SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

19. prosince 2011

Vnitro navrhuje zredukovat počet stavebních a matričních úřadů

Ministerstvo vnitra navrhuje zredukovat počet stavebních úřadů. Nyní je v obcích přes 600 stavebních úřadů, v budoucnu by mohly zůstat pouze v obcích s rozšířenou působností. Těch je lehce přes 200. Vyplývá to z analýzy ministerstva vnitra o aktuálním stavu veřejné správy, kterou vzala vláda 14. prosince 2011 na vědomí (ke stažení zde).
 
 
ČTK o tom před jednáním vlády informovala mluvčí ministerstva vnitra Petra Schneiderová. Rušit by se mohly také některé matriční úřady.
 
Ministerstvo redukci stavebních úřadů zdůvodňuje například tím, že vznikly v minulosti z rozhodnutí přednostů okresních úřadů bez ohledu na jejich reálnou potřebu, a tento stav přetrvává dodnes. Výhodu v rušení některých místních stavebních úřadů pak vidí i v tom, že osobní vazby občanů obcí na zaměstnance stavebního úřadu mohou být rizikem pro vznik korupce.
 
Vnitro chce snížit také počet matričních úřadů. Vychází přitom z počtu matričních událostí, které úřad zpracuje za rok. Původně ministerstvo plánovalo navrhnout zrušení matričních úřadů, které mají do 20 událostí za rok. To by však snížilo jejich počet skoro o polovinu (celkem jich je 1275), proto předběžně navrhlo zrušení matričních úřadů s méně než pěti událostmi za rok. Z analýzy také vyplývá, že by se občanům mohlo v budoucnu usnadnit vyřizování dokladů. Úředníci totiž navrhují zrušení takzvané místní příslušnosti, podle níž si nyní mohou občané vyřídit nové doklady pouze v místě trvalého bydliště. V budoucnu by tak mohli lidé žádat například v místě, kde se nejčastěji pohybují.
 
Autoři dokumentu se zmiňují o možném sloučení různých úřadů, například i ministerstev, kvůli finančním úsporám. Vnitro také trvá na zrušení kategorie obcí s pověřeným obecním úřadem, jejichž agenda by měla přejít na obce s rozšířenou působností. Chtělo by také prosadit změny ve financování veřejné správy či zpracovat takzvanou mapu veřejné správy. Ta by měla lidem pomoci v tom, aby věděli, na který konkrétní úřad se mají se svým problémem obracet.
 
Za dostatečný označili autoři dokumentu počet pracovišť Czechpoint, kde je možné získat například výpis z katastru nemovitostí či obchodního rejstříku. Tyto služby jsou dostupné například na poštách nebo obecních úřadech, od prosince také v bankách. Po celé České republice je nyní přes 5800 pracovišť.
 
Analýza vznikla podle Schneiderové kvůli tomu, aby odhalila největší nedostatky veřejné správy, které se "negativně projevují v nízké efektivitě a její nedostatečné transparentnosti". Dokument prý zatím nemá stanovovat konkrétní opatření, má pouze určit rámec pro dokončení reformy veřejné správy započaté před více než deseti lety.
 
Zdroj: ČTK