SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

24. února 2011

Jednání pracovních skupin monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova v březnu 2011

Jednání Pracovních skupin MV PRV k přípravě Pravidel pro opatření I.1.1, I.1.3, I.3.1, III.1.1, III.1.3. a IV.2.1 na 13.kolo příjmu žádostí , které proběhne v červnu 2011 se můžete po dohodě s místopředsedou Spolku a členem MV JUDr. Radanem Večerkou zúčastnit i Vy! Jednání Pracovních skupin bude směřovat k přípravě návrhu pro zasedání Monitorovacího výboru PRV, jehož termín je předběžně plánován na první polovinu dubna 2011.

 


Pracovní skupiny proběhnou v těchto termínech:

 

Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

- v úterý 15.3.2011 v 10.00 v zasedací místnosti č. 101

 

Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

- v pondělí 14.3.2011 v 10.00 v budově MZe v zasedací místnosti č. 101

 

Opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

- v pondělí 14.3.2011 v 14.00 v budově MZe v zasedací místnosti č. 101

 

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

- v úterý 15.3.2011 v 10.00 v budově MZe v zasedací místnosti č. 101

 

Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu

- ve čtvrtek 3. 3. 2011 v 10.00 v budově MZe v zasedacím sále č. 400

 

Opatření IV.2.1

- v pondělí 14. 3. 2011 v 10.00 v budově MZe v zasedací místnosti č. 414c

 

Dále se uskuteční jednání Pracovní skupiny MV PRV pro opatření III.2.1, na které však nebude vyhlášen příjem žádostí v červnu 2011. Opatření III.2.1 bude vyhlášeno v rámci 14. kola příjmu žádostí, které proběhne v říjnu 2011. MZe považuje za velmi žádoucí projednat systémové změny v tomto opatření tak, aby mohly být schvalovány Monitorovacím výborem v dubnu 2011. Všichni žadatelé tak budou včas informováni a budou mít dostatečný prostor na přípravu projektových záměrů:

 

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

- v úterý 23. 3. 2011 od 10.00 v budově MZe v zasedacím sále č. 400

 

Podkladové materiály budou zaslány elektronickou poštou pouze nahlášeným účastníkům jednání.

 

V návaznosti na plánované jednání Pracovních skupin se uskuteční 4. dubna 2011 v 9,30 hodin zasedání 10. MV v hotelu Floret v Průhonicích.