SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

18. prosince 2011

Je novela stavebního zákona jednosměrnou ulicí k rušení stavebních úřadů?

Ke stažení návrh novely a materiály Ministerstva pro místní rozvoj, předložené vládě k projednání 21. prosince 2011 (2. bod programu), a původní stanovisko SPOV ČR.
 
 
 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
 
 
Platné znění zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
 
Stanovisko Legislativní rady vlády s návrhem usnesení vlády
Usnesení vlády č. 949 z 21. prosince 2011 (vyvěšeno 4. 1. 2012)
 
Stanovisko Spolku pro obnovu venkova ČR z 11. dubna 2011