SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

28. srpna 2017

Prezentace ze semináře "Stromy v krajině"

Seminář SPOV ČR a Celostátní sítě pro venkov 28. srpna 2017 na výstavě "Země živitelka" v Českých Budějovicích zahájili předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Ing. Veronika Vrecionová, ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a předseda Národní sítě MAS ČR Ing. Jiří Krist. Ke stažení prezentace přednesených referátů.

 
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D., Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 
Ing. Elena Bočevová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Ing. Bohdan Osoha, Ministerstvo zemědělství ČR

Výsadba ovocných dřevin v pozemkových úpravách
Ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy   
             
Ing. Martin Lípa, Český svaz ochránců přírody

Strom jako klimatická jednotka pro zadržení vody v krajině
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. ENKI Třeboň   
 
Mgr. Petr Kulíšek, KS MAS Královéhradecký kraj
                      
Ing. Zdeněk Buzek, soukromý zemědělec zabývající se pěstováním starých ovocných odrůd; Tábor
 
Ing. Miroslav Šobr, Městský úřad Strakonice
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).