SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

6. ledna 2012

K problematice plánovaných změn v oblasti venkovského školství

SPOV ČR zásadně nesouhlasí s koncepčním záměrem reformy systému financování regionálního školství, kterou v současnosti předložilo MŠMT a považuje ji jednoznačně za způsob likvidace venkovského školství, vzdělanosti obyvatel venkova a tím i kvality života na venkově.
 

Tisková zpráva

Jako ránu pod pás vnímají subjekty, jež hájí zájmy venkova, návrh reformy systému financování regionálního školství, se kterým nyní přichází Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V úterý 3. ledna pozval Spolek pro obnovu venkova ČR do prostor Senátu k debatě na toto téma kompetentní a tématiky znalé představitele Sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí. Diskuze se rovněž zúčastnili  předseda a místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Jednoznačně se všichni shodli na tom, že předložený ministerský návrh je naprosto nepřijatelný a ve svém konečném důsledku zlikviduje venkovské školství. Stejné riziko si kromě SPOV ČR, SMO ČR, SMS ČR a ČMOS uvědomuje také Agrární komora ČR, což potvrdila na úterní schůzce, kam byla přizvána také. Na druhé straně barikády se v úterý ocitl pan Vlastimil Finke z MŠMT, kterému byl v diskuzi také věnován dostatečný prostor, ale obavy všech výše jmenovaných se mu vyvrátit nepodařilo. Po více než dvouhodinové diskuzi přijalo předsednictvo SPOV ČR následující usnesení:
Přijaté usnesení předsednictva SPOV ČR
SPOV ČR zásadně nesouhlasí s koncepčním záměrem reformy systému financování regionálního školství, kterou v současnosti předložilo MŠMT a považuje ji jednoznačně za způsob likvidace venkovského školství, vzdělanosti obyvatel venkova a tím i kvality života na venkově.