SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

28. srpna 2017

Prezentace ze semináře "Stromy v krajině"

Seminář SPOV ČR a Celostátní sítě pro venkov 28. srpna 2017 na výstavě "Země živitelka" v Českých Budějovicích zahájili předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Ing. Veronika Vrecionová, ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a předseda Národní sítě MAS ČR Ing. Jiří Krist. Ke stažení prezentace přednesených referátů.

 
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D., Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 
Ing. Elena Bočevová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Ing. Bohdan Osoha, Ministerstvo zemědělství ČR

Výsadba ovocných dřevin v pozemkových úpravách
Ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy   
             
Ing. Martin Lípa, Český svaz ochránců přírody

Strom jako klimatická jednotka pro zadržení vody v krajině
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. ENKI Třeboň   
 
Mgr. Petr Kulíšek, KS MAS Královéhradecký kraj
                      
Ing. Zdeněk Buzek, soukromý zemědělec zabývající se pěstováním starých ovocných odrůd; Tábor
 
Ing. Miroslav Šobr, Městský úřad Strakonice