SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

11. března 2011

Jankovský: Ministerstvo pro místní rozvoj nic rušit nehodlá!

Přečtěte si článek z 10.3.2011, převzatý z webu MMR, kde se uvádí, že „v návrhu novely neexistuje jediný paragraf, kterým by byly rušeny stavební úřady“.

 

I přes opakovaná vyjádření klíčových pracovníků ministerstva pro místní rozvoj se neustále objevují takřka panické obavy z chystaného rušení stavebních úřadů. Jejich osud by údajně měla zpečetit chystaná novela stavebního zákona. Žádné plošné vymazání stavebních úřadů z mapy republiky ale ministerstvo rozhodně nechystá.

Novela stavebního zákona po více než dvou letech pečlivých příprav míří do poslední fáze, tedy meziresortního připomínkového řízení. Poté by měla být nejpozději na konci dubna 2011 odeslána do Legislativní rady Vlády ČR. „V návrhu novely neexistuje jediný paragraf, kterým by byly rušeny stavební úřady,“ říká Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. Jeho resort navíc není oprávněn o něčem takovém rozhodnout o své vůli, protože není zřizovatelem jednotlivých stavebních úřadů. Těmi jsou kraje a konkrétní obce. „Je velmi zkreslené se domnívat, že stavební úřady jsou jakýmisi pobočkami MMR,“ podotýká ministr.

Aktuálně připravovaná novela by mohla platit od roku 2012. Její návrh reaguje na aktuální problémy ve stavebním a územním řízení a zároveň na výstupy z Programového prohlášení Vlády ČR. MMR mimo jiné navrhuje rozšířit okruh staveb, pro jejichž realizaci nebude potřeba stavební povolení nebo je bude možné stavět jen na základě ohlášení stavebnímu úřadu. „Chceme dosáhnout stavu, který vláda shrnula do hesla: jedna stavba – jeden úřad - jedno rozhodnutí,“ uvádí opakovaně Kamil Jankovský.

Novela navrhuje, aby si každý, kdo potřebuje stavební povolení, mohl vyřídit veškeré náležitosti na jednom místě. Pokud se ukáže, že některé stavební úřady nejsou vytíženy, pak to bude důvod pro přistoupení k jejich následné redukci. Cílem novely stavebního zákona je optimalizace činnosti státní správy také s ohledem na možnosti státního rozpočtu.

Zdroj: www.mmr.cz