SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

10. března 2012

Společné komuniké ze setkání představitelů vlády a SMO ČR

8. března bylo na webu Svazu měst a obcí publikováno společné komuniké, podle kterého se premiér Petr Nečas se spolu se zástupci vlády a zástupci vedení Svazu měst a obcí ČR v čele s předsedou Danem Jiránkem shodli na společných prioritách týkajících se rozpočtového určení daní, reformy regionálního školství, čerpání strukturálních fondů nebo novele zákona o obcích.
 
 
1. Rozpočtové určení daní

Společným cílem vlády a zástupců samospráv je urychlené vyřešení rozpočtového určení daní, jinak hrozí jeho další odložení na neurčito. Prioritou je odstranění nespravedlivé J-křivky, která způsobuje, že nejnižší příjmy „na hlavu“ mají obce a města mezi 1000 a 10 tisíci obyvateli. Zástupci vlády ujišťují, že nedojde k poklesu stávající výše příspěvků na přenesený výkon státní správy.

2. Reforma regionálního školství

Na jednání bylo dosaženo shody, že počet žáků nemůže být, zejména v případě základních škol, jediným parametrem. Na začátku dubna bude ministerstvem školství předložen inovovaný model reformy, který zohlední význam jednotlivých typů škol v území. Vláda jednoznačně podporuje názor svazu, že základní školy jsou nedílnou součástí života obce, a plní tedy nejen vzdělávací, ale i kulturní a společenské poslání.

3. Čerpání strukturálních fondů

Shoda představitelů Svazu a vlády panuje také při řešení priorit v oblasti životního prostředí, zejména na směřování výnosů z emisních povolenek na projekty úspor energie veřejných budov i bytových a rodinných domů v rámci programu Zelená úsporám a podpoře financování energetického využití odpadů v následujícím programovacím období.

V rámci celkové přípravy na budoucí čerpání strukturálních fondů v období 2014 – 2020 se vláda se Svazem shoduje na radikálním snížení počtu operačních programů a maximálního sjednocení podmínek pro jejich čerpání. Primárním zájmem je zajištění dostatečného množství finančních prostředků na řešení potřeb měst a obcí včetně řešení problematiky rozvoje venkova a zohlednění urbánní a územní dimenze v budoucích operačních programech.

4. Další spolupráce mezi vládou a Svazem měst a obcí ČR

V otázce připravované novely zákona o obcích představitelé vlády vítají kulatý stůl připravovaný svazem, na kterém budou dále řešeny dílčí sporné záležitosti. Ministerstvo vnitra také svazu předloží další verzi materiálu, která již zohledňuje některé zásadní připomínky zástupců samospráv. Předseda vlády zároveň označil pravidelná setkání vlády s představiteli svazu za velice přínosná a důležitá.