SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

6. prosince 2017

Ing. Vrecionová obhájila funkci předsedkyně SPOV ČR


5. prosince 2017 zvolila Valná hromada Spolku pro obnovu venkova ČR na další tříleté období 9 členů předsednictva Spolku. Předsednictvo doplní členové, zastupující pobočné krajské spolky, zapsané do spolkového rejstříku. Bezprostředně po jednání valné hromady se sešlo předsednictvo Spolku, které zvolilo Ing. Veroniku Vrecionovou do funkce předsedkyně Spolku a do funkcí místopředsedů Mgr. Eduarda Kavalu a Ing. arch. Jana Floriana.

 

PŘEDSEDNICTVO

Členové předsednictva volení valnou hromadou:

Ing. Veronika Vrecionová

předsedkyně

Mgr. Eduard Kavala
místopředseda

Ing. arch. Jan Florian
místopředseda

Jaroslav Havel
Jihočeský kraj
 
Jana Gerešová
Olomoucký kraj
 
Miroslav Kovařík 
Zlínský kraj
 
Mgr. Tomáš Machýček
Moravskoslezský kraj
 
Ing. Petr Martiňák
Moravskoslezský kraj
 
Jiří Řezníček 
předseda SPOV Olomouckého kraje
 
 
Členové předsednictva volení orgány krajských organizací SPOV:
 
Ing. Václav Bešta
předseda SPOV Ústeckého kraje
 
Ing. Jiří Kosel
předseda SPOV Pardubického kraje
 
Dušan Lederer
předseda SPOV Moravskoslezského kraje
 
PaedDr. Věra Libichová
předsedkyně SPOV Středočeského kraje
 
Zdeněk Nováček
předseda SPOV kraje Vysočina
 
Ing. Luboš Peterka
předseda SPOV Jihočeského kraje
 
Ing. Vojtěch Ryza 
předseda SPOV Zlínského kraje
 
MUDr. Tamara Salcmanová
členka předsednictva SPOV Plzeňského kraje
 
Ing.  Dušan Šustr 
předseda SPOV Královéhradeckého kraje
 
 
REVIZNÍ KOMISE        
  
Marie Cimrová
starostka obce Chodouny
 
Ing. Jana Liberdová
ŠOV Třanovice, o.p.s.

Iva Svobodová