SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

26. února 2011

Typy od Ing. Bačkovské

Odkazy na webové adresy, kde najdete pozvánky na konference, farmářské trhy, informace o projektech MAS a zajímavé články na internetu.

 

Konference „Zemědělství v rukou spotřebitele“  na ČZU

http://www.bio-info.cz/zijte-bio/konference-zemedelstvi-v-rukou-spotrebitele?lang=1&ref=m&source=email

 

Nový informační bulletin Bioinstitutu

http://www.bio-info.cz/zpravy/ekologicke-zemedelstvi-a-biodiverzita?lang=1&ref=m&source=email

 

Připravovaný kodex farmářských trhů

http://www.bio-info.cz/zpravy/ministerstvo-chce-vytvorit-kodex-pro-fungovani-farmarskych

 

Farmářské trhy v Brně

http://www.bio-info.cz/zpravy/v-brne-po-zime-obnovily-farmarske-trhy?lang=1&ref=m&source=email  

 

Připravované farmářské trhy v Plzni

http://www.bio-info.cz/zpravy/staroceske-farmarske-trhy-v-plzni-hledaji-prodejce?lang=1&ref=m&source=email

 

Příklady aktivit MAS z Moravy

Nově schválený velký projekt „Moravské a slezské ovocné stezky“.  Spolupráce  - 7 MAS, bližší informace na www.ovocne-stezky.cz.  Dále Vám může k projektu bližší informace podat pan František Kopecký - telefon  773583020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz 

 

Příklady aktivit MAS z Plzeňského kraje:

 

·       Současný trend ve společnosti stále více podporuje regionální potraviny. V rámci svých projektových aktivit připravila Úhlava o.p.s. dvě zajímavé pomůcky pro výrobce těchto potravin i pro spotřebitele. První z nich je vydání publikace Jak na faremní prodej ze dvora. V knížce jsou shrnuty základní právní a technické předpoklady pro přímý prodej živočišných výrobků. Druhá pomůcka, která je určena především spotřebitelům, je elektronická databáze přímých prodejců zemědělských komodit a potravin v okresech Klatovy a Cham. Tato databáze vznikla iniciativou Úřadu pro zemědělství, potraviny a lesnictví v Chamu ve spolupráci se zmiňovanou Úhlavou o.p.s. S elektronickou verzí publikace i databází se  můžete seznámit na stránkách MAS Pošumaví http://www.posumavi.jz.cz/index.php?page=160&idp=1049&lang=cz&r=&task=on  

 

·       Pro podnikatele v cestovním ruchu, podnikatele v regionálním hospodářství, představitele samospráv a zástupce nevládních neziskových organizací je určen workshop, který se uskuteční 1.3.2011 v Klatovech. Bude zaměřen na představení dosavadních projektů MAS Pošumaví na podporu marketingu a propagace a předpokládá diskusi k případným budoucím projektům. Bližší informace jsou opět na http://www.posumavi.jz.cz/index.php?page=45&idp=1063&lang=cz&r=&task=on  

 

·       Do svého cíle se blíží projekt Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme. Zájemci se mohou seznámit s jeho výsledky a možnostmi jejich využití v praxi na workshopu, který se koná ve dnech 10.3. -11.3.2011 ve Švihově. Součástí workshopu je i exkurze po některých objektech lidové architektury v okolí. Zájemci se mohou dozvědět více opět na http://www.posumavi.jz.cz/index.php?page=45&idp=1062&lang=cz&r=&task=on  

 

·       Na závěr ještě jedno upozornění na www.posumavi.jz.cz. Plzeňský kraj vydal brožurku s přehledem všech dotačních titulů (krajských i resortních), které mohou pomoci financovat regionální rozvoj ve všech směrech. Její elektronickou podobu naleznete na http://www.posumavi.jz.cz/index.php?page=70&idp=1057&lang=cz&r=&task=on  

 

Praxe řetězců – stojí za přečtení:

http://www.bio-info.cz/zijte-bio/kamion-pred-nami-kamion-za-nami?lang=1&ref=m&source=email  

 

Ing. Jana Bačkovská

Ministerstvo zemědělství

Odbor Řídící orgán PRV

Oddělení Celostátní sítě pro venkov a technické pomoci

Telefon: + 420 221 812 102

E-mail: jana.backovska@mze.cz