SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

30. srpna 2010

V Hostětíně dnes začíná Letní škola pěstování ovocných dřevin

V Centru Veronica Hostětín začala 30. srpna sedmidenní Letní škola ochrany přírody a krajiny. Letos je pro velký zájem již podruhé zaměřena na pěstování ovocných dřevin, zejména přírodě šetrnými způsoby. I když tam jet už nestihnete, stáhněte si tiskovou zprávuprogram. Snad příště…
 

Ovocné dřeviny patří k tradičním prvkům naší krajiny, mají užitečné ekologické funkce, jsou přírodním i kulturním dědictvím. Jejich úloha v přírodě a krajině může být zachována jen díky lidem, kteří jsou ochotni se jim věnovat. Cílem letní školy je zprostředkovat zájemcům teoretické informace a praktické dovednosti spojené s ekologickým pěstováním ovocných dřevin.

 

"Pěstování ovocných dřevin je tradicí, která se v posledních letech začíná obnovovat, zájem lidí o vzdělávání nás těší. Stromy jsou v krajině a obcích významné - čistí vzduch, zlepšují mikroklima, podporují biodiverzitu a navíc jsou krásné - proto jejich pěstování podporujeme," uvádí Jana Tesařová, ředitelka Centra Veronica Hostětín.

 

Program Letní školy začíná v pondělí odpoledne poznáním obce a okolí, konkrétně exkurzí po modelových projektech udržitelného rozvoje v Hostětíně: výtopně na biomasu, slunečních kolektorech, pasivním domě, kořenové čistírně odpadních vod, šetrném obecním osvětlení, sochách v krajině.

 

Jaká témata a aktivity účastníky v dalších dnech neminou?

 

Na účastníky čeká trocha teorie: dozví se o přínosech ovocných dřevin pro přírodu a krajinu, rozdílech mezi ekologickým a konvenčním zpracováním. Seznámí se s významem a specifiky starých a krajových, ale také moderních odrůd, odolných proti škůdcům a nemocem.

 

Letní škola bude také praktická - účastníci se naučí základy údržby a pěstování ovocných dřevin - výsadbu, řez, roubování, očkování, ochranu proti škůdcům a chorobám. Jednou z nejsložitějších záležitostí bude pomologie, neboli poznávání odrůd podle různých znaků.

 

Během exkurzí se účastníci Letní školy seznámí s různými typy ovocných výsadeb - alejemi, solitery a sady různých typů, vč. genofondových. Navštíví několik zpracoven ovoce v okolí, mezi jinými moštárnu a tradiční sušírnu ovoce v Hostětíně, modernější sušírnu ovoce a staré sady v Pitíně, a ovocnou školku v Bojkovicích.

 

Letní škola poskytuje také velký prostor pro osobní konzultace účastníků s fundovanými lektory.

 

Ve středu 1. 9. 2010 večer se účastníci Letní školy setkají se vzácnými hosty - do Hostětína zavítá lucemburský ministr životního prostředí Marco Shank, prezident lucemburské nadace Hëllef fir d´Natur Frantz Ch. Muller, držitel Ceny Josefa Vavrouška Raymond Aendekerk, náměstkyně ministra životního prostředí ČR Rut Bízková a další. Cílem návštěvy je zhodnocení dosavadní i budoucí možné spolupráce v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje mezi oběma zeměmi a v zemích východní Evropy. V letech 1996 až 2010 poskytlo Lucembursko ze své zahraniční pomoci přes 29 milionů Kč na podporu přibližně 150 projektů neziskových organizací, obcí nebo škol po celé ČR v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany klimatu. Současně lucemburské organizace, ekologičtí odborníci i některé samosprávy poskytli mnoho cenných zkušeností a odbornou pomoc.

 

Pořadatel: Letní školu pořádá Ekologický institut Veronica ve svém vzdělávacím Centru Veronica Hostětín. Odborným garantem a hlavním lektorem je Ing. Stanislav Boček, PhD. ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Kontakt: www.hostetin.veronica.cz, jana.tesarova@veronica.cz, tel. 572 630 670

 

Český svaz ochránců přírody, základní organizace Veronica

Centrum Veronica Hostětín

Hostětín 86

687 71 p. Bojkovice

Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).