SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

24. ledna 2016

Spolek se opět prezentoval na veletrhu Regiontour 2016 v Brně

Spolek pro obnovu venkova ČR se ve dnech 14. – 17. ledna 2016 aktivně zúčastnil veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2016, který se již 25 let koná na brněnském výstavišti. Za podpory Ministerstva pro místní rozvoj sdílel stánek se Státním pozemkovým úřadem, s nímž v prosinci 2015 podepsal Dohodu o vzájemné spolupráci.

 

Zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti Spolek na své expozici představil jednak svou činnost, a to jak formou ústní informace, tak prostřednictvím výročních zpráv Spolku z uplynulých let, a také prezentoval svou účast na pořádání soutěže Vesnice roku, jejímž je původcem. Lidé jevili zájem zejména o brožurky, které představují čtenářům úspěšné obce v celostátních kolech posledních několika ročníků, ale i o brožurky, které zachycují obce přihlášené do soutěže v jednotlivých krajích v uplynulých ročnících.

Během prvních dvou dnů veletrhu navštívilo stánek SPOV ČR mnoho významných hostů z řad spolupracujících ministerstev, senátorů, hejtmanů, starostů vítězných obcí v soutěži Vesnice roku, vedení partnerských organizací, ale také sportovců. Spolek připravil všem svým hostům bohaté občerstvení v podobě domácí zabíjačky, svatebních koláčků, ovocného moštu a dalších pochoutek.       

Také letos Spolek dodržel několikaletou tradici křtění knihy Tvář venkova - Venkovské stavby právě na Regiontouru. Ročník 2015 je již šestým pokračováním této úspěšné publikace, kterou Spolek vydává za významného finančního přispění Ministerstva pro místní rozvoj a obsahového přispění Státního pozemkového úřadu. Logicky se tak kmotry publikace staly náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová a dámské duo doplnil předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch. Křtu přihlíželo několik desítek hostů a mezi nimi např. náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a výkonný ředitel Svazu měst a obcí Dan Jiránek, kteří také dostali možnost symbolicky pokropit knihu sektem.

Obou souběžně probíhajících veletrhů cestovního ruchu Regiontour a GO se podle informací brněnského výstaviště zúčastnilo přes 842 vystavujících firem a organizací ze čtyřiadvaceti zemí a jejich expozice si prohlédlo více než 32 tisíc návštěvníků.