SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

14. července 2020

Muzeum lidových staveb Kouřim, sobota 18. července, 11 hodin: Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2020

Po třech úspěšných ročnících Dnů lidové architektury Středočeského kraje v Muzeu lidových staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci (2017), v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem (2018) a v obci Lhotka u Mělníka (2019) proběhne letos už jejich 4. ročník, který bude zároveň již 8. ročníkem celostátních Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. Hlavním centrem letošních Dnů lidové architektury se stane Muzeum lidových staveb v Kouřimi jihozápadně od Kolína, kde bude tento den zahájena výstava "Lidová architektura Středočeského kraje", doprovázená bohatým programem.

 

Ke stažení:

Základní informace

Záměrem Dnů lidové architektury je
představit široké veřejnosti mnohotvárnou, jedinečnou a mnohdy neprávem opomíjenou historickou architekturu našeho venkova. Přáním pořadatelů je, aby se staly podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a zároveň impulsem k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.

Organizátory letošních Dnů lidové architektury Středočeského kraje jsou opět Kotěrovo centrum architektury, o.p.s., FOIBOS BOOKS, s.r.o. a Středočeský kraj, jmenovitě pak Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu, odbornou stránku zajišťuje Národní památkový ústav a Regionální muzeum v Kolíně, p. o., mediálními partnery jsou: Český rozhlas 2 a internetový portál PROPAMÁTKY.


Leták s programem

Pozvánka

Podrobný program