SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

21. října 2017

LAUDATIO JANU FLORIANOVI

LAUDATIO JANU FLORIANOVI Jana Floriana jsem poznal v 80. letech jako mladého pracovníka odboru územního plánování na Jihomoravském KNV, který byl zaujatý Programem obnovy vesnice (DORFERENEUERUNG). Přivezl jeho podmínky z návštěvy Rakouska, kde již byl zdárně realizován. Program obnovy vesnice byl pro Jana Floriana tak silnou, závažnou a stěžejní ideou, že se stal trvalou součástí jeho celoživotních snah. Zpočátku se staral o uplatnění jeho myšlenek v urbanistických pracích za minulého režimu, i když to příliš nešlo. Avšak hned po změně režimu zahájil z Ministerstva životního prostředí hektické úsilí prosadit Program také u nás.
 
Zadal zpracování jeho českého znění, zajišťoval styky s představiteli hnutí obnovy venkova Rakouska a Bavorska, kterými byli Dr. Erwin Pröll a prof. Ing. Holger Magel, organizoval exkurze do sousedních zemí a společné semináře, podporoval vydání publikací o Programu. Zajistil projednání návrhu Programu, který ministr životního prostředí Ivan Dejmal předložil vládě. Ta jej i s uznáním přijala dne 29.5.1991. K Programu se počaly hlásit stovky obcí, které v něm viděly přirozenou cestu svého rozvoje; tím počala nutnost úředního vedení agendy, kterého se ujal s velkým elánem.

Avšak po volbách v roce 1992 nastala výrazná změna poměrů, kdy problematika venkova byla odsunuta stranou. Proto, aby byl i nadále Program obnovy vesnice zachován a stále prosazován, založila skupina entusiastů kolem Ivana Dejmala v roce 1993 Spolek pro obnovu venkova a Jan Florian se stal jeho tajemníkem. Spolku se zdařilo získat v Parlamentu podporu Programu i dotaci ze státního rozpočtu na rok 1995. Za vedení agendy odpovídal odbor Jana Floriana na Ministerstvu hospodářství, kam mezitím přešla z Ministerstva životního prostředí. Téhož roku byla Spolkem navržena soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova, na sestavení jejích podmínek se Jan Florian podílel. Vítězná vesnice je vysílána do Evropské soutěže a Jan Florian se stal členem evropské soutěžní komise. Tak se rozšířily i jeho značné osobní kontakty s osobnostmi venkovského hnutí v Evropě.

V roce 1998 se zdařilo prosazení Programu obnovy venkova do regionální politiky vlády a jeho stálé řízení Ministerstvem pro místní rozvoj. Jan Florian se na tomto řízení mnohostranně podílel až do odchodu do důchodu. Zůstal však stále činný ve Spolku pro obnovu venkova. Je jediným, který je členem jeho vedení od založení po dnešek. Jeho stálá aktivita, pracovitost, zaujatost, až umanutost jsou neobyčejné vlastnosti, kterými podněcoval své spolupracovníky a přesvědčoval zastupitele obcí. Je za ním veliké množství práce a energie, které se nesmazatelně promítly do zdárného vývoje našeho venkova.

Jan Florian se dne 30. října dožívá 70 roků. Přeji mu pevné zdraví, stálé pokračování v jeho iniciativách a pocit uspokojení z výsledků svého celoživotního nasazení. A děkuji mu, mému dlouholetému příteli, za jeho poctivé a nezištné úsilí o zlepšení podmínek života na venkově.

Jan Kruml
emeritní předseda Spolku pro obnovu venkova