SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

4. září 2014

Prezentace ze semináře v Českých Budějovicích

Ke stažení prezentace se semináře SPOV ČR, MMR a MZe 29. srpna "Podpora rozvoje venkova v ČR", převážně zaměřené na přípravu období 2014+. Seminář moderoval předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala.
 

 

Úvodní vystoupení
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství
Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
 
Mgr. František Kubeš, Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR
 
Ing. Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra zemědělství pro Společnou zemědělskou a rybářskou politiky EU
 
Ing. Pavel Sekáč, ředitel sekce přímých plateb a rozvoje venkova MZe
 
Ing. Jiří Houdek, náměstek ministryně pro místní rozvoj
 
Ing. Jiří Houdek, náměstek ministryně pro místní rozvoj
 
Ing. Zeňka Niklasová, odbor veřejných dražeb MMR
 
Partnerské dohody SPOV ČR
Ing. Stanislav Rampas, člen předsednictva a výkonný tajemník SPOV ČR
 
Společné memorandum SMS ČR, SPOV ČR, SMO ČR a Asociace krajů ČR z 4. března 2014
 
Proklamace NS MAS ČR ze 4. března 2014
 
Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR