blízkém zámku Jezeří.

 

Účastníci nalezli útočiště na zdejší faře, kde se o ně staral zdejší místostarosta, pan Vladimír Buřt, který je zároveň jednou z vůdčích postav odporu proti prolomení limitů těžby. Skromné ubytování na půdě a ve stanech na farské zahradě a vegetariánská strava (mimochodem výborná díky vynalézavému kuchaři) byly vyváženy bohatým kulturním programem (koncerty, divadlo, promítání) a také besedami s politiky, novináři a tvůrci dokumentů o Horním Jiřetíně - fotografem Ibrou Ibrahimovičem a režisérem dokumentu "Ženy SHR" Martinem Duškem. Do programu tábora se tak zapojili i místní obyvatelé, kteří se jak besed, tak divadelních představení v hojném počtu zúčastnili. Stejně jako poutníci, kteří v sobotu a v neděli navštívili v rámci Mariánské poutě kostel, oceňovali práci odvedenou na zdejší zeleni.

Nezapomenutelný dojem ve všech účastnících zanechala návštěva blízkého zámku Jezeří, kde zvlášť vyniká kontrast mezi dílem našich předků - nádherným ranně barokním zámkem se zahradou a arboretem - a výsledkem činnosti nás samých - zplundrovanou krajinou táhnoucí se k obzoru, ve které dnem i nocí hučí těžební stroje a na obzoru kouří tepelné elektrárny. Zámek, který měl být už počátkem osmdesátých let demolován, se zvolna opravuje. Jeho návštěvu lze jen doporučit.

Vzkaz účastníků tábora místním nejlépe shrnul jeden z navržených sloganů: "Horní Jiřetín - obec roku 2050".

Stanislav Sojka (autor se zúčastnil jako dobrovolník popsaného tábora)