SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

20. prosince 2011

Eduard Kavala zůstává předsedou Spolku pro obnovu venkova

Valná hromada SPOV ČR zvolila 20. prosince 2011 9 členů předsednictva. Další členy předsednictva tvoří zástupci jmenovaní krajskými organizacemi. Po valné hromadě zvolilo předsednictvo novým předsedou Mgr. Eduarda Kavalu, 1. místopředsedkyní Ing. Janu Juřenčákovou a 2. místopředsedou JUDr. Radana Večerku.
 
 
Členové předsednictva zvolení valnou hromadou: Ing. arch. Jan Florian, Ing. Marcela Harnová, Pavel Hroch, Mgr. Eduard Kavala, Ing. Jana Juřenčáková, Jiří Řezníček, Bc. Stanislav Rampas, JUDr. Radan Večerka a Ing. František Winter.
 

Současní členové předsednictva jmenovaní krajskými organizacemi: Martina Berdychová, Radomír Hanačík, Leoš Hannig, Ing. Jiří Kosel, Jindřich Kvapil, PaedDr. Zdeněk Peša, Ing. Luboš Peterka, Vojtěch Ryza, MUDr. Tamara Salcmanová, Zdena Švaříčková, Bc. Jan Tomiczek a Václav Tyl.

Fotogalerie