SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

13. srpna 2018

Prezentace ze sympozia Venkov v proměnách času 1918 - 2018

Ke stažení prezentace k referátům Mgr. Antonína Jurigy a Mgr. Kateřiny Čapounové, Ing. Zdeňka Nováka, Mgr. Jana Malého, Ing. arch. Jana Floriana, Ing. Zdeňka Jandejska, CSc., Mgr. Víta Hrdouška, Ivany Vlkové, Mgr. Tomáše Chovance a RNDr. Richarda Nikischera, Ph.D. z druhého dne sympozia Spolku pro obnovu venkova České republiky a Národního zemědělského muzea v Praze 1. – 2. srpna 2018.
 

 

Síť zemědělských muzeí

Mgr. Kateřina Čapounová, Národní zemědělské muzeum s.p.o.

 

Proměny kulturní krajiny v uplynulém století

Ing. Zdeněk Novák, státní tajemník v Ministerstvu kultury

 

100 let Národního zemědělského muzea

Mgr. Jan Malý, Národní zemědělské muzeum s.p.o.

 

20 let od novely Programu obnovy venkova (usnesení vlády ze dne 11. 11. 1998 č. 730)

Ing. arch. Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR

 

Využití potenciálu českého zemědělství pro zvýšení biodiverzity a zásoby vody v půdě

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR

 

Voda a zeleň v krajině

Mgr. Vít Hrdoušek, MAS Strážnicko

 

Chlumany (možnosti obcí a podnikání na venkově)

Ivana Vlková, místopředsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistika a starostka obce Chlumany

 

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR

Mgr. Tomáš Chovanec, Jihočeská univerzita, člen pracovní skupiny Sociální zemědělství na MZe za Centrum pro komunitní práci

 

Základní venkovské služby a infrastruktura

RNDR. Richard Nikischer, Ph.D., vedoucí oddělení regionálních agend a podpory obcí odboru regionální politiky MMR