SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

10. července 2020

Národní konference VENKOV 2020

Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s dalšími partnery a s podporou Ministerstva zemědělství pořádá ve dnech 21. -23. září 2020 ve Žďáru nad Sázavou každoroční Národní konferenci VENKOV 2020. Aktuální verzi programu a podrobnější informace včetně on-line přihlášky naleznete na www.konferencevenkov.cz/2020.
 


Od roku 2016 je konference otevřenější k veřejnosti a prezentuje se  jako "Národní venkovský parlament". Obsahově navazuje na evropskou aktivitu "Evropský venkovský parlament" (www.europeanruralparliament.com). 

Loňská konference/parlament  v Teplé v Karlovarském kraji měla 345 účastníků z řad starostů, členů místních akčních skupin, zemědělců, odborníků a dalších obyvatel nebo příznivců venkova. 

Původně dvoudenní konferenci, orientované zejména na participaci obyvatel venkova na společné evropské zemědělské politice, jsme letos předřadili odpolední program v pondělí 21. září, zaměřený na venkovské politiky Ministerstva pro místní rozvoj (regionální a investiční), Ministerstva kultury (péče o památky a kulturní dědictví) a Kraje Vysočina (prorodinná a seniorská politika).


V úterý 22. září bude po jednání v plénu zahájena práce v tematických pracovních skupinách:

I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově

II. Klimatická změna a péče o krajinu    

III. CLLD/LEADER a jeho budoucnost

IV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch  

Odpoledne proběhnou exkurze.

Ve středu 23. září budou jednotlivé pracovní skupiny formovat svůj návrh závěrů konference, které pak budou uspořádány podle hlasování všech účastníků konference.