SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

22. února 2011

Starostové Libereckého kraje jednali za účasti SMO ČR s ministrem pro místní rozvoj o stavebních úřadech

Starostové Libereckého kraje jednali za účasti Svazu měst a obcí ČR v čele s předsedou Ing. Oldřichem Vlasákem a poslanci PSP ČR za Liberecký kraj Petrem Skokanem a Václavem Horáčkem s ministrem pro místní rozvoj Ing. Jankovským o stavebních úřadech. Jednání se uskutečnilo 21.2.2011 odpoledne v komplexu Babylon v Liberci. Ministr na jednání přislíbil, že v zákoně nebude obsaženo plošné rušení stavebních úřadů na obecních úřadech I. stupně, ale že MMR provede průzkumnou studii a poté doporučí krajům určitou optimalizaci stavebních úřadů.
 
 
V úvodu jednání ministr shrnul účel připravované novely stavebního zákona
- oddělení procesu vyvlastnění a finanční náhrady za vyvlastnění,
- pevný úmysl držet se hesla jedna stavba, jeden úřad jedno rozhodnutí u liniových staveb zejména dopravního charakteru,
- řešení problematiku inspektorů,
- úprava problematiky procesu EIA,
- změny týkající se občanů a občanských sdružení, kdy by se měl přístup pro připomínkování nově umožnit jen v procesu územního řízení a ne již v procesu stavebního řízení.
 
Pokud jde o rušení SÚ nastínil 2 základní problémy z hlediska ministerstva:
- nesoulad územních obvodů stavebních úřadů s působností jiných agend.
- počet vydaných rozhodnutí za rok, na který vázal domněnku o malé zkušenosti úředníků, kteří běžně o stavbách nerozhodují k rozhodování u složitějších staveb a pak podle něj rozhodují nekvalifikovaně (jen deklarace bez jakýchkoliv podkladů).
 
Z následující diskuse vyplynuly určité posuny v přístupu ministerstva, týkající se zejména plošného rušení SÚ na I. stupni a omezení pravomocí SÚ na II. stupni, od posledního jednání s náměstkem Kalousem (viz tisková zpráva SMO ČR z 20.1.2010).
 
V závěru pak ministr uvedl: "Rozhodl jsem, že v zákoně nebude prováděno plošné rušení stavebních úřadů na obecních úřadech I. stupně, ale že MMR provede průzkumnou studii a poté bychom doporučili krajům určitou optimalizaci stavebních úřadů na I. stupni a to takových, kde se pohybuje počet vydaných rozhodnutí například pod 10 za pololetí."
 
Starostové obcí Libereckého kraje ve shodě se SMO ČR v diskusi použití kritéria počtu rozhodnutí oponovali. Doporučovali, aby se případné rozhodování krajů opíralo o exaktní zjištění chyb a nedostatků a nikoliv o problematické počty rozhodnutí.
 
Dále ministr hovořil i o tom, že by se měly novelou odstranit  chyby v zákoně, měl by se sjednotit přístup v posuzování jednotlivých staveb, že by podle jeho názoru mělo dojít k atomizaci speciálních stavebních úřadů, kde se výkon státní správy dostal příliš daleko od občana a obce a k určitému návratu pravomocí na I. a II. stupeň.
 
Pan ministr přivítal iniciativu starostů Libereckého kraje, SMO ČR a členů PS PČR a deklaroval připravenost s jejich představiteli i nadále o problematice osobně jednat.
Tento týden bude provedena závěrečné korekce paragrafového znění novely a ta by měla být vyvěšena na stránkách MMR k připomínkovému řízení.
 
Antonín Lízner
starosta obce Příšovice
člen Komory obcí
člen Rady SMO ČR 
 
Tisková zpráva SMO ČR z 22.2.2011